Informacja z obrad senackiej komisji zdrowia - początek obrad 12.00 - dnia 20 czerwca 2017. Informacja uaktualniana na bieżąco.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnychInformacja z obrad senackiej komisji zdrowia:

12.00 - Obrady otworzyło wystąpienie pani wiceminister zdrowia (pielęgniarki).

Jeden z senatorów: wpłynęły pisma z izby pielęgniarkiej w sprawie zmiany grup pielęgniarek i położnych.

12.10 - Przewodniczący komisji: na chłopski rozum podział pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwy!

12.15 - Pytanie przewodniczacego: Ile by kosztowałoby przeniesienie magistrów pielęgniarstwa (bez specjalizacji) do gr 8?

Pani wiceminister (pielęgniarka): kosztowałoby to więcej ponad 10 miliardów złotych w perspektywie 10 letniej. Takie symulacje przeprowadziliśmy w ministerstwie.

12.20 - Wiceminster zdrowia (pielęgniarka): jesteśmy przeciwni zmianom w podziel pielęgniarek na grupy. Taki jaki jest podział w ustawie przyjętej przez sejm, został także przyjety w obywatelskim projekcie przedmiotowej ustawy, któy także poparły pielęgniarki.

Bingo...

12.50 - Wiceminster zdrowia (pielęgniarka): od 2014 roku wydano ponad 20 tysięcy zaświadczeń dla pielęgniarek, które są niezbędne do wyjazdu do pracy za granicę w charakterze pielęgniarki. Ile ostatecznie wyjechało nie wiadomo!

12.50 - dyskusja zeszła na temat liczby absolwentów szkół pielęgniarskich oraz ilu absolwentów podejmuje pracę w Polsce oraz struktury wiekowej pielęgniarek. Podano, że jest to średnio około 50 lat. 

12.55 - w Polsce obecnie jest około 3 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych pielęgniarek - podaje przedstawiciel ministerstwa zdrowia. 

13.00 - Wiceminster zdrowia (pielęgniarka): podwyżka brutto dla pielęgniarek w poszczególnych przypadkach, ze wszystkimi pochodnymi, może wynieść nawet około 3 tysięcy złotych.

13.05 - głos zabiera strona społeczna. Jako pierwsza mówi wiceprezes naczelnej izby pip. 

13.08 - wiceprezes naczelnej izby pip nie odnosi się konkretnie do poprawek zgłoszonych przez izbę pielęgniarek w kontekście podziału pielęgniarek na grupy. Mówi, że nie izba brała udział w "eliminowaniu magistra pielęgniarstwa...".

13.10 - przewodniczący komisji prosi wiceprezes naczelnej izby pip o przeczytanie poprawki zgłoszonej przez izby...

13.10 - co na to wiceminster zdrowia (pielęgniarka) pyta przewodniczacy obrad.

13.11 - jesteśmy przeciw. To jest nie tylko przeniesienie magistra do grupy 8, ale także podniesienie wskaźników, co niesie za sobą koszty. To rodziło by także protesty innych grup zawodowych...

13.13 - głos zabiera przedstawiciel związku pip. Trudno powiedzieć o czym mówi przedstawiciel związków... Redakcja portalu - należy pamietać, że to związek agitował za podziałem pielęgniarek na grupy, jaki jest obecnie w ustawie uchwalonej w dniu 8 czerwca 2017 roku.  Magister pielęgniarstwa był także tylko w grupie 7 w projekcie obywatelski (nie)porozumienia związków zawodowych.  

13.25 - przewodniczący obrad ogłasza przerwę do godz. 16.00 

Cdn...

Mariusz Mielcarek