(5) Ustawa o poz a grupa zawodowa pielęgniarek i położnych. Zobacz co w projekcie ustawy zapisano o finansowaniu poz.

Pielęgniarka i położna poz

 

       

      

 

 

Minister zdrowia w dniu 30 grudnia opublikował projekt ustawy o poz. Zapisano w nim wymogi kwalifikacyjne dla pielęgniarki i położnej poz. Pisaliśmy o tym na portalu tutaj. O "docelowych kwalifikacjach" pisaliśmy tutaj. Natomiast o przepisach przejściowych w przedmiotowej kwestii pisaliśmy tutaj. O deklaracji wyboru pisaliśmy tutaj

 

W projekcie ustawy o poz zapisano:

 

 

W uzasadnieniu do ww. projektu ustawy zapisano:

"Celem projektowanej ustawy będzie zapewnienie wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. 

Przygotowanie i wprowadzenie ustawy o POZ pozwoli na zdefiniowanie roli i miejsca POZ w systemie ochrony zdrowia oraz umożliwi stałą poprawę jej organizacji i funkcjonowania. Ustawa wzmocni tę część systemu i co ważne, stworzy warunki do zwiększenia efektywności POZ. W jeszcze większym stopniu przyczyni się do zachowania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa naszego kraju. Korzyści dla obywateli obejmują między innymi poprawę satysfakcji z uzyskiwanej opieki oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń. W szczególności bardzo istotna będzie poprawa koordynacji opieki w zakresie odrębnych kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, w tym również w przypadkach faktycznego oddzielenia strukturalnego.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ współpracują ze sobą, z zachowaniem samodzielności zawodowej. Ponadto współpracują z innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców, oraz specjalistami w obszarze zdrowia publicznego (np. dietetyk, psycholog), jak również przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, dyrektorami szkół oraz innych jednostek (np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania). Podkreślenia wymaga fakt, iż zasady dotyczące prawa wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pozostawiono bez zmian w stosunku do obowiązujących regulacji w tym zakresie, w tym również w sytuacji gdy nie działają w ramach jednego podmiotu leczniczego. W konsekwencji oświadczenia woli pacjentów o wyborze lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ zachowują ważność.

Planowane jest wyodrębnienie w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej środków przeznaczonych na zapewnienie opieki zintegrowanej (budżet powierzony) oraz środków przeznaczonych na zapewnienie opieki profilaktycznej i edukacji zdrowotnej, oraz opiekę nad pacjentem przewlekle chorym, realizowane przez zespół POZ (dodatek zadaniowy). Ponadto w umowie w części dotyczącej budżetu powierzonego zostanie określony procent udziału środków stanowiący przychód świadczeniodawców realizujących opiekę zintegrowaną."

Cdn.

Wybrał Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.01.07 14:08:46 ~poz

OSTATNIE POŻEGNANIE Z SAMODZIELNOŚCIĄ ZAWODU ,SPRYTNIE

#2  2017.01.13 13:05:50 ~kontraktow

To jest krok do całkowitego przejęcia usług pielęgniarskich

#3  2017.01.24 13:56:51 ~mala

Czy w naszym zawodzie tylko licza sie pielegniarki rodzinne ,srodowiskowe i czy trzeba byc srodowiskową aby pracowac w gab zabiegowym i w punkcie szczepień i wtedy nas zabiegowe obiełaby podwyżka.Pielęgniarka POZ(środowiskowa) jesli jest w terenie to jak moze zabezpieczyc pacjentów w gab. zabiegowym lub w punkcie szczepien.Pieleg. pracujace w gab. zab. i punk. szczepien a nie sa środowiskowymi ,pracuja całe 8 godz w murach i nie sa pieleg. POZ-u ,wiec kim są? Czy nasza praca sie nie liczy,czy wkoncu ktoś wstawi sie za nami bo na Izby Pielęgniarskie tylko składki się liczą bo na pomoc nie można liczyć.

Dodaj komentarz