Minister Szumowski podsumowuje 3 lata resortu zdrowia: "W trosce o personel pielęgniarek i położnych". To nie żart!

Pielęgniarki 2018.

Minister Szumowski podsumowuje 3 lata resortu zdrowia:

"W trosce o personel pielęgniarek i położnych"

Zobacz także: NAWET O DWIE TRZECIE! Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. W szpitalach trwają "prace koncepcyjne". I przymiarki do likwidacji łóżek.

Na stronie ministerstwa czytamy: 

Praca dla Wspólnego Zdrowia. Praca dla Polski

W Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca prace resortu w trzech ostatnich latach. "Jednym z moich priorytetów jest rozmowa ze wszystkimi, którzy proponują zmiany w systemie ochrony zdrowia"- powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Poniżej cytuję fragment dotyczący pielęgniarek i położnych:

W trosce o personel pielęgniarek i położnych 

Kształcenie kadr medycznych to także troska o personel pielęgniarski. Na program „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa” z Funduszy Europejskich przekazano ponad 97 mln. Pieniądze zostały przekazane na 28 projektów, których celem jest zachęcenie do studiowania na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Część środków przeznaczona jest na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Stypendia w kwocie 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studentki ostatnich dwóch lat stuciów, zaś 1000 zł miesięcznie - absolwentki wchodzące do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia.

Ministerstwo Zdrowia opracowało „Strategię rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Dokument, który ma zostać przedłożony Radzie Ministrów, określa działania jakie należy podjąć, aby zapewnić  bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej. Dokument planistyczny o charakterze wieloletnim jest ważnym narzędziem w realizacji polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. 

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, które wprowadza wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 etatu na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym). Wprowadzane normy mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, wyższą jakość udzielanych świadczeń oraz wyższy standard pracy dla personelu pielęgniarskiego.

Uwaga! zachowano oryginalne brzmienie powyższego tekstu

źródło: ministerstwo zdrowia

Tyle cytatu.

Szkoda, że minister zdrowia nie wspomniał o siatce płac autorstwa dobrej zmiany, o której mówi teraz, że jest niespójna z rzeczywistością. Szkoda, że minister nie pochwalił się tym, że drugi raz pielęgniarkom przyznano te same pieniądze. Pierwszy raz jako dodatek zembali. Drugi raz jako 1100 do postawy.

Wybrał Mariusz Mielcarek