Pielęgniarko! Będziesz asystentem medycznym bez twojej zgody.

Z redakcyjnej poczty


Pielęgniarko! Będziesz asystentem medycznym bez twojej zgody.

Szanowna Redakcjo!
Zwracam się z prośbą o bliższe przyjrzenie się kwestii pielęgniarki jako asystenta medycznego.

W myśl Ustawy z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wystawiając zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-zla), lekarz może upoważnić do wystawiania takowego zaświadczenia osobę wykonującą zawód medyczny, a więc także pielęgniarkę.

Ustawodawca nie przewidział jednak, że taka pielęgniarka może nie wyrazić zgody na pełnienie funkcji asystenta medycznego. Takie podejście wywołuje nadużycia i zmuszanie pielęgniarki do czynności nie będących w zakresie jej obowiązków. Presja lekarzy, połączona z zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu, jest tak ogromna, że zastraszone pielęgniarki przymuszone zostają do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Wiąże się to dodatkowo z udostępnieniem ich danych w Rejestrze Asystentów Medycznych oraz ZUS. Otwiera to furtkę do dorzucenia pielęgniarce planowanych do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości e-recept, e-skierowań oraz całej e-rewolucji w ochronie zdrowia.

Zaznaczyć należy jednak, że przymuszone do wystawiania e-zla pielęgniarki mogą zapomnieć o jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej za nowo powierzoną funkcję, mimo iż Ministerstwo przeznaczyło na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Osoby próbujące wyłamać się są zastraszane utratą pracy, a przełożone umywają ręce.

Bardzo proszę o bliższe przyjrzenie się poruszonej przeze mnie kwestii.

(dane autorki do wiadomości redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych)