Komentarz na pielegniarki.info.pl: "Rozumiem, że należało zrobić podział pielęgniarek wedle poziomu wykształcenia, ale czemu nasi przedstawiciele nie naciskali by w projekcie dodać jeszcze np +3% do podstawy za każdy rok doświadczenia? Czy to nie byłoby rozsądne i sprawiedliwe?".

Komentarze pielęgniarek i położnych.


Komentarz na pielegniarki.info.pl:

NIE MINISTER A IZBY! 
Propozycje takiego podziału wiele lat temu zaniosły nasze kochane przedstawicieli z IZB
poparte przez Związki Zawodowe. To ONE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za brak wykazania tutaj osób z samą magisterką czy z samym LM/Szkołą Policealną, ale przede wszystkim za brak gratyfikacji z powodu doświadczenia! 
Ja rozumiem, że nie można porównać pielęgniarki z 30 letnim doświadczeniem na oddziale dermatologii, która skończyła LM, nie dokształcała się, nie robiła kursów z pielęgniarką po dobrej uczelni, magisterką, specjalizacją, 5 letnim stażem na OIOM-ie, i kilkunastoma kursami bo to jakby porównać łopatę i grabie. 
Rozumiem, że należało zrobić podział wedle poziomu wykształcenia, ale czemu nasi przedstawiciele nie naciskali by w projekcie dodać jeszcze np +3% do podstawy za każdy rok doświadczenia? Czy to nie byłoby rozsądne i sprawiedliwe?