Studia pomostowe - egzamin praktyczny.

To, że na egzaminie licencjackim obowiązuje egzamin praktyczny dla studentów po maturze, uważam za prawidłowe, ale egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji.

Jestem położną, pracuję w zawodzie, mam duże doświadczenie zawodowe, ukończone kursy kwalifikacyjne. Skuszona propozycją ze strony Akademii Świętokrzyskiej, wraz z grupą moich koleżanek podjęłyśmy studia pomostowe, finansowane ze środków unijnych. Warunkiem by zostać studentem, było posiadanie prawa wykonywania zawodu oraz praca na stanowisku położnej. Zajęcia rozpoczęły się 9.09.06r. Wtedy też dowiedziałyśmy się, by uzyskać tytuł licencjata, wymagane jest napisanie pracy licencjackiej i jej obrona oraz zdanie praktycznego egzaminu. Że obowiązuje egzamin praktyczny dla studentów po maturze,uważam za prawidłowe, ale egzamin praktyczny dla studenta z prawem wyk. zawodu, praktyką, kursami, uważam za absurd i podważanie kompetencji. Według jakich zasad, czy dyrektyw ten egzamin wprowadzono w/w uczelni. Naświetlając Panu powyższy temat zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie medialne,pokierowanie gdzie ew. możemy się zwrócić by uzyskać odpowiedz kto i według jakich dyrektyw nakazuje nam zdawać egzamin praktyczny i czemu on ma służyć, przecież studia te miały nam uzupełnić i poszerzyć wiedzę a nie sprawdzać czy umiem się wkłuć venflonem i itp. Serdecznie pozdrawiam,jeszcze raz proszę o pomoc w w/w sprawie.

Imię i Nazwisko autorki listu do wiadomości redakcji

Odpowiedz redakcji Portalu Pielęgniarki i Położnej

W Informatorze Gazety Pielęgniarki i Położnej - STUDIA POMOSTOWE w czerwcu tego roku pisałem:

"Regulacje prawne dotyczące studiów pomostowych dają uczelniom dowolność w zakresie wydłużenia czasu kształcenia, co przekłada się na koszty ponoszone przez studentów. Wątpliwości budzi uzależnienie liczby godzin nauczania od roku rozpoczęcia nauki w średniej szkole medycznej. Praktyczny egzamin końcowy w sytuacji, kiedy egzaminowani to pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu to kolejny absurd."

Zdanie to podtrzymuję! Po rozeznaniu się w tym temacie w kilku uczelniach mam informację, że egzamin praktyczny jest w istocie egzaminem.....teoretycznym. Wygląda to w ten sposób, że egzaminowany losuje oddział, następnie "pacjenta z konkretną jednostką chorobową" i jego zadaniem jest opracowanie diagnozy pielęgniarskiej. Egzamin odbywa się...na terenie uczelni. Nie na oddziale szpitalnym.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz też:

Studia pomostowe