Brak pielęgniarek! Efekt? Zlikwidowano ponad 15 tys. łóżek szpitalnych. "Chcąc utrzymać dotychczasową liczbę łóżek – zespół powinien zostać powiększony o 50 lub nawet 100 osób".

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie realizacji nowych wymogów kadrowych przez jednostki ochrony zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem obserwuję skutki rozporządzenia, które reguluje liczbę personelu położniczego i pielęgniarskiego wymaganego przy określonej liczbie łóżek w szpitalach wojewódzkich, powiatowych oraz uniwersyteckich. Prawodawca, wprowadzając te rozwiązania, oparte na wcześniejszych analizach, zakładał, iż niedobory w kadrach będą szybko uzupełnione, a system leczenia w szpitalach publicznych ulegnie poprawie.

Niemniej dyrektorzy szpitali wskazują, iż zapewnienie odpowiedniej, wymaganej przepisami prawa, liczby pracowników jest nierealne, ponieważ niekiedy – chcąc utrzymać dotychczasową liczbę łóżek – zespół powinien zostać powiększony o 50 lub nawet 100 osób. Tym samym brak chętnych do pracy na tych stanowiskach oraz ograniczone budżety szpitali skutkują zmniejszaniem liczby łóżek na oddziałach. Zarządzający placówkami medycznymi tylko w ten sposób mogą bowiem sprostać nowym wymogom.

Sytuacja ta jest zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania systemu zdrowia oraz ogranicza możliwości w przyjmowaniu pacjentów, którzy wymagają długoterminowego leczenia. Brak wystarczającej liczby łóżek w dużych wyspecjalizowanych ośrodkach miejskich może przyczynić się także do ograniczenia świadczeń w zakresie leczenia tzw. nagłych przypadków, które potem wymagają długiej rekonwalescencji.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania podejmie ministerstwo, żeby przeciwdziałać opisanym praktykom? 
2. W jaki sposób ministerstwo planuje zwiększyć liczbę pielęgniarek, tak żeby realne było spełnienie nowych wymogów, które narzuciło Ministerstwo Zdrowia?

Z wyrazami szacunku

Marek Ruciński

Poseł  na sej RP

23 stycznia 2019 roku 


Jak widzą pielęgniarki! 
Redaktor telewizyjny: wygląda na to, że pielęgniarki nie będą
się
 tylko zajmowały ścieleniem łóżek, czy pomaganiem pacjentom w ich podstawowych czynnościach...

Ministerstwo zdrowia kończy pracę nad projektem w sprawie porady pielęgniarskiej. Siostry, mają odciążyć lekarzy i wyręczyć w niektórych obowiązkach. Ale tylko te, z tytułem magistra. Nowe prawo ma wejść w życie jeszcze w tym kwartale.

Więcej na ten temat w materiale filmowym i rozmowie z konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Barbarą Jabłońską.

Zobacz reportaż telewizyjny: Porada pielęgniarska. Jeszcze w tym kwartale