Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

(NIE)porozumienie związków zawodowych


                                                                                                                  11.06.2017 r.

                            
                            
                                                           Naczelna Izba

                                                                                       Pielęgniarek i Położnych

 

W związku ze „społecznym niezadowoleniem” z podjętych działań w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zwracamy się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego o zmianach w projekcie ustawy obywatelskiej dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej dowiadujemy się od osób trzecich (media, internet, prasa), a nie bezpośrednio ze strony internetowej NIPiP , która powinna rzetelnie i na bieżąco informować swoich członków?

2. „Dużym osiągnięciem była dla nas marcowa debata, którą współorganizowaliśmy wraz z Ministerstwem Zdrowia. Doprowadziła do dyskusji wszystkich zaangażowanych stron oraz do uzyskania oficjalnego zapewnienia od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, iż słowa zostaną przekute w czyny” – powiedziała Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek    i Położnych. Dnia 07.06.2017 Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy         o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.     
Pytanie: Czy powinnyśmy się czuć oszukane, iż nie czytano Naszego projektu, przecież formalnie te projekty powinny być rozpatrywane jednocześnie. Prosimy o jasne stanowisko       w tej sprawie.

3. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem MAGISTRA BEZ SPECJALIZACJI?
Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra, która nie posiada specjalizacji? 

4. Dlaczego pominięto pielęgniarki lub położne z tytułem LICENCJAT BEZ SPECJALIZACJI?
Ile ma wynieść wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej z tytułem licencjata, która nie posiada specjalizacji? 

5. Dlaczego dopuszczono (zezwolono) się dyskryminacji finansowej zawodu pielęgniarki i położnej na tle innych zawodów ? Przykład. Pielęgniarka magister pielęgniarstwa. Posiada 20 letni staż pracy. Ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5 850 zł; Ratownik medyczny z wykształceniem wyższym. Posiada 6 letni staż pracy. Ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 7 800 zł.

6. Dlaczego zezwolono na zrównanie pielęgniarek i położnych po liceach medycznych do tych, które ukończyły studia licencjata, magisterskie czy nawet doktoranckie? Tym posunięciem pielęgniarki i położne zrezygnują z wysiłku podnoszenia poziomu wykształcenia.

7. Prosimy o podanie podstawy prawnej wyrażenia zgody przez Naczelną Izbę Pielęgniarską na umieszczenie niższego, dyskryminującego wskaźnika wartości pracy pielęgniarki  z wykształceniem wyższym medycznym (bez specjalizacji) na poziomie 0,64 w stosunku do innych pracowników medyczdych z wyższym wykształceniem medycznym bez specjalizacji, nie wymienionych w pkt. 1-5, gdzie w/w czynnik jest wyższy i wynosi 0,74. 
Dlaczego samorząd zawodowy wyraził zgodę na tak dyskryminujący zapis w projekcie ustawy i tym samym zdeprecjonował wartość wyższego wykształcenia medycznego pielęgniarek?   Jest to tym bardziej kuriozalne, że to właśnie pielęgniarki ze względu na specyfikę swojej      pracy są dużo bardziej narażone chociażby na zagrożenia biologiczne, urazy fizyczne czy      agresję, niż wyżej wspomniane inne zawody medyczne (np: dietetyk, fizjoterapeuta itp).   A może jest to ze strony Izb Pielęgniarskich kompletna negacja i lekceważenie wyższych      studiów pielęgniarskich.  Dlaczego dopuszczono do wyżej opisanej sytuacji? 

8. Dlaczego propaguje się postawę, iż należy kształcić personel pomocniczy czy asystentów medycznych, a nie dba się o należyty prestiż naszego zawodu ? (składki członkowskie, dzięki którym funkcjonują Izby Pielęgniarskie płacą tylko pielęgniarki i położne). Uważamy, że są to działania wbrew Naszym interesom.

9. Dlaczego ujmuje się prestiżu pielęgniarkom i położnym zabierając tytuł „starsza”, a zezwala na tytułowanie  grupę zawodową np. ratowników medycznych?
Jako członkowie Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oczekujemy bezzwłocznej i merytorycznej odpowiedzi ze strony NIPiP na Nasze pismo.

Polskie Pielęgniarki i Położne

Treść pisma w pdf

UWAGA!!!

Informacje ze strony internetowej izby pip:

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ul. Pory 78, lok 10
02-757 Warszawa
tel. (22) 327 61 61
faks. (22) 327 61 60
[email protected]
W przypadku kierowania zapytań, pisma i innej korespondencji do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych prosimy o podanie następujących danych.
Wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi.
Adres korespondencyjny (kod pocztowy, miejscowość ulica i nr domu).
Przedmiot sprawy, której dotyczy (Podstawa prawna art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Zobacz także: 

Może teraz niedowiarki uwierzą w to co pisaliśmy od dawna na portalu. Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w sejmie: środki wypłacane dotychczas przez NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych będą w podmiotach leczniczych przekazywane na realizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Zobacz także:

W dniu 1 czerwca 2017 roku projekt ustawy autorstwa (NIE)porozumienia zawodów medycznych, który płacowo robi pielęgniarki i położne: "w balona", "na szaro", "w konia", "w trąbę" został skierowany przez marszałka sejmu do dalszych prac sejmowych. Zobacz cały tekst projektu wraz uzasadnieniem.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Pielęgniarko i położno! Tego związkowcy z (NIE)porozumienia związków zawodowych tobie nie powiedzą. Jest rok 2018. Weszła w życie ustawa ich autorstwa. Na oddziale internistycznym pracuje pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Jakie mają wynagrodzenie zasadnicze? CUDA. CUDA. CUDA!

(NIE)porozumienie związków zawodowych zdecydowanie postawiło na deprecjonowanie zawodu pielęgniarki i położnej. Nawet minister Radziwiłł nie pozwolił sobie na takie działanie wobec naszych zawodów. Przykład? Proszę bardzo...

(NIE)porozumienie związków zawodowych składa serdeczne podziękowania "Pani Lucynie...". Pielęgniarki i położne też dziękują tej pani.

Zobacz także:

Aktualności według działów: Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.08 21:10:48 ~do redakto

Szanowny Panie, dziękujemy :) teraz będzie jeszcze łatwiej

#2  2017.06.08 21:12:12 ~KOCHANE

więcej informacji ? wysyłajcie puste e maile na [email protected]

#3  2017.06.08 21:14:18 Redakcja Portalu

Portal zawsze służy pomocą w takich sprawach. Jesteśmy do dyspozycji pielęgniarek i położnych. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek Tel 664 128 275 mail: [email protected]

#4  2017.06.08 21:26:59 ~Renata Sło

Proszę o wyjaśnienie dlaczego pominięto pielęgniarki i położne kończące dawny tryb kształcenia,pracowników z 30-stu kilkuletnim stażem.Czy pan minister jest obywatelem drugiej kategorii bo tak jak ja kończył ośmioklasową szkołę podstawową? Czy my pracujemy gorzej bez tytułu magistra? Proszę o odpowiedź i głębokie przemyślenie tematu.

#5  2017.06.08 21:28:38 ~KOCHANE

Można teraz bezpośrednio pobrać pismo z portalu! więcej iformacji na temat akcji na priwatny email tylko trzeba wysłć pusty na [email protected]

#6  2017.06.08 21:41:45 ~bo i aqua

:)

#7  2017.06.08 21:55:00 ~email

Ten email wyświetla się jako nieprawidłowy.

#8  2017.06.08 21:58:08 ~Email

#9  2017.06.08 22:02:56 ~email

Udało się wysłać, napisałam przez ę, a trzeba [email protected]

#10  2017.06.08 22:24:28 ~do #3

Prawda była:(

#11  2017.06.08 22:36:51 ~Go

Do 4-ile ludzi tyle pomysłów.To można ująć w 2-gim wzorze pisma i zapytać na przykład- dlatego fachowi pracownicy służby zdrowia-pielegniarki po Liceum Medycznym-dysponujące pelnym prawem wykonywania zawodu i wieloletnim doswiadczeniem zawodowym mają tak niski współczynnik wartosci pracy (0,64) przy ustalaniu płacy minimalnej w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych? Przecież to forma usankcjonowanej prawnie przemocy ekonomicznej wobec starszych pracowników ochrony zdrowia,kształconych w poprzednim systemie edukacji zawodowej.Zwłaszcza, że w przypadku pielegniarek,niejednokrotnie płaca minimalna jest równa płacy faktycznej.Dlaczego skazujecie nas na wegetację? Gotowe-do wysyłki .Oczywiście- tekst można modyfikować można do woli-jak Cię fantazja uskrzydli.Może ktoś ma inne pytania/postulaty.Np:kiedy ustawowo zostaną wprowadzone do szpitali podnośniki i inne udogodnienia - w celu faktycznej realizacji przepisów BHP? Albo kiedy Izby skutecznie wyegzekwuja i będą kontrolować minimalne obsady pielegniarskie? Kiedy staną się one przyjazne pacjentom i pielegniarkom? Kiedy Izby będą forsować wprowadzenie urlopow zdrowotnych dla pielęgniarek? Kiedy doprowadzą do wprowadzenia ustawowego obowiązku(pracodawcy) badania wydatków energetycznych na poszczególnych stan.pielegniarskich? (może wyjść praca w warunkach szczególnych- na niektórych ododdzialachProsze o odpowiedź w trybie dostepu do informacji publicznej.Z powazaniem-.Przecież każda z nas ma w pracy setki przeszkód- opiszmy je,by nasze przedstawicielki wreszcie dowiedziały się jak wygląda nasza codzienność. I proponuje prowadzić tę akcję systematycznie 1-no pytanie 1xtydzien przez 3 miesiące. Solidarnie.

#12  2017.06.08 23:35:29 ~Ava

Niestety, po raz kolejny pielęgniarki zostały wykorzystane dla zwiększenia podstaw innym grupom zawodowym. My się nie uczymy na błędach! : Historia vitae magistra est! Teraz wszystkie grupy zawodów medycznych będą miały zagwarantowane / bo, że ustawa rządowa przejdzie nikt chyba nie ma wątpliwości? / minimalne wynagrodzenia, oczywiście oprócz pielęgniarek i położnych. My będziemy miały wliczane te 465zł./ wg.mediów 8OO zł z magicznym, stworzonym tylko dla naszej grupy zawodowej "brutto brutta"/ do zasadniczego wynagrodzenia. A to oznacza, że wszystkie grupy będą otrzymywały pochodne od wynagrodzenia zasadniczego / dodatki świąteczne, nocne, wysługę/ tylko nie pielęgniarki i położne. Dziękuję samorządowi zawodowemu, że przez ponad 2O lat nie wypracował strategii obrony interesów naszych zawodów, mimo istnienia, dzięki składkom pielęgniarek i położnych. Dziękuję Rządowi RP, że ściąga ode mnie opodatkowane już dochody dla realizacji swoich konstytucyjnych obowiązków. Pielęgniarka i Położna, to jedyne zawody w Polsce, które płacą "haracz" Rządowi, Samorządowi Zawodowemu, aby móc pracowac i wykonywac wyuczony zawód.

#13  2017.06.09 03:46:16 ~1965

Mam 32 lata pracy w zawodzie .Wstydze przyznać się jaki zawód wykonuje , bo widzę w oczach innych politowanie dla mnie . Postrzegają mnie jako niemote i nieudacznika . I mają słuszność jestem kopciuchem zaharowaną praca na zmiany , bez świąt i ponad siły przez zniżone normy .

#14  2017.06.09 05:32:59 ~Do #11

Większość pytań ( zresztą słusznych ) zawartych w Twoim komentarzu nie dotyczy przedmiotowej sprawy, a ten należy podać w korespondencji do NRPiP.

#15  2017.06.09 05:35:48 ~Do #4

Swoje pytanie powinnaś zamieścić w wysyłanym piśmie. To jest tylko propozycja pisma. Ze względów oczywistych nie będą o to pytać mgr i licencjatki

#16  2017.06.09 06:30:23 ~piel

Idąc tropem egoistycznego myślenia autorów listu za 20,30 lat obecne mgr będą zdegradowane do taniej siły roboczej jak dzisiejsze LM, ponieważ nie będą miały doktoratów.

#17  2017.06.09 06:31:54 ~Bo

Do 14-to jest projekt pisma do Izb-dlaczego wyrażają zgodę/ nie interweniują -a mają czuwać nad prawidłowym wykonywaniem zawodu i chronić jego wartość .A jak on jest wykonywany? Na szybko,na pojedynczych dyzurach,z lamaniem przepisów BHP i wykonywanie pracy za inne grupy zawodowe - nie wierzę, że nie widzisz związków przyczynowo-skutkowych! Oczywiście- wina rozkłada się na wiele czynników, ale nie miałyśmy wpływu np.na zmiany transformacyjne. Zawsze zachęcam do niezależności intelektualnej,analizy i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość (nie mylić z krytykanctwem).Jesteśmy b.różne i dobrze,ale zawsze działajmy na korzyść naszego środowiska.Bierzmy przykład z lekarzy czy prawników- też mają wewnętrzne tarcia(to nieuniknione)-ale na zewnątrz zawsze jedność. Wyciągajmy wnioski. Poza tym-możesz napisać coś od siebie i wysłać indywidualnie.Pozdrawiam.

#18  2017.06.09 06:34:14 ~o mało co

Oczywiście każda z nas może ( a nawet powinna ) ten tekst wydrukować, podpisać i wysłać. Można to też zmodyfikować w dowolny sposób i tak mam zamiar zrobić. I. Pytania czy uwagi dot. ustawy obywatelskiej nazywane w piśmie „Nasza” ( dot. wyłącznie członków OZZPiP ) , której twórcami jest Porozumienie Zawodów Medycznych , w naszym przypadku reprezentowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych , powinny być kierowane do organizacji związkowej a nie samorządowej. II. W uchwale rządowej pielęgniarki z tytułem mgr i licencjata bez specjalizacji zakwalifikowano do gr, 9. W opinii izb dot. tej ustawy proponowano następujące krotności: pielęgniarki i położne – 1,50; pielęgniarki i położne posiadające kurs kwalifikacyjny – 1,75; pielęgniarki i położne posiadające specjalizację lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa albo tytuł zawodowy magistra położnictwa – 2,00 Brak w tej opinii licencjata i o to można NRPiP zapytać. Propozycja ta została odrzucona przez projektodawcę. W ustawie rządowej jest inny podział pielęgniarek na grupy i inne znacznie niższe współczynniki. Pytanie „dlaczego” należy kierować do Ministerstwa Zdrowia . III. Pytanie o personel pomocniczy czy asystentów medycznych nie dotyczy przedmiotu sprawy, który należy podać w korespondencji.

#19  2017.06.09 06:45:28 ~gość

To wszystko pic na wodę fotomontaż,wylansują się tylko przy okazji następne dobrze opłacane ""gwiazdy"

#20  2017.06.09 06:48:42 ~Myśl

Do 16-nie wiesz co będzie za 20-30 lat i nie masz na to wpływu. Ja kończyłam LM w innym ustroju,a przyszlo mi pracować całe życie w innym.Teraz wiesz jak czują się Panie po LM.Niektóre podjęły trud studiów mimo pracy zawodowej i obowiązków zawodowych i rodzinnych- i teraz nic z tego nie będą mieć (jeśli nie mają specjalizacji)-dzięki Paniom z Izb.A w życiu trzeba też nim cieszyć, a nie harować latami, 7 dni w tygodniu,jak nie w pracy to na uczelni.Być może Ty też będziesz musiała zrobić ten domniemany doktorat,bo tak się jakiejś wariatce-teoretyczce z Izb zapragnie.Być może, jeśli dalej bedziemy pokornie zgadzac się na to co z nami wyrabiają. Przecież one są przekonane ze je wielbimy,a my nigdy nie zaznaczylysmy granic swoich interesów zawodowych i życiowych.

#21  2017.06.09 07:10:56 ~Bo

Do gość - w swoich komentarzach zawsze wszystko kwestionujesz albo obrażasz ludzi.Może wreszcie podsuniesz jakieś cudowne,skuteczne rozwiązanie? Trzeba działać, a nie zniechęcać. Część Koleżanek podjęło pracę na rzecz środowiska, a Ty już im zarzucasz gwiazdorstwo? Jesteś z Izb,MZ czy spoza branży?

#22  2017.06.09 07:22:11 ~piel.

8 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Przeciwni regulacji byli posłowie opozycji, którzy przypominali, że do Sejmu trafił projekt obywatelski w tej sprawie. Za ustawą głosowało 282 posłów, przeciwko 142, a dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciw ustawie opowiedzieli się politycy opozycji, którzy przed głosowaniem przypominali, że do Sejmu trafił także projekt obywatelski o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, pod którym zebrano prawie 240 tys. podpisów. Przygotowało go Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM) skupiające kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia. Posłowie PO i Nowoczesnej zarzucali rządzącej większości, że "nie słucha suwerena". Opozycja oburzała się też, że projekt został "przepchnięty kolanem" i trafił pod głosowanie jeszcze w czwartek, bez przesyłania go do komisji mimo poprawek - przewidujących m.in. podwyższenie minimalnych wynagrodzeń - zgłoszonych w drugim czytaniu. Wszystkie zostały odrzucone.

#23  2017.06.09 07:29:09 ~gość 1

"I po ptokach"

#24  2017.06.09 08:13:50 ~I29

Strajk ogólnopolski. Obalić teraźniejsze władze izb. Nic trzeba nadal wyjeżdżać. To niedługo panie z izb przystąpią z ministrem do łóżek o ile potrafią jeszcze.

#25  2017.06.09 10:55:52 ~KOCHANE

Jest juz nas grubo ponad 100 rozsylających! ! weźcie udział ! więcej informacji? wyślij pustego e-maila na [email protected]

#26  2017.06.09 10:57:08 ~BO 19

Brawo!

#27  2017.06.09 11:11:42 ~Aqua

Do 6 - trzymam za Was kciuki :)

#28  2017.06.09 11:21:56 ~Aqua

Do 16 możesz zmodyfikować pismo, które zostało umieszczone na portalu zanim będzie wysłane indywidualnie do adwersarza. Trzeba przestać mamrotać po kątach, a zacząć działać, ten portal powinien NAM POMÓC się zjednoczyć. Małymi krokami jeżeli nawet na początku z "błędami".

#29  2017.06.09 12:07:28 ~do 11

Popieram w 100% i dodam jeszcze,kiedy pielęgniarki pracujące na oddziałach onkologicznych będą miały wykonywane badania na obecność cytostatyków we krwi i w moczu /Nic się o tym nie mówi jak szkodliwa jest praca w takich warunkach bo i po co? i jeszcze jedno pytanie-kiedy praca na tych oddziałach będzie uznana za szkodliwą ,a tym samym będzie możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

#30  2017.06.09 12:08:02 ~do 16

Nie dramatyzuj, pielęgniarki które mają mgr (po tylu latach nauki) dorobią w mig specjalizacje (18 mies) i nie będą już narzekać co z nimi, bo znajdą się w 7 grupie zanim ustawa sięgnie zenitu do grudnia 2021r. One nie są na pozycji straconej jak pielęgniarki po LM, które nie zrobiły już studiów.

#31  2017.06.09 12:27:31 ~piel

W moim szpitalu problem rozwiąże się sam,bo z 90% pielęgniarek w ciągu 3 lat odejdzie na emeryturę.Te co zostaną mogą żądać nawet 200% podwyżki i podejrzewam,że niewiele mniej dostaną.

#32  2017.06.09 12:38:30 ~piel

Przestańcie się znów przepychać dyplomami, papierkami i tym kto więcej. Krótko jasno, pielęgniarka odcinkowa- jedna stawka, pielęgniarka Poz- jedna stawka, pielęgniarka oddziałowa- jedna stawka, pielęgniarka naczelna-jedna stawka. Pracujemy ramie w ramię. Awanse decydują o stawce, czym wyżej to więcej i tyle i niech to będzie motywacją do nauki. Całą resztę reguluje dodatek stażowy. Dziękuję.

#33  2017.06.09 12:50:32 ~Aqua

Staż pracy nie uwzględnia poziomu wykształcenia.

#34  2017.06.09 12:54:04 ~Aqua

DO 32- pielęgniarkom oddziałowym w danym szpitalu należy równać w dół czy w górę ?

#35  2017.06.09 12:55:55 ~pielęgniar

Dlaczego starszy ratownik medyczny ( tytuł po kilku latach pracy) uzyska lepsze uposażenie niż pielęgniarka po kilkudziesięciu latach pracy,także z tytułem STARSZA? - GDZIE TU LOGIKA I KTO WYMYŚLIŁ TAKI KRETYŃSKI PODZIAŁ?

#36  2017.06.09 14:11:14 ~KOCHANE

Jest już naprawdę spory ruch w tym interesie po akcji będziemy myśleć realnie co dalej :) teraz wszystkie info na E-maila [email protected] wysyłać pustego to będzie zwrotka :)

#37  2017.06.09 15:48:29 ~Lila

Jedna wielka banda oszustów i złodziei.Trzeba zostawuć to bagno.

#38  2017.06.09 20:16:08 ~do 11

Masz rację co do tych zapytań, ale Izby nigdy nie narażą się ministrowi, bo ten ich zlikwiduje :)

#39  2017.06.10 09:26:49 ~DO 38

Izby są dla nas. członków płacacych składki, nie dla Ministrów!

#40  2017.06.10 15:57:29 ~Aqua

Do 39 i członkowie mogą postulować, żeby IZBY zlikwidować !

#41  2017.06.11 05:13:23 ~KOCHANE

Mamy odpowiedź na "komunikat izb" więcej na e-maila :) [email protected]

#42  2017.06.11 08:58:46 ~licencjat

Do 30 wszystkie mamy jakieś możliwości kształcenia,tylko trzeba chcieć.Pielęgniarki po LM mogą zrobić specjalizacje do tego nie potrzeba matury,a doświadczenie zawodowe bardzo się do tego przyda.

#43  2017.06.11 10:27:39 ~KOCHANE

Dziewczyny dziś godzina "0" POKAŻMY NASZĄ SIŁĘ! jest nas ponad 200 rozsyłających ! a które nie wiedzą nic na temat AKCJI to do dzieła wysyłajcie pustego e maila na [email protected] w zwrocie info.

#44  2017.06.11 21:21:47 ~pielęgniar

Koleżanki uważajcie! Co to znaczy akcja związków zawodowych? Związki zawodowe kontra Izby? Przecież związki też nic nie zrobiły. Dla nich podział pielęgniarek też nie był problemem. Nie przypominam sobie, zeby były jakieś protesty. To ma być nasza akcja- bez związków i Izb.

#45  2017.06.12 07:30:39 ~pielęgniar

Musi być różnica płacowa ,inna dla po liceum medycznym inna dla licencjatów chociaż licencjat obecnie to podstawowe wykształcenie dla pielęgniarki i inna dla magistrów pielęgniarstwa ! Iinaczej wykłady i wiedza profesorów pielęgniarstwa nie były wartościowe skoro wykłady przypadkowych pań na kursach specjalizacyjnych są ważniejsze od magisterki coś nie halo ! Jak można zniżyć magistra pielęgniarstwa do liceum bez matury ,ale ze specjalizacją!

#46  2017.06.12 07:35:15 ~pielęgniar

Bez matury nie można zostać lekarzem ,ale bez matury można było zrobić specjalizacje i być postawioną wyżej niż magister bez specjalizacji ,kto tak wymyślił a może izby pielęgniarskie bo najczęściej te panie kończyły albo studia pedagogiczne albo ich nie kończyły ,magister pielęgniarstwa to półka wyżej niż pielęgniarka ze specjalizacja co w tym pielęgniarstwie jest grane ,a może panie ze związków pielęgniarskich ujawnią swoje wykształcenie

#47  2017.06.12 07:37:17 ~niech zwią

Swoje wykształcenie w swoich placówkach ,wówczas dopiero sie wyda dlaczego magister bez specjalizacji się nie liczy

#48  2017.06.12 07:39:55 ~magister p

Dlaczego związkowcy w placówkach medycznych nie ujawnią swojego wykształcenia ,skoro pozwoliły na ,zniżenie magistra pielęgniarstwa bez specjalizacji do poziomu pielęgniarka po liceum ze specjalizacją

#49  2017.06.12 07:42:06 ~oddziałowe

Wykształcenia ,do obniżki uposażenia ,jak sprawiedliwie to sprawiedliwie

#50  2017.06.12 14:08:27 ~pielęgniar

Do 49 zrób magistra i specjalizacje i wtedy tak napisz.

#51  2017.06.17 23:29:14 ~Infirmiera

Do #45,#46 Wypraszam sobie, nie mam mgr i był to mój świadomy wybór.ale mam specjalizację, która chciałam zrobić od zawsze, więc przez 2 lata, ledwo żywa, poświęcałam czas i zdrowie, uczestnicząc w zajęciach i stażach i proszę nie dyskredytować takich jak ja twierdząc, że uczestniczyłyśmy w przypadkowych zajęciach i idąc tym tropem za pewne mamy g.o warty tytuł, ale skoro tak się "rozliczamy", to nie twórzmy mitów, na temat studiów pomostowych, bo jak one wyglądały i jak były prowadzone doskonale wiedzą nie tylko Panie Magisterki, wiemy również ile smrodu było w ich organizowaniu, finansowaniu, itd. Bardzo nam przykro, że będziecie się musiały zniżyć do pracy że specjalistkami.poczytajmy i zastanówmy się może nad tym, co robimy i piszemy? Bo przecież nie mamy niestety wpływu także na dobre sposoby kształcenia, organizację nauki w naszej grupie zawodowej. Nie potrzebni nam ministrowie, posłowie, związkowcy, same sobie na wzajem robimy krzywdę, nie potrafimy być ponad podziałami, nigdy niczego nie wygramy, bo manipuluje się nami znakomicie! Powodzenia!

#52  2017.06.24 17:59:54 ~Igor

Działania prowadzone przez izby i przez związki to jak dla mnie sabotaż w czystej postaci, aby skłócić pielęgniarki. I jak widać po komentarzach udany sabotaż. Taką skłóconą grupą łatwo manipulować , a i zdanie takiej grupy znaczy tyle co zeszłoroczny śnieg. I to smutna prawda. A z innej beczki . czy to prawda , że są przymiarki aby zatrudniać pielęgniarki ze wschodu? Bo jeśli to prawda to i te wskaźniki mogą okazać się za wysokie.

#53  2017.06.27 12:09:12 ~Obserwator

A po co to pisać do tych izb pielęgniarskich? Obecnie jest organizowana inna akcja z wysyłaniem pisma od nas do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym portalu nie tak dawno była prośba jednej z pań, by wysłać do niej pustego smsa - wykonałam takową czynność i otrzymałam treść pisma do P. Rzecznika i odesłałam go na wskazany adres mailowy do powyższej instytucji a nie do izb - po co ? Żeby znalazło się wszystko o czym piszemy co ważne w koszu? Zastanawiam się jak duży był odzew ze strony koleżanek na wysłanie powyższego pisma - zwrotnie do Rzecznika P O ? Wkrótce prześlę treść tego pisma i adres mailowy do rzecznika. Pismo też dotyczy kwestii proponowanej siatki podwyżek na którą nie ma naszej zgody. Proponuję drogie Koleżanki i Koledzy nie rozdrabniać się na nie istotne wątki szczególnie typu bla, bla, bla i nie harować na kilku etatach bez odpoczynku (do czasu spotkania z prokuratorem) a zacząć mądrą, merytoryczną i wytrwałą walkę do końca - każda i każdy z nas! I KONIEC KŁÓTNI TUTAJ O BZDETY!

#54  2017.06.27 12:10:23 ~ja

Do 53 super - do roboty !

#55  2017.06.27 12:12:53 ~piel.

Wstyd tylko kłótnie o wykształcenie jak żmije co za środowisko - bezwstydne ! do 53 brawo - tu jest mądrość! po LM często się kłócicie o to wykształcenie i przez to macie minimum jak wam nie wstyd ?

#56  2017.06.27 12:17:41 ~OD 53

Do 43 wysłane - zadanie wykonane :) pozdrawiam - a inni wysyłają ? nie bójcie się to rzecznika praw obywatelskich ! ROZSYŁAJCIE NA ADRES W POŚCIE NR 43 !

#57  2017.06.27 12:19:59 ~ners

DO 55 a co niektóre nawet minimum nie mają i pracują pokornie na 3 etatach i wszystko im jedno że zrównane do sprzątaczek !

#58  2017.09.09 17:48:46 ~#58

To,że pielęgniarki po LM są dyskryminowane w siatce płac,to nie wina Ministra Zdrowia, pielęgniarki po Licencjacie i studiach magisterskich tego chciały,nie wiem do czego im było to potrzebne,może do poprawy samopoczucia,ale osiągnęły co chciały,taka mentalność Polaka-upodlić drugiego.

#59  2017.09.09 17:59:49 ~#59

Jestem pielęgniarką i mam maturę,kończyłam kiedyś Liceum Ogólnokształcące,jestem z wykształcenia też pedagogiem.O moją maturę się nie przejmujcie,dawno ją napisałam i zapomniałam,ale też chcę godnie wykonywać swoją pracę i zarabiać.

Dodaj komentarz