Zobacz projekt nowej siatki płac zwierającą najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników wszystkich zawodów ochrony zdrowia, w tym nowy podział pielęgniarek i położnych...

Nowy podział pielęgniarek i położnych.

 

                 

                 

 

Tabela w brzmieniu w ustawie, która obowiązuje...

 
 
Tabela w brzmieniu zapisanym w projekcie nowelizacji ustawy, przygotowanej przez Józefę Szczurek-Żelazko...
Więcej informacji w przedmiotowej sprawie w linku poniżej...