(1) Pielęgniarka kontraktowa - w tracie umowy kontraktowej pielęgniarka uzyskuje tytuł specjalisty lub ukończy kurs kwalifikacyjny. O ile zwiększy się jej wynagrodzenie?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

       

      

 

 

Poniżej prezentuję fragment jednej z umów kontraktowych pomiędzy szpitalem a pielęgniarką:

"Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Usługodawca podwyższy swoje kwalifikacje, to należność za pierwsze 14 dyżurów w miesiącu zwiększy się za każdy dyżur 12 godzinny o :

  • 10 zł,- brutto- jeśli pielęgniarka uzyska specjalizację w zakresu pielęgniarstwa zgodnego z wykonywanymi czynnościami w danej komórce lub tytuł magistra pielęgniarstwa,
  • 5 zł,- brutto – jeśli pielęgniarka ukończy kurs kwalifikacyjny zgodny z wykonywanymi czynnościami w danej komórce."

​Wybrał:

Mariusz Mielcarek