Ogólnopolska Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy - Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych to priorytetowa sprawa. Naprawdę?

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

 

Tak gwoli sprawiedliwości - PiS chwali się zapowiadanymi podwyżkami dla pielęgniarek i położnych, które sfinansowane zostaną z pieniędzy przyznanych przez poprzednią ekipę rządową, czyli z dodatków brutto brutto. Te dodatki pochodzą z okresu, o którym pisze pani wiceminister jako o "8 latach bezczynności". Sprawiedliwie trzeba oddać: PiS nie próżnuje. Też dołożył swoją cegiełkę. Zrównał zawód pielęgniarki i położnej z zawodem opiekuna medycznego.

Wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej. Od chwili powołania obecnego rządu zmiany w tym obszarze są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczową determinantą dobrej jakości i dostępności świadczeń medycznych, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze. W podejmowanych działaniach musimy kierować się szeroko pojętym interesem społecznym, a także uwzględniać uwarun
kowania prawno-instytucjonalne.

Dlatego też to właśnie z inicjatywy Ministra Zdrowia podjęto – po 8 latach bezczynności w tym zakresie poprzednich ministrów - próbę systemowego rozwiązania kwestii płac pracowników medycznych, co w efekcie doprowadziło do uchwalenia Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473) – dalej: „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.”. Ustawa ta reguluje kwestię płac minimalnych w ochronie zdrowia. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Czytaj dalej...

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.11.02 15:42:57 ~EWA

.PiS ! -przede wszystkim należy zaznaczyć- przy stole negocjacyjnym zasiadały z prawem głosu przedstawicielki naszych związków i izb !

#2  2017.11.06 03:14:33 ~Prawda

Kodeks Pracy został stworzony po to, aby regulować sprawy pracy i odpoczynku pielęgniarek. Art. 32g. 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kłócicie się jak oszalałe broniąc swojego punktu widzenia próbując wmówić innym, że czarne jest białe. Osobiście znam pielęgniarki pracujące na dwóch i trzech etatach. Przez własną głupotę i pazerność hakują przez 500 godzin w miesiącu. Może im łopatą do głowy próbować wbić, że przez ich patologiczne zachowanie nasze środowisko nie będzie nigdy dobrze zarabiało. Nie dociera, dalej łapią łapczywie każdy dodatkowy dyżur. Kasa odebrała im rozum, są coraz bardziej bezczelne. Niewyspane, zmęczone, wiecznie naburmuszone próbują pracować i skupić się. Jak się domyślacie nie jest to proste gdy codziennie sypia się po 2-3 godziny drzemiąc gdzieś na dyżurze. W pracy nie tylko śpią, ale kąpią się i malują. Nie bywają w domu, bo miejscem ich zamieszkania jest szpital. Wiecznie spóźnione wychodzą wcześniej, bo przecież muszą jakoś dotrzeć do drugiego miejsca pracy, prawda? Są na tyle bezczelne, że ciągle wiszą na telefonie. Wychowują tą drogą swoje dzieci, dzwonią do mężów czy rodziców. Czasem mam wrażenie, że to ich jedyna droga kontaktu ze światem. Przez t akie jak one nigdy nie będziemy dobrze zarabiały.

#3  2017.11.12 19:26:32 ~Do #2

Opisujesz pracę "wieloetatowych" i piszesz - "Przez takie jak one nigdy nie będziemy dobrze zarabiały". To niestety nie jest prawdą. Nigdy nie będziemy dobrze zarabiały pozwalając im na taką pracę.

Dodaj komentarz