Działy aktualności

Aktualności

Pielęgniarki w sprawie opiekunki medycznej.

Opiekun medyczny a pielęgniarki.

Pielęgniarka koordynująca zeznała - sąd nie dał wiary.

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Więcej pielęgniarek! Nie o 13 ale o ponad 20 tysięcy. Propaganda czy fakty?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Pielęgniarki - zapowiedź zmiany zasad wynagradzania.

Płace w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka z kilkoma specjalizacjami. MZ - to niekorzystne zjawisko!

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka musi kształcić się co najmniej 5 lat?

Dyskusja o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.

Oferta pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy w Niemczech.

Praca za granicą

Ten przywilej pielęgniarek dyskryminuje inne zawody...

Pielęgniarstwo 2019

Przybyło 13 417 pielęgniarek. Radość ministerstwa zdrowia.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Taki urlop szkoleniowy pielęgniarek jest nie do przyjęcia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Sąd: czy obsada pielęgniarek była zgodna z przepisami?

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Jaki wyrok dla pielęgniarki i lekarza za przetoczenie krwi?

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Zeznania pielęgniarki (2), która błędnie przetoczyła krew.

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Zeznania pielęgniarki - błędnie przetoczyła krew.

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Pielęgniarki: na oddziale są dostawki. Dyrektor: dostawek nie ma. Ciekawe jak wyliczą normy?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Praca dla pielęgniarek/pielęgniarzy w Norwegii + kurs języka norweskiego.

Praca za granicą

PFSz: odgórne normy zatrudnienia pielęgniarek niepotrzebne!

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Pielęgniarka przetaczała krew dwóm pacjentom. Doszło do pomyłki!

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Dyskusja pielęgniarek o zasadności szkoleń z przetaczania krwi.

Pielęgniarka - szkolenia z przetaczania krwi

Na promocję zawodu pielęgniarki 3/4 miliona złotych.

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Lutowe (2019) wydanie Gazety Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl

W szpitalu brakuje 25,38 etatów pielęgniarskich oraz 14,28 etatów położniczych. Co zrobił szpital?

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Pielęgniarski vlog (5) - "Pielęgniarko, bądź info!"

Pielęgniarski vlog - Niespójne z rzeczywistością

MZ o pielęgniarkach. Profity dla absolwentów szkół pielęgniarskich.

Do norm pielęgniarskich można wliczać ratowników? Ministerstwo odpowiada.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Sąd: miejscem pracy pielęgniarki "były pomieszczenia jednostki organizacyjnej, nie zaś cały szpital".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Liczba pielęgniarek zwiększa się! Tak uważa ministerstwo zdrowia.

Pielęgniarki 2019

Jakość w trosce o bezpieczeństwo - bezpieczne i pielęgnujące zniszczone dłonie rękawiczki nitrylowe...

SKAMEX

Historia rozmowy pielęgniarki w gabinecie dyrektora szpitala. Było ostro...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Legalne szkolenia pielęgniarek? Metodą e-learning-u? Wykładnia ministerstwa zdrowia.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

Dodatki brutto brutto pielęgniarek. Sąd: bez względu na formę, w jakiej przyznano dodatek (do podstawy czy obok), wchodzi on w skład wynagrodzenia, a zatem wlicza się go do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowej.

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu.

Brak pielęgniarek! "Dramat jest niesamowity... Najwyższe władze powiatu, dyrektor szpitala i lekarze rwą sobie włosy z głowy, że nie ma 40 pielęgniarek".

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Pielęgniarki 2019: "w wielu przypadkach brak jest możliwości zorganizowania dodatkowych miejsc w gabinetach zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, pokojach socjalnych i szatniach".

Pielęgniarki 2019.

Pielęgniarski vlog (4) - Wynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarski vlog - Niespójne z rzeczywistością

"Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku jednolitej i obowiązującej interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń". Panuje w tym zakresie WOLNOAMERYKANKA!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarek dodatki brutto brutto pod kontrolą NFZ. Skontrolowano 5 szpitali. Co stwierdzono?

Dodatki brutto brutto pielęgniarek.

MZ o pielęgniarkach: Zmiany (normy oraz likwidacja łóżek) mają za zadanie doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pielęgniarki 2019.

Sąd o postępowaniu pielęgniarek. Wskutek zakażenia pacjentka utraciła widzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

"Szpital musi zatrudnić 61 sióstr". Spore to "punktowe" miejsce braku personelu pielęgniarskiego. Gdzie?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek chcą zamienić na "do 6 dni".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych