Obraz polskiego pielęgniarstwa: Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych. Także ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 - 80 pacjentów (8%).

Pielęgniarki i położne 2018.

Pielęgniarski mem (13) - à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Rząd rozpoczął kampanię promującą zawód pielęgniarki... "Zaczynamy już od przedszkola, zaczniemy już od przedszkola, przyjdziemy już do przedszkoli i będziemy pokazywać pielęgniarki jako zawód wyjątkowy, pielęgniarzy jako zawód naprawdę dający satysfakcję, pójdziemy do szkół podstawowych, pójdziemy do szkół średnich...". Zobacz reportaż telewizyjny o tych frapujących działaniach...

Zobacz cały mem pielęgniarki (13) 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


12 czerwca 2018 roku

Do czego to wszystko zmierza? Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych. Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko proponuje, aby najniższe wynagrodzenie salowej było niższe o 429 złotych od najniższego wynagrodzenia pielęgniarki. Prorządowy związek Solidarność idzie jeszcze dalej. Postuluje zmniejszenie tej różnicy do 234 złotych.

Zobacz co powiedziała Portalowi politykazdrowotna.com pani Małas w sprawie rozmów ze stroną rządową. Zaczyna to wszystko wyglądać jak telenowela brazylijska...


                                               Pani Józefa Szczurek-Żelazko
                                 Wiceminister Zdrowia


                                    Szanowna Pani Minister


W odpowiedzi na interpelację nr 20925 przedstawioną w Sejmie, stwierdziła Pani, że „(…) do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednie sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich (…)”. 

W związku tym, pragniemy przedstawić sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez panią mgr Joannę Lewoniewską w imieniu Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które pokazuje jedną z przyczyn niedocierania informacji o niedoborach personelu do Ministerstwa Zdrowia. Korzystając z okazji przedstawiamy również przerażający przekaz pielęgniarek biorących udział w rzeczonych badaniach na temat warunków BHP panujących w niektórych placówkach ochrony zdrowia. Ogólnopolskie badanie internetowe przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety w grupie 384 aktywnych zawodowo pielęgniarek. 

Część druga

Część trzecia

(...)

Bardzo poważnym problem jest zbyt mała obsada pielęgniarska na dyżurach oraz związana z tym częsta alokacja personelu na inne oddziały (55%). Część osób, które na pytanie o oddelegowanie na inny oddział odpowiedziały przecząco stwierdziło, że nie są przesuwane na inne oddziały z powodu braku obsady na ich oddziale macierzystym.

Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) pojawiały się odpowiedzi: 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych na tą sama ilość pacjentów. Pojawiały się również odpowiedzi, że w ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 - 80 pacjentów (8%). 

Wyjątek stanowią obsady oddziałów OIOM, w których pracują średnio 4 pielęgniarki na 8 chorych. 

Zapewnienie właściwych warunków pracy personelowi pielęgniarskiemu jest jednym z najważniejszych obowiązków Państwa Polskiego i pracodawców. Kodeks pracy jest aktem prawnym, w którym są zawarte sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Złe warunki pracy stanowią poważne zagrożenie dla pielęgniarek i pacjentów. Przeciążenie pracą, stres, złe warunki bhp skutkują nie tylko napiętą atmosferą w pracy, lecz jak wiadomo z powszechnie przeprowadzanych i ogólnie dostępnych badań naukowych, poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, chorobami serca, nerwicami, depresjami oraz schorzeniami układu kostno-mięśniowego oraz chorobami zawodowymi. 

Nadmierna wieloetatowość w środowisku pielęgniarskim spowodowana jest przede wszystkim skandalicznie niskimi zarobkami oraz ogromnym deficytem w kadrze pracowniczej. Osoby kończące czas pracy oparty na umowie o pracę, zaczynają od razu pełnić dyżur na podstawie umowy zlecenie i dlatego nie jest to objęte kontrolą właściwych organów. Osoby zatrudnione w ramach kontraktu są pozbawione wielu świadczeń socjalnych i innych należnych pracownikowi. Wypracowują nieprawdopodobną ilość godzin podczas miesiąca pracy. 

Jest to sytuacja patologiczna, ponieważ wraz z upływem czasu pracy spada poziom wydolności organizmu, poziom koncentracji, narasta zmęczenie, co niesie ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, czy samych pielęgniarek i pielęgniarzy a także dla współpracowników.  Praca pielęgniarki, jeśli jest wykonywana w złej atmosferze, w trudnych warunkach i przeciążeniu fizycznym oraz psychicznym to istnieje realne zagrożenie popełnienia błędu krytycznego, np. podanie złego leku, czy niezauważenie pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. O problemie tym środowisko pielęgniarek i położnych alarmuje od wielu lat, niestety problem wciąż się pogłębia i mamy wrażenie, że decydenci pozostają wciąż obojętni na zbliżający się upadek pielęgniarstwa. 

W imieniu środowiska pielęgniarskiego i położniczego, Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych, reprezentujące praktyków zawodu, zwraca się z prośbą o pilne i ostateczne zajęcie się warunkami pracy pielęgniarek i położnych.

Oczekujemy stworzenia realnych norm zatrudnienia, mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, który ma zapewniać wysokiej jakości świadczenia zdrowotne oraz wprowadzenie ich w życie. Brak realnego wzrostu wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych obowiązków i wykształcenia w najbliższym czasie będzie skutkowało pogłębieniem problemu niedoborów kadrowych wśród pielęgniarek. Państwa  działania   skierowane   na     przyszłych  studentów  pielęgniarstwa  nie    zapewnią w żadnym wypadku poprawy obecnej, krytycznej sytuacji w środowisku pielęgniarskim. Oczekujemy również wprowadzenia systemu egzekwowania na pracodawcach wywiązywania się z przepisów prawa. 

            Mamy nadzieję na dobrą współpracę teraz i w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Gilbert Kolbe
Dział Public Relations
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Zobacz więcej informacji na: pielegniarkicyfrowe.pl 


Zobacz także w Aktualnościach

1. Nowa siatka płac sankcjonuje to co do tej pory było kwestią interpretacji. To już oficjalne! Pani Szczurek-Żelazko zrównuje najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym... sekretarki medycznej.

2. Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Komentarze użytkowników

#1  2018.06.13 22:53:36 ~&

Szpitale to są dla pielęgniarek coraz cięższe obozy pracy .

#2  2018.06.13 23:13:00 ~Piel

To nie tylko obozy pracy ale i źródła braku szacunku naruszenia godności wręcz traktowania przez zwłaszcza zasiedziałe naczelne jak meble stare które można przesuwać i nie można nic się odezwać bo zrobią z Ciebie drętowatą ponadto jesteś tu do roboty Ģdy przyjmują Cię do pracy to stosują metody kłamstwa i obłudy. A potem stosują metody świństwa.pomówień i zastraszenia aby zarobić z Ciebie zapchaj dziurę i nie ważne jakie masz kompetencje i jakie masz zdanie. Dla nich liczą się tylko łebki na dyżurze i pochwała dyrektora lub prezesa Często to one nie mają kompetencji do zarządzania.

#3  2018.06.14 00:40:16 ~piel m

Ta hierarchia ze lekarze muszą zarabiać, a cała reszta wykształconych również laborantów, pielęgniarki, informatyków i wielu innych , jest nie do zniesienia. Czemu jest 10 krotna różnica, jestem pewien ze każdy lekarz ma minimum 20 tysięcy. Czemu tak jest ?

#4  2018.06.14 00:54:34 ~gosc

Chyba nie jest tak tragicznie skoro pielęgniarki mają czas i pieniądze, żeby nieustannie płacić i jeździć na setki kursów, z których i tak nic nie wynoszą! Wystarczy naobiecywać gruszek na wierzbie i już dają solidnie zarobić paniom organizującym kursy! A jeżeli chcą niech mają dyżur za dyżurem. I tak g. zarobią, a życie im się spieprzy, zdrowie wysiądzie, ale. papierki sobie wezmą do trumny!

#5  2018.06.14 01:58:21 ~do 4

Mają bogatych mężów/partnerów.

#6  2018.06.14 08:17:07 ~ja

Święta racja aby obiecali JAKIEŚ pieniądzę a na odziale gdzie pracuję rozpoczął się wyścig szczurów -specjalizacje i magisterki -. Dobrze niech się uczą nie mam nic przeciwko ale jezeli faktycznie będzie taka różnica w poborach miedzy nami to ja pierdzielę .Po 30 latach pracy w zawodzie pielęgniarki idę do Lidla albo do Stokrotki i więcej zarobię i praca mniej stresująca . a i jeszcze będę PANIĄ a nie siostrą bo jest Pan doktor ,Pani salowa i siostra -z tego co narazie widać to chyba Miłosierdzia

#7  2018.06.14 10:01:17 ~cdd

Ja bym pielęgniarkom jeszcze dołożyła,i patrzyła ile wytrzymają,ile jeszcze etatów dodatkowych przejmą,wiele tak pracuje i nie narzeka.Kłócą się o wyksztacenie,o dyżury ,kto ma więcej,bo to są pieniądze.A nikt nie myśli o tym,aby się zbuntować np.strajkiem .Dokładać,to są w większości roboty,wytrzymają wszystko.

#8  2018.06.14 17:05:07 ~do 3

Odpowiedź jest prosta - jesteśmy słabą grupą zawodową - nie solidarną i złośliwą! Pazerni niewolnicy w większości młodzi i w średnim wieku - harują na kontraktach i na wieluetatach i zleceniach ! Zero walki - nawet media ogólnopolskie są nieinformowane aż taka cenzura czy nieumiejętność zainteresowania mediow? Jedynie punktowe L-4 !

Dodaj komentarz