Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.


Odcinek 8 pielęgniarskiego vloga,

który został wyemitowany w dniu 12 marca

nagrywaliśmy w szpitalnej szatni...

Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego vloga


SĄD: PIELĘGNIARKA BŁĘDNIE ODCZYTAŁA "NIEDBALE"

ZAPISANE ZLECENIE LEKARSKIE

Zobacz także: Pielęgniarki  w stosunku do lekarzy zarabiają całkiem nieźle - mówi prezes NFZ.

Zobacz także: Zarobki pielęgniarek - „całkiem niezła” dezinformacja prezesa NFZ. 

Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 

Z uzasadnienia (fragmenty) wyroku Sądu Okręgowego:

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 roku (sygnatura akt III K 374/16 ) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu na podstawie art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. na 1 (jeden) rok próby warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko pielęgniarce B. G., która popełniła występek polegający na tym, że 17 września 2010 r. w J., w woj. (...), będąc pielęgniarką w (...)" w J., na której ciążył obowiązek opieki nad pacjentem W. L., nieumyślnie naraziła tegoż pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu błędnie odczytując niedbale zapisane zlecenie lekarskie wykonania badania (...), a zarazem nie podejmując czynności zmierzających do upewnienia się, jakiego rodzaju badanie rzeczywiście zlecił lekarz, skutkiem czego zlecone badanie (...) nie zostało wykonane, doszło do niewłaściwego dawkowania W. L. leku A., pogorszenia się jego stanu zdrowia z wystąpieniem krwawienia wewnątrzczaszkowego i zgonu, który nastąpił 28 września 2010 r., to jest przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 3 k.k.

W osobistej apelacji oskarżona pielęgniarka B. G. zaskarżyła wyrok w całości zarzucając:

1. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia a polegającym na przyjęciu, że oskarżona zapis zlecenia badania (...) dokonany przez H. W. uznawała za nieczytelny zapis w karcie zleceń, gdyż miała tam odczytać zlecenie badania (...), podczas gdy oskarżona wyraźnie wyjaśniła, że zapis ten był dla niej zupełnie czytelny i odczytała to jako badanie (...) a jedynie zaznaczyła na czerwono podkreślając te badanie stawiając „! " w celu zwrócenia uwagi na częstotliwość wykonania tego badania (1xw tyg.), co w ocenie oskarżonej mijało się z celem.

2. nie zastosowanie zasady in dubio pro reo poprzez poczytanie wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonej pomimo iż nasuwające się wątpliwości, które w sprawie zdaniem Sądu wystąpiły, należało tak tłumaczyć, jak choćby fakt iż H. W. nie wypełniła dodatkowego dokumentu dla laboratorium zlecając badanie (...), ani nie podbiła tego zlecenia in blanco zgodnie z obowiązującym u pracodawcy zwyczajem przez co oskarżona nawet nie mogła domniemać ani mieć żadnych wątpliwości co do tego, że zapisane badanie w karcie zleceń to badanie (...) a nie (...),

a podnosząc wskazane zarzuty pielęgniarka wniosła o:

- uchylenie wyroku w części i uniewinnienie oskarżonej od zarzucanych jej czynów w całości

- zwrócenie się do (...) w S. o przedłożenie do akt zanonimizowanych kart indywidualnych zleceń lekarskich:

z dnia 24.08.2010r Nr księgi gł.: (...), z dnia 16.09.2010r Nr księgi gł.: (...), z dnia 22.06.2010r Nr księgi gł.: (...)

na okoliczność dokonania w kartach zleceń przez lekarzy H. W. i S. B. zapisów badań (...) wbrew temu co zeznawali.

- dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie pielęgniarstwa na okoliczność: czy postępowanie oskarżonej przy odczytaniu zapisu badania w karcie zleceń jako (...) było prawidłowe i zgodne ze standardami zawodowymi, czy nie otrzymując od lekarza zlecenia na badanie (...) powinna zwrócić na to lekarzowi uwagę i powziąć uwagę, że takie badanie a nie badanie (...) zostało wpisane w karcie zleceń. Oraz na okoliczność czy pielęgniarka powinna zwracać się do lekarza o wypisanie skierowania na jakiekolwiek badania, które nie są wskazane w karcie zleceń, czy też o badaniach i ich częstotliwości wykonania decyduje lekarz.

Zobacz część drugąSąd: Pielęgniarka powinna zweryfikować treść zlecenia lekarskiego.  

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz także: Zarobki pielęgniarek - „całkiem niezła” dezinformacja prezesa NFZ. 

Zobacz także: Pielęgniarki  w stosunku do lekarzy zarabiają całkiem nieźle - mówi prezes NFZ.

Zobacz także: Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja! 

Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także:


Komentarze użytkowników

#1  2019.03.16 10:24:06 ~Piel.dyp.

Masakra Mamy jeszcze pilnować i sprawdzać lekarzy? Czy za nasze błędy odpowiadają salowe? Co do lekarzy to fakt że często popełniają błędy w zleceniach i często to My zwracamy uwagę np.dawki leku brak ,jest zlecenie do laborat.ale już w indywidualnej k.zlecen brak itd.sa to niby blachę sprawy ale to My biegamy za lekarzami Tracąc nasz cenny czas i nasze siły.Szkoda gadać. Najlepiej niech za wszystko odpowiada pieleg.NIgdy to się nie zmieni.Dobrze że przetrwałam w tej dziczy bez wypadków i i zaraz idę na emeryturę.Pozdrawiam wszystkie młode pełne nadzei koleżanki.

#2  2019.03.16 10:39:10 ~Aloj

Żenada, ciągle się słyszy że lekarze za wszystko odpowiadają. A jak przychodzi do rozliczeń to najlepiej na pielęgniarke przenieść odpowiedzialność. Dlatego domagamy się określenia standardów przy poszczególnych procedurach.

#3  2019.03.16 12:46:38 ~T

Wystarczy nie robić zleceń które nie można odczytać, a nie na czuja. Po co pilnować lekarza, to jego zasrany obowiązek.

#4  2019.03.16 13:15:37 ~do 3

Prawda,popieram.

#5  2019.03.16 16:39:07 ~a_

Hahaha dobre! Biegać za lekarzem, aby poprawił zlecenie;d jeżeli o mnie chodzi, to może tam narysować kwiatki ;d Nigdy nie biegam, jak się wyklaruje jakaś gardłowa sytuacja, to dzwonię i przychodzi.

#6  2019.03.16 17:57:15 ~Adam

Pewnie czytała zlecenie pielęgniarka bez matury hehe.

#7  2019.03.16 21:37:45 ~do#7

Jakiego typu kończyłeś edukację?

Dodaj komentarz