W imieniu rządu wiceminister zdrowia (pielęgniarka) mówi w sejmie: "Najwyższe podwyżki w okresie przejściowym otrzymywać będą najmniej zarabiający...".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W imieniu rządu wiceminister zdrowia (pielęgniarka) mówi: "Najwyższe podwyżki w okresie przejściowym otrzymywać będą najmniej zarabiający...".