Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał

urlop szkoleniowy? 

W dniu 13 grudnia 2018 roku opublikowano projekt ustawy wprowadzajacej urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych: 

Zobacz także: Wideo: Dyrektor szpitala - pielęgniarkom 1100 wypłaciłem 10 grudnia. Zobacz jak się tłumaczy.

USTAWA
z dnia ……………………………………
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

2. Udział pielęgniarki i położnej w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 potwierdza podmiot prowadzący daną formę podnoszenia tych kwalifikacji.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Tyle projekt ustawy.

Prosze zwrócić uwagę na zapis: "w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1".

Co to za szkolenia? 

Odpowiedź daje nam art. 66 ust. 1 przedmiotowej ustawy, który cytuję poniżej:

Art. 66. 1. Ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją”;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
2. Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym.

Wniosek: pielęgniarka lub położna nie będzie mogła wykorzystać 6 dniowego urlopu szkoleniowego na szkolenia: kurs dokształcający, specjalistyczny, kwalifikacyjny oraz szkolenie specjalistyczne. 

Zobacz także: Wideo: Dyrektor szpitala - pielęgniarkom 1100 wypłaciłem 10 grudnia. Zobacz jak się tłumaczy.

Mariusz Mielcarek  

Zobacz więcej w aktualnościach: Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych


Dołącz do naszej grupy, która liczy już ponad 5 tys. osób!
Niech powrócą wspomnienia...
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy prosimy o kliknięcie tutaj...


Zobacz INFORMATORY:

  

Komentarze użytkowników

#1  2018.12.14 10:57:36 ~Nick

To jakiś żart? To na co mogę wykorzystać urlop szkoleniowy, skoro nie na szkolenie?

#2  2018.12.14 11:12:56 ~MeadowDew

Np na uczestnictwo w konferencji.

#3  2018.12.14 19:04:35 ~ja

Drogie Panie urlop szkoleniowy na: 1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej „specjalizacją” 2) kurs kwalifikacyjny; 3) kurs specjalistyczny; 4) kurs dokształcający. 2. Kształcenie podyplomowe jest prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. MAMY ZAGWARANTOWANY W KODEKSIE PRACY ! Dodatkowy 6 dniowy urlop przeznaczony ma być na dokształcanie w formie konferencji, sympozjów, wykładów naukowych itp.

#4  2018.12.14 19:31:42 ~Do#3

Niestety tak nie jest. Jeśli pracownik odbywa szkolenie, na które nie został skierowany przez pracodawcę, co do zasady nie ma prawa do urlopu szkoleniowego, a jeśli zajęcia w czasie tego szkolenia pokrywają się z godzinami pracy pracownika, to pracodawca czasu tego szkolenia nie zalicza do czasu pracy pracownika, a pracownikowi pozostaje skorzystanie na czas szkolenia z urlopu wypoczynkowego czy bezpłatnego. Sprawdź w Kodeksie pracy.

#5  2018.12.15 01:23:56 ~#5 ja

Na kurs śpiewu i tańca kpina

#6  2018.12.15 05:03:51 ~Do#5

Odnośnie tańca mam wątpliwości. Odnośnie śpiewu możliwe pod warunkiem, że na kursie będą uczyć wykonywania pieśni "Sto lat " dla ministerstwa, dyrekcji, izb i związków zawodowych.

#7  2018.12.15 10:39:34 ~Pie.

Czyli rozumiem,że gdy zakład pracy wyśle mnie na przypominający kurs krwiodawstwa to urlopu szkoleniowego nie dostanę?

#8  2018.12.15 12:42:15 ~Do#7

Dostaniesz - patrz #4.

#9  2018.12.15 23:36:37 ~Piel

I znów zrobili coś czego nie ma. Dla nas nie ma bo pancie ciagle organizują sobie sympozja i konferencje za nasze pieniądze. Wstyd i hańba izby ,nie, pielęgniarskie. Znowu podlozyliscie nam świnię!

#10  2018.12.15 23:38:48 ~Do 3

Co ty paniusiu pieprzysz, my nic nie mamy zagwarantowane oprócz miski ryżu

#11  2019.09.24 20:45:12 ~Gosia

Ja zostałam wysłana na kurs przypominający z krwiodawstwa i na wniosek o urlop otrzymałam odpowiedz ze mi się nie należy to do kogo ten urlop? a mało tego dzień wcześniej dostałam Nockę

Dodaj komentarz