Materiał telewizyjny - zobacz wypowiedzi pielęgniarek i położnych do kamery. Żądania płacowe zależne od stażu pracy! Do 5 lat - 500 zł. Od 6 lat do 10 - tysiąc zł. Powyżej 10 lat - 1500 zł. Może zwolnienia L4 wpłyną na postęp w negocjacjach?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


11 czerwca 2018 - Jakie ma zdanie prorządowy związek Solidarność o nowelizacji ustawy dzielącej pielęgniarki i położne na 3 grupy? Krok w dobrym kierunku... Ale należy podnieść współczynnik pracy... sekretarkom medycznym i rejestratorkom - bo są to osoby "od których są wymagane wyższe kryteria wykształcenia i kwalifikacji"