Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń - propozycje do dyskusji opracowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Pielęgniarstwo 2017.


(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń Le =Tśpc x 365/Td, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • Le - liczbę etatów lub równoważników etatów stanowiącą podstawę obliczenia minimalnej normy, • Tśpc - średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity w dniach.
a) jednak, by móc prawidłowo dokonać wyliczeń i móc obronić je w toku negocjacji kadrowych, należy przede wszystkim prawidłowo ustalić dane wyjściowe, a więc odpowiednio ustalić okres rozliczeniowy, sposób przyporządkowania pacjentów do danej kategorii, i to w całym okresie rozliczeniowym, oraz uwzględnić przepisy szczególne, jeśli w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń takowe obowiązują
b) minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce powinny być takie jak w krajach zachodnich; pielęgniarka, która ma 20 pacjentów podczas 12-godzinnego dyżuru, nie
jest w stanie być pielęgniarką (wykonujemy szereg czynności, które nie są związane z pielęgniarstwem np. transport wyników badań, rozwożenie posiłków, sprawdzanie dokumentacji medycznej, czy wszystko się zgadza, zliczanie leków, aby pół tabletki odnaleźć, bo w aptece widnieje…)
c) ustalenie, kto może i kto powinien te normy wyliczać i negocjować; w tej chwili nie ma jasnych przepisów (oddziałowe nie mają interesu w obsadach, bo nie ma ludzi do pracy, dzięki oszczędnościom kadrowym szpital nie wydaje pieniędzy)
d) ustalenie organu kontrolnego, jeśli te normy są łamane; Państwowa Inspekcja Pracy się nie sprawdza, NIPiP może tylko opiniować, związek zawodowy ma opłacony etat z budżetu szpitala, więc kto ma prowadzić nadzór?
e) weryfikację zasadności etatu związkowego opłacanego przez pracodawców (uważamy, że taki etat działa na szkodę interesów pielęgniarek i położnych w placówce)
f) jeśli uznaje się licencjat, magistra lub specjalizację ratownika, psychologa, laboranta czy
rehabilitanta oraz bierze się pod uwagę ich staż pracy, to takie same wskaźniki należy zastosować wobec naszego środowiska, aby zawód pielęgniarki/położnej i podwyższone kwalifikacje były tak samo cenione jak inne zawody Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. magistra – współczynnik 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna z tyt. magistra lub specjalizacją - współczynnik 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych – współczynnik 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.
g) zróżnicowanie praw pielęgniarki w zależności od podniesionych kwalifikacji (chodzi o pracę, dziś wykonujemy te same czynności bez względu na wykształcenie).

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Pozostałe części:

(1) Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych

(2) Nowy zawód medyczny jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

(3) Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

(5) Warunki pracy, wynagrodzenia, i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2017.11.28 19:37:01 ~Alex

Ilu pacjentów może mieć pod opieką pielęgniarka? Przykład: czy 2 pacjentów intensywnej terapii to za dużo czy za mało. Kto to jest pacjent opieki ciągłej i pośredniej, jakie kryteria obowiązują przy kwalifikacji pacjenta do takiej opieki? Czy tylko brak wspomagania oddechu? Itd. Wiemy ile etatów ma mieć oddział a ja chcę wiedzieć ile pielęgniarek musi przyjść na dyżur żeby było bezpiecznie.

#2  2017.11.28 20:24:15 ~nina

6

#3  2017.11.28 22:57:02 ~EWA

OITiA -12 łóżek i 5 pielęgniarek a od 15 do 7 rano ta piąta schodzi na bloki .Czasami na blokach pracują przez jakiś czas we dwie bo wypada coś pilnego np .pilne CC , bądź pilnowanie chorych po zabiegach w czasie trwania kolejnego znieczulenia. Nam pozostaje oddział (często z nerką) , reanimacje na 1000 łóżkowym szpitalu .

#4  2017.11.29 00:03:02 ~piel

Panie Prokuratorze,prosimy

#5  2017.11.29 06:32:45 ~Magdalena

Zwrocilabym jeszcze uwagę, na zapewnienie odpowiedniej ilosci sprzetu do pracy.Te oszczędności sa przerazajace! Na duzych oddzialach OIT sporo czasu pochlania" poszukiwanie sprzętu"magazyn zawsze pusty. Te ciągłe wedrowki od sali do sali, ze moze gdzieś jeszcze znajdziemy skalpel , plaster itd No chyba , ze.juz pomysl na nowy zawod : :poszukiwacz sprzętu medycznego w oddziałach szpitalnych

#6  2017.11.29 07:24:33 ~mala

A co z pielęgniarkami z tytułem magistra np. zdrowie publiczne czy edukacja zdrowotna i promocja zdrowia? W propozycji jest tak "7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. magistra – współczynnik 1,05". Nareszcie ktoś pomyślał także o innych magistrach w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, czyli o pielęgniarkach z tytułem magistra np. zdrowie publiczne czy edukacja zdrowotna i promocja zdrowia? A co z pielęgniarkami z doktoratem? W moim szpitalu są dwie takie panie. Obie na współczynniku pracy 0,64 - paranoja jakaś.

#7  2017.11.29 07:53:43 ~Do #6

W propozycji jest tak jak piszesz - "7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. magistra – współczynnik 1,05". Nareszcie ktoś pomyślał także o innych magistrach w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, czyli o pielęgniarkach z tytułem magistra np. zdrowie publiczne czy edukacja zdrowotna i promocja zdrowia? Niestety "ktoś" nie pomyślał do końca. Propozycja mówi o magistrach dowolnej specjalności a nie tylko tych, które wymieniasz, np. dowolnej filologii. Pielęgniarkom z doktoratem należy się dodatek - reguluje to stosowny akt prawny.

#8  2017.11.30 14:02:39 ~do 7

Masz rację. To powinno być zapisane konkretnie. Np. chyba w rozporządzeniu regulującym wymagania do konkursu na stanowiska kierownicze jest wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia lub inne wyższe, z którego można robić pielęgniarską specjalizację.

#9  2017.12.01 05:10:31 ~Do #8

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) jest równorzędny z tytułem magistra pielęgniarstwa dopiero od stanowiska oddziałowej wzwyż. Nie dotyczy niższych stanowisk.

#10  2017.12.01 08:03:37 ~do 9

Od stanowiska oddziałowej wzwyż i innych stanowisk kierowniczych, gdzie kierownikiem jest pielęgniarka.

#11  2017.12.01 13:06:36 ~Do #10

"To jest chyba oczywista oczywistość" ( Jarosław Kaczyńskl, 5 czerwca 2007 roku )

#12  2017.12.01 16:34:03 ~motyl

Chcę się odnieść do pani 6 .Otóż to że u Pani na oddziale czy w szpitalu pracują 2 panie z tyt. doktora i ze współczynnikiem pracy 0,64 , JEST TO NA RĘKĘ TYM CO TE panie zatrudniają .Bo po 1) nie muszą za ich pracę dużo zapłacić A MAJĄ WYKSZTAŁCONE DOBRZE OSOBY a po 2) przecież ministrowi o to chodziło .A o co? właśnie o to aby pracodawcy mieli u siebie dobrze wykształcone osoby ALE JEŚLI CHODZI O PŁACE ( dla nich) - to aby były jak najniższym ich kosztem .Aby BIZNES MÓGŁ SIĘ NADAL DOBRZE KRĘCIĆ ALE NIE DLA NICH . A TE co powinny stanąć na straży ,TEGO PONIŻENIA " - LIZAŁY TYŁEK ministra aby nadal mieć swoje stołki . No i to jest cała prawda .A dzisiaj usłyszałem w radio że od 01.10.2017 r obowiązuje tzw: motywacyjny system wynagradzania u lekarzy POZ . Tzn: jak uzna że pani taka czy inna dobrze pracuje to dostanie 2000 brutto a jak źle spojrzy albo nie zechce ,usługiwać na zawołanie " to nie dostanie 2000 brutto . A od 2018 r wchodzi w życie tzw: pilotaż . a po pilotażu w 2022 czy 2025 roku ma wejść w życie TO ŻE KONOWAŁY Z POZ będą koordynatorami Pań pracy tzn : OD PRACY I KASY . Niezłe co? szczególnie OD KASY

#13  2017.12.02 06:09:52 ~Do #12

Uważasz, że zatrudnienie na stanowiskach pielęgniarek odcinkowych pielęgniarek z doktoratem daje pracodawcy dodatkowe korzyści . Określ dokładnie jakie ? Na stanowisku, na którym te panie pracują wymagane jest wyłącznie prawo posiadania zawodu – ma takie samo pielęgniarka po LM i z doktoratem. Obie te pielęgniarki posiadają zatem takie same kwalifikacje potrzebne na tym stanowisku. A wiedza, którą posiadają panie doktor nie jest wykorzystana, dlaczego pracodawca ma za nią płacić ? I tak musi dodatkowo płacić określony ustawowo dodatek za tytuł doktora. Panie doktor winny zatem poszukać zatrudnienia na stanowisku , na którym ich wykształcenie będzie wykorzystane, a co za tym idzie odpowiednio wynagradzane.

#14  2017.12.02 06:29:59 ~Do #12

W finansowaniu POZ nic się nie zmieniło od 1 października . Informacje, które niby słyszałaś w jakimś radio nie są prawdziwe. Lekarze, pielęgniarki i położne dostawać będą nadal wynagrodzenie z NFZ za każdego pacjenta zapisanego na ich listę (tzw. stawka kapitacyjna) . MZ planuje dokonanie zmian w tym temacie – termin nie jest jeszcze określony. Resort chce, by oprócz stawki kapitacyjnej, POZ otrzymywały dodatkowe finansowanie, np. dodatek motywacyjny za osiągnięcie kryteriów jakości opieki oraz dodatki za wyniki leczenia pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi. MZ planuje zmienić także zasady finansowania badań dodatkowych i wizyt u specjalistów. Dzisiaj czasami narzeka się, że lekarz POZ, który otrzymuje środki - ale nigdzie nie wyznaczone - na badania dodatkowe, nie jest zachęcany do kierowania na badania, a raczej zachęcany do tego, żeby te środki spożytkować dla siebie. Planowane jest tworzenie zespołów lekarz- pielęgniarka- położna co jest zagrożeniem dla samodzielności zawodowej ( i finansowej ) pielęgniarek Od połowy przyszłego roku planowane jest kontraktowanie POZ w taki sposób w niektórych oddziałach NFZ ( na dzisiaj nie określono, w których ) . Dalsze postępowanie zależne będzie od analizy danych uzyskanych po przeprowadzeniu pilotażu. Pisanie dzisiaj – co będzie, jak będzie i od kiedy oraz czy w ogóle będzie jest błędem. Można to określić również „sianiem paniki&rdquo. Moja ocena Twoich komentarzy nie jest zbyt wysoka. I jak zauważyłam ni tylko moja.

Dodaj komentarz