Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


8 czerwca 2017 - Spontaniczna akcja wysyłania przez pielęgniarki i położne pisma w sprawie "społecznego niezadowolenia" w związku z projektem ustawy autorstwa związków zawodowych. Zobacz propozycję pisma, które ma być wysyłane do izby pielęgniarek.

10 czerwca 2017 - Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

10 czerwca 2017 - Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

10 czerwca 2017 - Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".


PILNE! 19 CZERWCA 2017 

OLŚNIENIE związku pip

                                                                                         Warszawa, dnia 19.06.2017 r.
ZK-746/VII/2017

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o refleksję nad brzmieniem projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jest to wersja rządowa (druk senacki nr 529, druki sejmowe nr 1583 i 1617).

Wersja ta nie stanowi żadnego kompromisu ze stroną społeczną, która przygotowała własny projekt ustawy i który znacznie odbiega od wersji rządowej projektu.

Jeżeli jednak nieuchronnie ma wejść w życie wersja ustawy w brzmieniu opracowanym przez Rząd RP to zwracamy się z prośbą przynajmniej o eliminację rażącego pokrzywdzenia jakie zostało zawarte w zapisach tej ustawy dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Podstawą do wyliczenia poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne ma być tabela zawarta w załączniku do ustawy określająca tzw. „Współczynniki pracy”.

Reprezentowana przez nas grupa zawodowa pielęgniarek i położnych została podzielona na trzy grupy tj. :
Poz. 7 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,05
Poz. 8 – pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 0,73
Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,64

W naszej ocenie poz. 7 zapisu projektu ustawy może być zaakceptowana bez zmian.

Bezwzględnie konieczna jest natomiast poprawka w zakresie poz. 8 i 9 projektu.
OZZPiP proponuje wykreślić z załącznika dotychczasowe poz. 8 i 9, a w to miejsce wstawić następujące zapisy:
Poz. 8 – pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo; pielęgniarka albo położna ze specjalizacją – proponowany współczynnik pracy 1,00
Poz. 9 – pielęgniarka albo położna bez specjalizacji – proponowany współczynnik pracy 0,73

Zmiana opisu grupy zawodowej w poz. 8 jest konieczna ponieważ należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (od 2000r. kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie studiów wyższych jest standardem) z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu, ale z uwagi na kształcenie przed 2000r. nie posiadającymi wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Dodatkowo współczynnik pracy winien być dla poz. 8 podniesiony z 0,73 na co najmniej 1,00.

W poz. 9 nie potrzeba dokonywania zmiany opisu grupy zawodowej, ale konieczne jest podniesienie współczynnika pracy z obecnie proponowanego 0,64 na co najmniej 0,73.
Utrzymanie wersji projektu ustawy bez zmian kompletnie nie da żadnych pozytywnych skutków dla uatrakcyjnienia wykonywania zawody pielęgniarki i położnej w Polsce.

Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021r. poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych w poz. 9 będzie kształtował się w wysokości 2.496,-zł. brutto. Zatem projektowana ustawa – o ile nie będzie w międzyczasie nowelizowana - w/w poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496,-zł. pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych dopiero za 4 lata i 6 miesięcy. Czy faktycznie taki jest pomysł na zatrzymanie pielęgniarek i położnych w kraju i nakłonienie ich do powrotu do pracy z zagranicy? 

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skutki przepisów przejściowych dla tej ustawy:
Pierwsze skutki działania ustawy mają spowodować wzrost wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z tej grupy z poz. 9 od 01.07.2017r. o co najmniej 10% z brakującej docelowo kwoty. Co to oznacza w praktyce?

Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.000,-zł. brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego od 01.07.2017r. może liczyć maksymalnie na 49,-zł. wzrostu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496,-zł. brutto miesięcznie nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia i to nie tylko w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach bo wypełnia już kryterium minima ustawowego?

Dla kontrastu jedynie przypominamy, że w roku bieżącym (m.in. na skutek obniżenia wieku emerytalnego) uprawnienia emerytalne uzyska ok. 80 tysięcy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce na ogółem 200 tysięcy wszystkich zatrudnionych? Kto będzie zatem wykonywał ten zawód w Polsce na poziomie proponowanych w projekcie stawek wynagrodzenia?

Z wyrazami szacunku, 


W dniu 27 stycznia br. pisałem na portalu:

Władze związku pip agitują za podpisywaniem niekorzystnego dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych obywatelskiego projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najpierw dodatki brutto brutto (nie dla wszystkich), teraz rozwiązania deprecjonujące zawody pielęgniarki i położnej. Warto podkreślić zasadniczy fakt, że obywatelskiego projektu ustawy o wynagradzaniu w ochronie zdrowia nie pisała strona rządowa, lecz 9 związków zawodowych. Czyli także władze związku pielęgniarek i położnych. Dlaczego Ogólnopolski Związek dopuścił do tak niesprawiedliwego potraktowania pielęgniarek i położnych w kontekście innych zawodów medycznych?

Mariusz Mielcarek 


Poniżej publikujemy treść korespondencji skierowanej w dniu 28 listopada 2016 roku przez władze Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych do zakładowych, międzyzakładowych oraz regionalnych organizacji związkowych OZZPiP. 

Warto przypomnieć poniżej podział pielęgniarek i położnych autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych, za którym agitował związek pip:

Warszawa, 28 listopada 2016r.
ZK-818/VII/2016
Przewodniczące/y
Zakładowych, Międzyzakładowych i
Regionalnych
Organizacji Związkowych OZZPiP
/wszyscy/

Szanowni Państwo, Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że wobec ogromnych rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami strony związkowej dotyczącymi wprowadzenia zapisów ustawowych związanych z wprowadzeniem gwarancji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmio tach leczniczych a propozycją wypracowaną przez Ministerstwo Zdrowia strona społeczna postanowiła opracować własny projekt ustawy, który będzie zgodny z oczekiwaniami pracowników, ale także będzie uwzględniał postulowany przez stronę rządową 3-letni okres przejściowy na stopniowe wprowadzenie przepisów w życie.

Strona społeczna rozpoczyna obecnie akcję zbierania podpisów poparcia ze strony pracowników dla tego projektu, zatem proszę o zapoznanie się z jego treścią i o ewentualne poparcie projektu ustawy. Liczba zebranych podpisów będzie dodatkowym argumentem w trakcie negocjacji z Rządem RP.

Podstawowe zmiany dotyczące naszej grupy zawodowej to podniesienie wskaźników pracy, w oparciu o które corocznie ustalać się będzie poziom wynagrodzenia zasadniczego, nie zamrażanie – tak jak proponowało to Ministerstwo Zdrowia - kwoty przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które ma być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego oraz skrócenie okresu przejściowego maksymalnie do trzech lat z gwarancją, że corocznie - poczynając od 01.07.2017 r. - pracodawcy będą zobowiązani sukcesywnie podnosić wynagrodzenia miesięczne pracowników wykonujących zawody medyczne co najmniej o 33,33% brakujących do gwarantowanego poziomu docelowego. Przy tym zapisie okres przejściowy skończy się najpóźniej 01.07.2019r.

Przewodnicząca
Zarządu Krajowego OZZPiP
Lucyna Dargiewicz

Zobacz także:

Ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zostanie rozpatrzona przez senacką komisje zdrowia w dniu 20 czerwca, natomiast 21 czerwca została umieszczona w porządku obrad posiedzenia senatu.

Komentarze użytkowników

#1  2017.06.19 20:54:06 ~DO RED

Może jeszcze nie musztarda po. :)

#2  2017.06.19 21:06:32 ~Olga

Wszystkim jednakowo +dodatki za dodatkowe osiagniecia!

#3  2017.06.19 21:12:48 ~piel

Nie wiem, czy doczekamy chwili, że w końcu będzie wiadomo kto ma jaki współczynnik pracy, już rok się chyba zastanawiają i dalej nie wiedzą a czas leci a my dalej pracujemy za śmieszne pieniądze, ewidentnie grają na zwłokę.

#4  2017.06.19 21:15:24 ~piel

To juz jak schizofrenia

#5  2017.06.19 21:39:37 ~Xxl

Podstawa zależna od stażu pracy plus dodatki za kursy specjalizację lub studia. 30 lat pracy licencjat kursy i mam mieć mniej niż koleżanka która rozpoczęła pracę?

#6  2017.06.19 21:58:30 ~Do 5

Bo jesteś mniej produktywna. U mnie w szpitalu już tak jest, że młodsza koleżanka więcej zarabia od tej starszej. W żadnym zawodzie tak nie ma.

#7  2017.06.19 22:02:43 ~xD

Nareszcie, nadeszła odwilż w izbach, szkoda że tak późno, cicho marzę że uda się jeszcze coś zmienić.

#8  2017.06.19 22:04:33 ~Pielęg

Niczego już nie zmienią. Skoro sejm przegłosował bez poprawek, to senat tego nie ruszy. To jednak jest musztarda po obiedzie.

#9  2017.06.19 22:08:34 ~Yyy

Obudziły się księżniczki. Niestety za późno.

#10  2017.06.19 22:49:32 ~Kochane

To nie musi być musztarda! wysyłajcie puste e-maile na [email protected] POMYSŁ już jest jutro nowy dzień rano wszystkich poinformuję! w e-mailach POZDRAWIAM i dziękuję za rady :)

#11  2017.06.19 22:57:05 ~DO 10

Mam nadzieje ze te wszystkie trudy dadza spodziewane efekty

#12  2017.06.20 00:22:42 ~Piel m

Zobaczycie jak to wszystko w praktyce bedzie wygladac,chyba kaktus mi wyrosnie jak pieleg.bedzie zarabiac 5 tys.brutto,to nierealne w zadnym wypadku, nawet za 4 lata,owszem na stanowisku tak,ale nie odcinkowa.

#13  2017.06.20 01:03:54 ~piel

Będzie zarabiać jak te w/w 80 tys. odejdzie na emerytury, ale wtedy te 5000 będzie mało.

#14  2017.06.20 05:27:58 ~piel.

W Senackiej Komisji Zdrowia może być ciekawie. Obecny skład Senatu to : 61 senatorów z PiS, 34 z PO, 1z PSL i czterech niezależnych, ale już senacką Komisję Zdrowia PIS „podarował” opozycji. Na 11 senatorów w jej składzie jest 6 senatorów z PO ( w tym przewodniczący komisji)i ,4 senatorów z PiS( w tym marszałek Senatu ) i 1 niezależny. Dzisiaj, 20 czerwca 2017 r. ,godz. 12:00, http://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

#15  2017.06.20 05:35:15 ~piel

Myslisz ze jak bedzie mało piel, to pensje bedą wysokie, a co to ma do rzeczy i tak tych kilka osób nie ogarnie tego. Jesli bedzie konkurencja to jeszcze mniej bedziemy zarabiać, to normalne prawo rynku. Chodzi o to zeby odciazyc czesc czynnosci higienicznych z pracy pieleg. i wtedy zawód bedzie atrakcyjny dla osób które chcą sie kształcic na poziomie wyzszym.

#16  2017.06.20 08:37:40 ~piel

Jakie współczynniki? Jakie podstawy? Wszystkie zawody np policja, wojsko, nauczyciele dostali kwotowo i każdy a u nas przeliczenia nad którymi obecnie księgowa się zastanawia. Mało tego dobra wola i decyzja dyrekcji daje bezpośrednią odpowiedz ile naprawdę dostaniemy.

#17  2017.06.20 09:48:05 ~Basik

Tylko nikt nie wspomina,że ta podwyżka jest z naszej podwyżki zembalowej.

#18  2017.06.20 13:51:39 ~irena

Tak Tak - ta Ustawa ma wejsc jak najszybciej w zycie ,żeby obalic ,zembalowską'' - będzie napisane w nowej Ustawie : Ustawa wchodzi w życie z dniem, załozenia Ustawy z września 2015 r. z póżniejszejszymi jej zmianami , tracą swoją moc z dniem.itd '' No i co na to te Panie co walczyły jak te tarany i podpisały porozumienie o 2.30 w głębokiej nocy?

#19  2017.06.20 13:53:20 ~irena

Resztkami sił i rozumu

#20  2017.06.20 15:03:41 ~piel

Wielkie dzięki, podwyżki na kilo truskawek może wystarczy,super.

#21  2017.06.20 20:57:22 ~ja

Cały ten zarząd krajowy związku PIP to jedno wielkie nieporozumienie. Tak biernego związku jeszcze nie było chyba w całym świecie!

#22  2017.06.20 22:20:55 ~Ja

Znowu pozamiatane, a my pokornie to przyjmujemy

#23  2017.06.21 21:00:53 ~Ja

No cóż wolno nam sie zwolnić z pracy a jest nas 3/4 całości bo za tak zróżnicowane pobory na jednym stanowisku pracować nie będziemy.Klania sie kodeks pracy o równości wynagradzania plus wysługa lat plus dodatki za kursy itp

#24  2017.06.25 16:09:44 ~nie halo

Mgr zrównać z panią po LM, tylko dlatego ze zrobiła specjalizację? Jedna kończyła Uniwersytet Medyczny, druga Liceum Medyczne w którym uczyła się dodawać i odejmować. Załóżmy, że obydwie mają doświadczenie. Coś tu jest nie halo.

Dodaj komentarz