12 maja Nasze Święto. Dobre wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra zdrowia: "Propozycje podwyżek ze strony rządowej typu „4 x 400 zł brutto” w dłuższej perspektywie nie rozwiążą problemu niskich wynagrodzeń wspomnianych grup zawodowych".

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie pielęgniarek i położnych.

       

 

 

  Sprawując funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich szczególną uwagę zwracam na sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia we wszystkich jego aspektach. Uważam, że prawidłowe działanie tego systemu oparte jest na fundamencie, jaki stanowi profesjonalny personel medyczny, w szczególności pielęgniarki i położne.

 Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbyły się w moim Biurze spotkania z przedstawicielami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Konsultant krajową w dziedzinie pielęgniarstwa oraz przedstawicielami okręgowych izb pielęgniarek i położnych, Podczas tych spotkań środowisko pielęgniarek i położnych przedstawiło mi szereg problemów systemowych, z którymi musi się zmagać.

  Problemy pielęgniarek i położnych były sygnalizowane kolejnym Ministrom Zdrowia zarówno przeze mnie, jak i moich poprzedników na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Mając na uwadze przypadający w dniu 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej pragnę przedstawić Panu Ministrowi uwagi zgłoszone przez przedstawicieli tego środowiska.

Podstawową kwestią, na którą zwracają uwagę pielęgniarki i położne, jest konieczność zwiększenia liczby osób wykonujących te zawody.

  Z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że utrzymuje się tendencja polegająca na wzroście przeciętnego wieku pielęgniarek i położnych. Według tych danych, średnia wieku dla pielęgniarek wynosiła w 2008 r. 44,19 lat, zaś dla położnych 43,23 lata. W 2013 r. średnia ta wynosiła dla pielęgniarek już 48,69 lat, zaś dla położnych 47,69 lat. Z kolei, w 2016 r, średnia wieku dla pielęgniarek wynosiła już 50,79 lat, a dla położnych 48,72 lat.1 Nie lepiej kształtuje się wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a położnych w przeliczeniu na 1000 kobiet. Wynoszą one, na dzień 31 grudnia 2016 r., odpowiednio, w przypadku pielęgniarek - 6,25 a w przypadku położnych - 1,54. Przy czyni dane te dotyczą pielęgniarek i położnych nieposiadających uprawnień emerytalnych.

  Do rzadkości nie należą oddziały szpitalne, na których, na dyżurach, jedna pielęgniarka ma pod opieką trzydziestu lub czterdziestu pacjentów. Taki stan rzeczy czyni w praktyce pracę pielęgniarki niewykonalną i może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

  Na zmianę powyższych tendencji nie wpływa fakt, że pomimo dużej liczby osób kończących corocznie wydziały pielęgniarstwa i położnictwa (nawet 7 tysięcy absolwentów), tylko ok. połowa z nich rejestruje się w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych z prawem wykonywania zawodu, a jedynie 1/6 absolwentów podejmuje pracę w zawodach pielęgniarki i położnej.

  Przytoczone dane wskazują, że osoby młode nie chcą wykonywać zawodów pielęgniarki i położnej. Jak podkreślają przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego to brak możliwości otrzymania wynagrodzenia adekwatnego do wymagań zawodowych stawianych pielęgniarkom i położnym powoduje, że młodzi ludzie niechętnie podejmują pracę w tych zawodach. Propozycje podwyżek ze strony rządowej typu „4 x 400 zł brutto” w dłuższej perspektywie nie rozwiążą problemu niskich wynagrodzeń wspomnianych grup zawodowych.

  Na niedobory w kadrze pielęgniarskiej i położniczej wpływa też fakt, że wiele osób mających od lat prawo wykonywania zawodu jest biernych zawodowo lub wykonuje inny zawód. Zasadne byłoby „odzyskanie'” tych osób do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

  Kolejny istotny problem to brak wiedzy ze strony władz publicznych, a nawet samego środowiska zawodowego, co do rzeczywistej liczby pielęgniarek i położnych. Inna jest liczba osób posiadających prawo do wykonywania tych zawodów stwierdzone lub przyznane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych, inna - osób je wy ko oujących, a jeszcze inna - absolwentów, którzy nie wystąpili do organów izb o stwierdzenie posiadania prawa wykonywania zawodu. Zasadne byłoby ujednolicenie tych danych i policzenie, ilu w rzeczywistości jest absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa, ile osób ma prawo wykonywania tych zawodów, a ile je faktycznie wykonuje.

  Jak wiadomo, pielęgniarkom stawiane są wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych, a jednocześnie osoby pracujące w tych zawodach wykonują przy pacjencie szereg prostych czynności pielęgnacyjnych, które mogłyby wykonać inne osoby - jak np. opiekuni medyczni, czy asystenci pielęgniarek. Obciążenie pielęgniarek czynnościami, których wykonanie bez szkody dla pacjenta można powierzyć innym osobom, utrudnia sprawne wykonywanie zawodu.

  Zawody pielęgniarki i położnej wymagają od osób jej wykonujących szczególnych predyspozycji psychicznych. Pielęgniarki i położne wykonując zawód odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Osoby wykonujące wskazane zawody narażone są przy tym na szereg zagrożeń zawodowych, jak: stres, ryzyko zakażenia chorobami zakaźnymi, wysiłek fizyczny, przeciążenie układu ruchu, negatywne reakcje niezadowolonych pacjentów i ich rodzin. Pielęgniarki pracujące w opiece długoterminowej i hospicyjnej są narażone na stres i negatywne emocje związane z cechującą ten typ opieki większą śmiertelnością pacjentów. Pielęgniarki i położne narażone są więc na duże ryzyko tzw. „wypalenia zawodowego”. Długotrwale przemęczona fizycznie i psychicznie pielęgniarka i położna nie jest w stanie prawidłowo wykonywać zawodu. To stanowi zagrożenie dla niej oraz pacjentów. Pomocą służącą zmniejszeniu ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego mogłyby służyć dedykowane tej grupie zawodowej np. „urlopy dla podratowania zdrowia”.

  Pomocnym instrumentem służącym poprawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej mogłaby być wycena świadczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych przez nie wykonywanych dokonana w odpowiednich umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Brak wyceny świadczeń pielęgniarskich i położniczych może skutkować tym, że pielęgniarki i położne, jako „niewycenione”, będą tym ogniwem w strukturze podmiotu leczniczego, na którym będzie się oszczędzać kosztem jakości ich pracy, a nawet bezpieczeństwa pacjenta.

  Powyższe uwagi stanowią głos środowiska pielęgniarek i położnych, który popieram i przekazuję na ręce Pana Ministra. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648, z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wszystkich sygnalizowanych kwestii nurtujących środowisko pielęgniarek i położnych. Proszę o wskazanie, jakie działania na rzecz pielęgniarek i położnych w długofalowej perspektywie podejmuje lub planuje podjąć resort zdrowia.

  Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego pisma, przesyłam Panu Ministrowi egzemplarz publikacji zawierającej uwagi środowiska pielęgniarek i położnych oraz szereg wystąpień generalnych Rzeczników Praw Obywatelskich kolejnych kadencji poruszających problemy białego personelu.

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.05.12 18:11:26 ~infirmaria

No cóż prawda- jakieś światełko w tunelu( ale papier wszystko przyjmie) czy potrafimy dalej walczyć przy wsparciu nielicznych potrafiących dostrzec uciążliwości związane z wykonywaniem tego zawodu? oto jest pytanie?

#2  2017.05.12 18:16:13 ~fabian

Pani wiceminister powolanie to jest do zakonu my nie jesteśmy zadnymi siostrami my wykonujemy zawod jakim jest pielęgniarstwo nie jesteśmy niewolnicami jesteśmy dobrze wyksztalcpe wiec proszę nam nie pieprzyc o powolaniy czas florencji już minal za tak a ciezka prace należy się nam odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy nie będziemy już pracować za miske ryzu niech pani zapieprza sama tez jest p pieegniarka a na nas czeka w brytania Niemcy i inne kraje adiu p minister a pani niech wraca do pracy na oddzial

#3  2017.05.12 18:25:58 ~Ewa

Dobre zarobki(takie które pozwalają godnie żyć z jednego etatu),dłuższe urlopy lub urlopy dla poratowania zdrowia takie jak mają nauczyciele.

#4  2017.05.12 19:30:59 ~mm

Słowa, słowa, słowa.z których mic nie wynika. Od lat wszyscy sie pochylają z troska nad nami i dalej nic nie jest lepiej.

#5  2017.05.12 19:50:08 ~ja

Do 2 bez kolokwializmów typu pieprzyć i takie tam inne - bo niestety ale kojarzeni jesteśmy wówczas z rynsztokiem a z rynsztokiem nikt się nie liczy !

#6  2017.05.12 19:52:00 ~Piel.

Do 5 prawda i ja niejednokrotnie słyszę takie wulgaryzmy ze strony koleżanek, że po prostu wstyd - skąd wy takie do W-wy przyjechałyście - kiedyś tego nie było !

#7  2017.05.12 19:54:36 ~Aqua

Manipulacja w dniu 12.05.2017 ! Nieładnie !

#8  2017.05.12 19:55:30 ~nurse

Zgadza się na szacunek trzeba zasłużyć ! i tymi wpisami też a niewiele tu jest takich mądrych, merytorycznych - często prostactwo tzw. bla, bla, bla, powtarzanie narzekań, krytykowanie koleżanek, zazdrość o wykształcenie.Panie z Biedronki z nas się śmieją bo lepiej zarabiają. Czemuś biedny - boś głupi !

#9  2017.05.12 20:04:16 ~MY PIELĘ-A

DZIŚ ABSOLUTNIE W ŻADNYCH STACJACH TELEWIZYJNYCH ZERO WIADOMOŚCI NA TEMAT ŚWIĘTA NASZEGO - MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI ! NA CO NAM TAKA WICEMINISTROWA PIELĘGNIARKA JÓZEFINA SZCZUREK-ŻELAZKO CO PISZE SOBIE ŻYCZENIA NA SWOJEJ STRONIE - CHYBA DLA SIEBIE ! WYBRANO SPECJALNIE TAKĄ BABĘ SPOD WSCHODNIEJ GRANICY BO MYŚLI, ŻE NAS ZASTRASZY - MYLISZ SIĘ KOBIETO WKRÓTCE TO MY STRACIMY CIERPLIWOŚĆ ! KIEDY WYSTĄPISZ W TELEWIZJI ? NATYCHMIAST OTWARTA DEBATA W TELEWIZJI NA TEMAT BRAKU PIELĘGNIAREK W POLSCE - SZCZUREK PRZYGOTUJ PACJENTÓW NA TO CO ICH CZEKA ! PROSZĘ JAKA PROMOCJA ZAWODU NAWET ŻYCZEŃ OFICJALNYCH DLA TAK TRUDNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZAWODU !

#10  2017.05.12 20:05:41 ~ja

Do 7 nie dołuj woda - u ciebie wszystko na nie - znam sprawę i to nie jest manipulacja !

#11  2017.05.12 20:08:35 ~Monia

Tak się zastanawiam - portal p.Mielcarka jest długo dobry w teorii bo informacje na bieżąco.Ale to pewnie dla niego pomysł na życie - bo tak naprawdę to nic się w naszym środowisku nie zmienia a nawet jest coraz gorzej !

#12  2017.05.12 20:10:15 ~piel.

Do 9 skandal !

#13  2017.05.12 20:11:07 ~Kasia

Te z pazerstwa to nawet o święcie nie wiedzą a zresztą po co ? mamona ważniejsza !

#14  2017.05.12 20:19:33 ~Aqua

Do 10-Jestem -więc myślę ! Mnie myślenie nie boli . Pozdrawiam pełna optymizmu o NASZĄ przyszłość :)

#15  2017.05.12 20:19:50 ~pielęgniar

Witam serdecznie Wszystkich. Jest problem. Niestety nie w Nas PIELĘGNIARKACH. I zapewne będziemy pracować - nie dla pieniędzy, lecz z potrzeby serca. I zapewne będziemy pracować - nie dla pieniędzy, lecz w pomocy dla chorego człowieka, aby go wspomóc w ciężkich chwilach, dodać mu otuchy i po prostu być z nim w tych ciężkich chwilach. I zapewne będziemy pracować - nie dla pieniędzy, jakie nam przysługują od Pana Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła i Dyrektorów, którzy Nas zatrudniają. I zapewne będziemy pracować - do ostatniego tchnienia lub emerytury - jeśli dożyjemy (wersja bardziej optymistyczna :)) I zapewne będziemy pracować - jeżeli starczy Nam zdrowia. Jeżeli nie starczy, to życzę Wam takiej opieki nad sobą - jaką teraz dajecie innym. Ps. Fajnie byłoby nie myśleć teraz o tym. Fajnie byłoby godziwie zarabiać i żyć. Tak po prostu bez Mercedesa klasy A i basenu przy willi. Tak po prostu, zwyczajnie bez stresu, że zabraknie do ostatniego, bez pożyczek, itp. Aby każda z Nas chodziła szczęśliwa do pracy i przelewała dobrą aurę dla Pacjentów to bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że odebraliście mnie pozytywnie. Pozdrawiam.

#16  2017.05.12 20:32:04 ~bardo do #

Dziękuję, tak po prostu.

#17  2017.05.12 20:33:06 ~bardo

Dziękuję #15

#18  2017.05.12 20:35:07 ~piel.

Aqua - czyżbyś była wiceminister ? dziwne te twoje posty.

#19  2017.05.12 20:36:26 ~my

Do 14 i nas też

#20  2017.05.12 20:38:04 ~ners

Do 18 tak zgadzam się komentarze aqua ma bardzo odmienne

#21  2017.05.12 20:39:48 ~NaCl

Kolejny rok bez życzeń, idioci nie zamieciecie pod dywan - polskie pielęgniarstwo dobiliście między innymi takim postępowaniem !

#22  2017.05.12 20:42:15 ~Aqua

Do 18 - rozbawiłaś mnie . Pozdrawiam :)

#23  2017.05.12 20:44:52 ~Aqua

Do 20 -a powinny być szablonowe ?

#24  2017.05.12 21:06:55 ~koment.

Zemsta Kaczyńskiego: powołali taką Szczurek, żeby nas lekceważyła - a cóż brat Kaczyńskiego przegrał wielki brat prezydent z pielęgniarką przegrał no coś takiego! no to kaczyński teraz mówi : spieprzajcie dziadówy to kaczyńskich określenie ! Za nic nas miał brat i on sam dziś ! Pamiętacie jak nas zamknęli i podsłuchiwali podczas strajku, okupacji ministerstwa ? Sprawa dotyczy pielęgniarki Marii Machery Szpital Bielański - Lech Kaczyński wygoglujcie ! W portalu p.Mielcarka też sprawa została opisana !

#25  2017.05.12 21:08:49 ~piel.

Do 23 zmień portal - nie filozofuj. Nie o szablon chodzi doskonale wiesz- nie manipuluj wiceministrowo.

#26  2017.05.12 21:10:21 ~18

Do 23 ja rodzaj męski a ty też ? PIS ?

#27  2017.05.12 21:11:10 ~ja

Do 21 brawo !

#28  2017.05.12 21:16:43 ~Aqua

Do 25 masz ochotę zmień portal a innym nie narzucaj swojej woli , demokracja jest Ci obca ? Szkoda .

#29  2017.05.12 21:20:52 ~Aqua

Do 26 - "kobieta-puch marny"

#30  2017.05.12 21:30:08 ~piel.

Zacznij od siebie bo to ty sprowokowałaś pierwsza a demokrację zostaw w spokoju i nie podszywaj się

#31  2017.05.12 21:31:46 ~my

Do 29 prostactwo się zaczyna - nie komentujcie to szowinistyczna prowokacja!

#32  2017.05.12 21:33:01 ~fabianek

Do 31 udaje szowinistę to jest tzw. troll

#33  2017.05.12 21:38:23 ~Aqua

Po co ten jad ? TOLERANCJA !

#34  2017.05.12 21:44:01 ~Aqua

Do 32- mogło być miło , ale język świerzbi huldrę ? Umrzeć , ale dopiec !

#35  2017.05.13 17:24:20 ~funia

Dopoki izbianki ,jak pokorne cielę będą ssać -dopóki nasz los się nie polepszy.Naczelna izba uzalezniona jest dotacjami z ministerstwa i nie zależy im na poprawie finansów polskich pielęgniarek tylko swoich! Kolejna dojna zmiana! tak samo jak prorzadowa Solidarność!

#36  2017.05.13 17:45:05 ~Aqua

Do 35 - racja.

Dodaj komentarz