WAŻNE! Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia - lista potrzeb i propozycji zmian w prawie. Propozycje autorstwa Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Pielęgniarstwo 2017.


(3) Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

a) Zakres kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia określa ustawa z dnia USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039).
b) Dodatkowe kompetencje i zadania powinny wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem (Kodeks Pracy art.78)
c) Pielęgniarki i położne powinny mieć możliwość delegowania zadań podległemu personelowi, tj. nowemu zawodowi medycznemu, który by był pomocniczy względem zawodu pielęgniarki i położnej. Szczegółowe role i kompetencje tego zawodu opracuje zespół „Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej”. Zawód powinien być samodzielny, brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - w taki sposób, aby uniknąć dyskryminacji i deprecjonowania zawodu pielęgniarki i położnej. Za taki sam poziom wykształcenia i kwalifikacji innych zawodów zastosować taki sam współczynnik dla pielęgniarki i położnej.
d) Grupa zaszeregowania 9 powinna mieć współczynnik 0,73. Należy uznać, że zawód pielęgniarki i położnej wykonują osoby z wyższym wykształceniem, gdyż obecnie nie ma innej formy zdobywania zawodu, tylko wyższe wykształcenie (licencjat). Jest jawną dyskryminacją
zrównanie osób wchodzących do zawodu pielęgniarki i położnej z wykształceniem wyższym i osób, które wykonują zawody medyczne wymagające jedynie wykształcenia średniego, gdyż obecny kształt ustawy zrównuje te współczynniki – 0,64. Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. mgr - 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna, z tyt. mgr lub specjalizacją - współczynnik - 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych – 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.
e) Określenie dokładne kompetencji pielęgniarek z poszczególnymi szczeblami wykształcenia. Doprecyzowanie unikalnych kompetencji pielęgniarek z tytułem magistra oraz specjalisty w porozumieniu z dziekanami wydziałów pielęgniarskich. Zróżnicowanie kompetencji związanych z kształceniem podyplomowym i doszkalającym. Uznanie tytułu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa jako wystarczającego do posiadania określonych kompetencji, które do tej pory osiągane były poprzez kursy specjalistyczne.
f) Stworzenie Programu Mentora dla osób wchodzących do zawodu, który określałby ścieżkę adaptacji nowych pracowników; kompetencję i zakres obowiązków Mentora. Pomoc merytoryczną dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, wybór ścieżki kariery, pomoc w wyborze odpowiedniego oddziału lub specjalności, doradztwo i wsparcie mentalne dla młodych adeptów zawodu. Weryfikacja zasadności etatu związkowego, opłacanego przez pracodawcę (występuje tu konflikt interesów w relacji pracodawca - pracownik).
g) Stworzenie instytucji Rzecznika Praw Pielęgniarki, która wybierana byłaby jawnie przez większość członków Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, z możliwością wysunięcia
kandydatury przez członków izb. Dostępność radców prawnych, pomocy prawnej w wątpliwych kwestiach. Publikowanie oficjalnego stanowiska w spornej kwestii, która byłaby wiążąca dla pracodawcy, gdy łamane są prawa pielęgniarki, możliwość wizytacji placówek ochrony zdrowia, nie tylko wydawania opinii.
h) Podnoszenie świadomości społecznej co do roli i kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych jako części zespołu terapeutycznego. Edukacja pacjenta, rodziny i szeroko pojmowanego społeczeństwa. Kampanie promujące pielęgniarstwo i zawody pielęgniarki i położnej. Podnoszenie świadomości rodziny co do udziału w pielęgnowaniu i opiece nad pacjentami. Edukacja, czym jest odpowiedzialność za własne zdrowie i samoopieka.
i) Promowanie nowych kompetencji pielęgniarek i położnych, związanych np. z samodzielnym ordynowaniem leków lub wykonywaniem badań fizykalnych przez specjalistów pielęgniarek i położnych.

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Pozostałe części:

(1) Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

(2) Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

(5) Warunki pracy, wynagrodzenia, i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2017.11.29 16:46:36 ~piel

W przypadku pielęgniarek więcej kompetencji, to więcej kasy wydanej na adwokata.

#2  2017.11.30 01:42:43 ~ona

Zgadzam się z 1. co do punktu c. - powinno byc usystematyzowane lekarz- pielegniarka- opiekum medyczny ( zadaNIA: pielegnacja chorego, mycia odwracanie, zmiana poscieli, karmienie, wysadzanie do fotela i td ) - sanitariusz ( traNSPORT PACJENTA NA BADANIA, TRANSPORT MATERIAŁÓW DO BADAN ODBIÓR WYNIKÓW, LEKÓW NA DODATKOWE ZAMÓWIENIE) - SPRZĄTAJĄCE I KAŻDY ODDIZĄŁ POWINIEN MIEC ILOŚC OSÓB POTRZEBNĄ DO REALIZACJI SWOICH ZADAN

#3  2017.11.30 01:46:19 ~ONA

DO E z tym dałabyM spokój do F, G - tu nie wolno przesadzać ani stwarza dodatkowego miejsca pracy darmozjada a do i- moim zdaniem pielęgniarka powinna mieć możliwość wypisywania recept na środki higieniczne materiały opatrunkowe i ewentualnie środki rehabilitacyjne TYPU WÓZEK CZY KOLE

#4  2017.11.30 15:21:06 ~hm

Po co ? .Zastraszona i nieznajaca swoich praw i obowiązków siostra wszystko zrobi A i podłogę zetrze i sedes umyje . Jak tak dalej pójdzie to niedługo mycie sanitariatów przez pielęgniarki w publicznych oddziałach szpitalnych będzie w zakresie obowiązków tak jak to ma miejsce od dawna w prywatnych.I nazwisko ujawnią w Internecie i szczegółowy zakres "kompetencji"sprzątaczych siostry też jako personelu POMOCNICZEGO.

#5  2017.11.30 15:23:02 ~piel

Odnośnie prestiżu. Czy przed erą izb pielęgniarki sprzataly toalety?

#6  2017.11.30 18:45:15 ~Do #5

Jako, że pielęgniarki w moim wieku są tutaj często nazywane dinozaurami, oświadczam - pamiętam czasy ,gdy nie było izb pielęgniarskich , były salowe i do ich obowiązków należało sprzątanie toalet. Z pracy w szpitalu zrezygnowałam kiedy jeszcze tak było.

#7  2017.11.30 19:41:06 ~Do 4 i 5

Jaja sobie robicie?

#8  2017.11.30 23:08:27 ~piel

Nie było izb pielęgniarskich ani sanitariuszek. Były salowe które karmiły chorych, rozdawały posiłki i zmieniały chorym zanieczyszczonym podkłady . Teraz to wszystko robią pielęgniarki. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych "stoi i straży godności zawodowej i ochrony zawodu."Działa na rzecz podnoszenia prestiżu i polepszenia sytuacji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

#9  2017.12.01 04:51:25 ~Do #8

Zgadzam się z Twoim komentarzem, w ostatnim zdaniu proponuję jednak dokonanie drobnej korekty - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działa na rzecz podnoszenia prestiżu i polepszenia sytuacji pielęgniarek i położnych ZATRUDNIONYCH W NACZELNEJ I OKRĘGOWYCH IZBACH PIELĘGNIARSKICH. Może jeszcze tylko nie "stoi na straży" a klęczy z hasłem - co złego to nie my. Z Twojego wpisu i nie tylko wynika, że lepiej dla pielęgniarek to już było i "to se ne vrati",

Dodaj komentarz