Informacja po spotkaniu w sprawie nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nowelizacja zakłada przeniesienie pielęgniarek i położnych z grupy...

Działalność związku pip.


               

                 

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych

w dniu 20 lutego 2018 roku 

Propozycja zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 20 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiceminister J. Szczurek-Żelazko przedstawiła projekt zmian do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu podmiotowego o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, którymi w rozumieniu projektowanej ustawy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, które wykonują pracę pozostającą w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach działalności medycznej zakładu leczniczego. Kolejną zmianą jest wprowadzenie terminu do dnia 15 czerwca każdego roku, na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia. Ponadto projekt zakłada przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji – z dotychczasowej grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,64 do grupy ze współczynnikiem pracy wyższym.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych i stroną rządową.

Strona społeczna poruszyła m.in. kwestię dotyczące procesu legislacyjnego i terminu obowiązywania nowej ustawy, podpisanego porozumienia pomiędzy ministrem zdrowia a lekarzami rezydentami, rozszerzenia zakresu podmiotowego uwzględniającego wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozważenia zmiany podziału pracowników na grupy zawodowe i zmiany współczynników pracy, konieczności nowelizacji art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz wznowieniu prac Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia,

Uzgodniono, że resort zdrowia odniesie się do poruszonych kwestii i kontynuację tematu na kolejnym posiedzeniu zespołu.

źródło: tekst i zdjęcie z posiedzenia zespołu pochodzi ze strony http://www.dialog.gov.pl

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.21 18:34:56 ~piel

A na co można liczyć w tym zawodzie? Juz dawno pozbylam się złudzeń. Dlaczego młode panie mają za ten sam zakres obowiązków zdecydowanie więcej? )

#2  2018.02.21 18:37:05 ~- mgr piel

"Ponadto projekt zakłada przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na STANOWISKACH WYMAGAJĄCYCH WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA MAGISTERSKIEGO na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji – z dotychczasowej grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,64 do grupy ze współczynnikiem pracy wyższym." Zmiana wprost rewolucyjna , zwłaszcza, że większość z nas jest zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub starszej pielęgniarki, na którym wyższe wykształcenie nie jest wymagane.

#3  2018.02.21 19:16:06 ~Do#1

Nie młode panie a panie magistrowie pielęgniarstwa niezależnie od wieku, nie wszystkie są młode. Znam magistrów w wieku prawie emerytalnym.

#4  2018.02.21 19:19:37 ~Majka

Przeniesienie dotyczy przesunięcia we współczynnikach na wyższy tj. 0,74 W pracy po staremu.Wszyscy robią to samo.

#5  2018.02.21 19:53:57 ~Do #2

Uzupełnienie - Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami jedynym stanowiskiem, na którym jest wymagane jest posiadanie WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA MAGISTERSKIEGO na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji jest naczelna pielęgniarka. Na wszystkich innych niższych stanowiskach od przełożonej pielęgniarek włącznie wymóg ten nie musi być spełniony. Przełożona pielęgniarek na dziś może posiadać średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania.

#6  2018.02.21 20:47:13 ~Pielęgniar

A co z wyższym wykształceniem bez magistra ale ze specjalizacją i 26 latami pracy Dlaczego ta grupa nie jest brana pod uwagę.jedno wielkie dziadostwo

#7  2018.02.21 21:14:17 ~piel. dypl

Od dwudziestolecia międzywojennego praktyka pielęgniarska ma taką samą ochronę prawną jak praktyka lekarska. Czy państwo (np. uczelnie kształcące w zawodach medycznych, organy egzekwujące prawo w Polsce) tak samo chroni formalnie praktykę pielęgniarską jak lekarską? Dlaczego Projektodawca nie odróżnia zawodów medycznych, którym Ustawodawca w Polsce nadał status szczególny przez wprowadzenie zakazu wykonywania czynności do nich zakwalifikowanych?

#8  2018.02.22 03:51:11 ~Do#6

Każda grupa pielęgniarek jest brana pod uwagę - w zależności od wykształcenia i zajmowanego stanowiska. Ty również w jakiejś grupie się znajdujesz - nie będzie to tylko gr. 7 - mgr ze specjalizacją.Należy zwrócić uwagę na to, że ustawa określa wyłącznie wynagrodzenia minimalne, które muszą być nie niższe niż ustawowe. Nie określa wynagrodzeń . Pracodawca może doceniając Twoje doświadczenie zawodowe przyznać Ci dowolnie wysokie wynagrodzenie, nawet wyższe niż Twoim koleżankom zakwalifikowanym formalnie do wyższej grupy. Celem ustawy jest wyłącznie zagwarantowanie pielęgniarkom wynagrodzenia nie niższego niż w niej określone. Ustawa nie może uwzględniać stażu pracy - za to jest lub nie wypłacany dodatek stażowy według przepisów obowiązujących w Twojej firmie.

#9  2018.02.22 07:07:56 ~Do#7

""ja o niebie ty o chlebie" . Wyłącz wreszcie tą starą, zacinającą się płytę .

#10  2018.02.22 09:04:34 ~piel

Jakich mamy tu ekspertów od prawa,ho,ho.Czytam i podziwiam.

#11  2018.02.22 11:25:14 ~ip do # 8

Może dać wyższe wynagrodzenie ale jak zwykle będzie to zagwarantowane MINIMUM i nic więcej bo na kimś tzrba oszczedzać

#12  2018.02.22 12:17:18 ~nieuk

Bardzo interesujący dokument - http://ozzpip.pl/wp-content/uploads/2018/02/stanowisko.pdf , zwłaszcza str. 2 , na której opisano problem zapisu o kwalifikacjach wymaganych na danym stanowisku. Niestety jest to furtka prawna dla pracodawców – mogą oni każdą pielęgniarkę zatrudnioną na stanowisku „pielęgniarka” zakwalifikować do gr.9 ( w której wymagane jest tylko prawo wykonywania zawodu ) niezależnie od poziomu wykształcenia i posiadanej specjalizacji .Propozycja związku – zastąpienie słowa „wymaganych” określeniem „wykorzystywanych” całkowicie zmienia uprawnienia magistrów ze specjalizacją. Kiedyś, gdy pisałam o tym zagrożeniu zostałam niemalże "opluta" przez koleżanki mgr ze specjalizacją, które błędnie uważały, że wszystkie są z automatu w gr. 7. Pewna satysfakcję sprawia mi fakt, że nie tylko ja, maluczka, dostrzegłam to zagrożenie ale i inni, ważniejsi ode mnie. Pewna satysfakcję, ponieważ pełną sprawi mi fakt uwzględnienia tej związkowej propozycji z racji choćby tej, że pomimo iż jestem tylko po SM ( choć ze specjalizacją ) mam duży szacunek dla koleżanek mgr .

#13  2018.02.22 13:06:20 ~Karol

Ale nie rozumiem tego podniecenie tymi ustaleniami. Jeżeli nawet coś zwiększą to trzeba mieć skad dać :) zapewne będzie tak jak u nas że zembalowe do podstawy i po podwyzkach.

#14  2018.02.22 15:27:02 ~Do#13

"trzeba mieć skąd dać". Na razie jest - z NFZ, ale tylko do sierpnia przyszłego roku.

#15  2018.02.23 03:21:38 ~plg.

No cóż pominięto pielęgniarki z mgr pokrewnym. Krew mnie zalewa. Po co tworzono te uczelnie? Po to żeby nas okraść a teraz poniżyć ,upokorzyć ? Nie mogę już pracować w tym zawodzie. Czara goryczy przelana.

#16  2018.02.23 15:20:04 ~Do#15

Pielęgniarki z mgr pokrewnym posiadające prawo wykonywania zawodu nie zostały pominięte - są w gr. 9. Nie oznacza to, że pracodawca nie może uznać przydatności ich wykształcenia do wykonywanej na danym stanowisku pracy i przyznać im wynagrodzenia nawet wyższe niż minimum dla gr. 7. Inna możliwość - zatrudnienie w takim miejscu lub stanowisku gdzie edukacja czy promocja zdrowia będzie wymagana i preferowana, w tym finansowo.

#17  2018.02.23 15:20:05 ~Do#15

Pielęgniarki z mgr pokrewnym posiadające prawo wykonywania zawodu nie zostały pominięte - są w gr. 9. Nie oznacza to, że pracodawca nie może uznać przydatności ich wykształcenia do wykonywanej na danym stanowisku pracy i przyznać im wynagrodzenia nawet wyższe niż minimum dla gr. 7. Inna możliwość - zatrudnienie w takim miejscu lub stanowisku gdzie edukacja czy promocja zdrowia będzie wymagana i preferowana, w tym finansowo.

#18  2018.02.24 09:02:56 ~Patka

Nie rozumiem tego oburzenia. Bardzo dobrze, że ustalono takie różnice w wynagrodzeniu związane z wykształceniem. Drogie koleżanki i koledzy - z wykształceniem. Niech to będzie nagroda dla ambitnych, pracowitych osób, które poświęcają swój czas oraz bardzo często pieniądze na podnoszenie swoich kwalifikacji. Doświadczonym osobom pracującym 20-30 lat w zawodzie, w moim mniemaniu, powinno być łatwiej na studiach magisterskich czy specjalizacj, właśnie przez owe doświadczenie i wiedzę. Podnosmy swoje kwalifikacje! A nie miejmy pretensji do osób które te kwalifikacje już podniosły, przecież to decyzja indywidualna.

#19  2018.02.24 10:39:12 ~Piel.

Do 18 nie neguję wykształcenia ale sam charakter pracy pielęgniarki, różnorodność obowiązków, ogromna odpowiedzialność, szkodliwość, obciążenie psychiczne - już obliguje do godnej płacy podstawowej, a nie dodatki z łaską dawane i cztery razy ubruttowione.

#20  2018.02.24 10:39:36 ~Piel.2

Do 19 prawda

#21  2018.03.23 22:46:48 ~Majka

Różnice są zbyt duźe, trzeba zmienić wspólczynniki

Dodaj komentarz