Działy aktualności

Aktualności

Skandal! To mało powiedziane. Sytuacja świadczy o znieczulicy, braku wczucia się w położenie chorej osoby. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia na takie postępowanie.

Sprawa powinna zostać skierowana do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, gdyż skandaliczne zachowanie dotyczy.... pielęgniarki. Zatrudnionej w pogotowiu ratunkowym.

Młode pielęgniarki po licencjacie czy studiach, które chcą pracować w szpitalach, można policzyć na palcach rąk. Absolwentki albo nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie, albo wyjeżdżają za granicę.

Ponad połowa z 15 tysięcy pielęgniarek w województwie lubelskim jest wieku 41-55 lat. Chętnych do pracy za proponowane stawki po prostu nie ma. Czy grozi nam pielęgniarski "Jurajski Park"...?

Z całej Polski nadchodzą alarmujące sygnały, że pielęgniarki zatrudnione w DPS rezygnują z pracy, przenosząc się do zakładów opieki zdrowotnej lub zagranicznych placówek ochrony zdrowia bądź pomocy społecznej. Przyczyna: niższe płace od oferowanych w zoz.

Jakie są zamierzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia, które realnie zmienią na lepsze sytuację finansową pielęgniarek pracujących w stacjonarnych całodobowych placówkach pomocy społecznej?

Panie Ministrze! Jak powszechnie wiadomo sytuację zawodową pielęgniarek i położnych ocenia się jako trudną. Czyżby te zawody nadal nie miały szans na uznanie ich za ważne elementy w systemie ochrony zdrowia?

Czy planowanie opieki nie powinno przebiegać zgodnie z procesem pielęgnowania zamiast skupiania się na czynnościach administracyjno-porządkowych? Czy nie najwyższy czas na podniesienie wynagrodzeń oraz prestiżu zawodowego?

W mediach słyszy się tylko o trudnej sytuacji lekarzy. Pielęgniarka: "zarabiam brutto 1680 zł. Gdyby nie dodatkowe dyżury i praca w przychodni nie byłoby jak związać końca z końcem. To życie na granicy ubóstwa".

Zarabiamy znacznie mniej od lekarzy, ale w czasie protestu nikt o nas nie wspomina - mówią pielęgniarki. Chcemy takich zmian, które pozwolą na lepsze zarobki wszystkim grupom zawodowym - uspokajają lekarze.

Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo” jest czasopismem adresowanym do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

Dotychczas wydano 2 numery tego kwartalnika on-line. Wejdź na forum. Dodaj swoją opinię.

Rzeczpospolita - sonda: lekarze powinni więcej zarabiać. 85 procent respondentów ocenia, że tak, a 93 proc. pytanych chciałoby wyższych pensji dla pielęgniarek.

Ponad połowa spytanych proponuje, by dorzucić NFZ pieniądze, zabierając je z innych gałęzi gospodarki.

W krakowskich szpitalach sytuacja jest wręcz dramatyczna. Brakuje co najmniej 650 pielęgniarek. Tyle jest już wakatów, a nowych stale przybywa. Braki w personelu odczuwalne są na wszystkich oddziałach, ale najbardziej na oddziale intensywnej terapii.

Dyrektorzy szpitali szukają rozwiązania problemu. W wielu wypadkach sięgają po ratowników medycznych, choć zakres ich działania jest zupełnie inny. Pielęgniarki protestują.

Stanowisko Ogólnopolskigo Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie akcji protestacyjno-strajkowych w ochronie zdrowia.

PODWYŻKI W OCHRONIE ZDROWIA TAK! PODWYŻKI DLA WYBRANYCH NIE!!!

Ministerstwo zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie zestawu przeciwstrzasowego. Zobacz aktualne i proponowane zapisy w tej sprawie.

Powód proponowanych zmian to "zaprzestanie produkcji Aminophyllinum" oraz "doniesienia o jej niepożądanych działaniach". Zamiennik to: Salbutamoli.

Projekt ustawy o sieci szpitali przewiduje likwidację części zoz. Ich pracownicy mają dostać odprawy. Będą również dofinansowane szkolenia. Będą również preferencyjne....

.... kredyty na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ustawa wzbudza niepokój... Ma wejść w życie 1 stycznia 2008. Zobacz uwagi do projektu ustawy zgłoszone przez NIPiP oraz ZZPiP.

Gorący temat: Uprawnienia do niższego wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych- obecny stan prawny. Zobacz jakie zmiany mają wejść od 1 stycznia 2008 roku.

Czy na liście zawodów uprawniających do "pomostówek" znajdzie się zawód pielęgniarki i położnej. Nauczycieli nie było i ...już są! Zapraszam do dyskusji.

Poseł do ministra zdrowia: 6 tys. pielęgniarek i położnych wystapiło do Izb PiP o zaświadczenia potwierdzają ich prawo wykonywania zawodu w krajach UE. Co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie?

MZ-"migracja jest zjawiskiem niepokojącym i może spowodować negatywne skutki dla systemu ochrony zdrowia. Przeciwdziałanie migracji pielęgniarek wymaga poprawy warunków pracy i zwiększenia wynagrodzeń". Same się nie zmienią i nie podniosą!

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką. Pracuję na Oddziale Neonatologicznym z IT. Chciałabym zrobić specjalizację z neonatologii lub pediatrii. Czy mogłabym uzyskać informację, gdzie mogę zrobić taką specjalizację?

Informacj najlepiej szukać w informatorze Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ogólnopolska baza podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Poseł do ministra zdrowia: Z opublikowanego przez resort zdrowia raportu wynika, że w polskich szpitalach i przychodniach brakuje ponad 3,5 tys. pielęgniarek. Jak ministerstwo zapewni w tej sytuacji odpowiednią jakość świadczeń medycznych?

Wszystkim wiadomo, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych sobie, a życie sobie. Ma to przełożenie na jakość świadczeń. Ministerstwo odpowiada wymijająco.....

Przed Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie zorganizowano pikietę w obronie zwolnionej ze szpitala, w Gryficach pielęgniarki. Zdaniem dyrektora - pielęgniarka...

... została zwolniona, bo ponosi odpowiedzialność za pożar, który wybuchł w szpitalu podczas jej dyżuru. Natomiast prokuratura śledztwo w sprawie ewentualnych zaniedbań personelu - umorzyła.

Jeden z internautów przesłał opnię prawną z MZ dotyczącą braku podstaw prawnych, przyznawania pracownikom SOR 20% dodatków na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Można mieć pytanie, na jakiej podstawie prawnej niektórzy pracodawcy dają dodatek, skoro powszechnie wiadomo, że jak czegoś nie ma obowiązku dawać, to tego się nie daje? Za przesłanie treści opini bardzo dziękuję.

Zobacz wideo: Dyrektor szpitala w Sieradzu postanowił poszukać oszczędności. Zwolni pielęgniarki, a ich obowiązki przejmą pracownicy ekipy porządkowej. Pomagać im będą... więźniowie.

Pacjentom będą podawać kaczki i baseny. Oprócz tego zajmą się ich goleniem i kąpaniem. "To dobrze jak chłop ogoli chłopa" - dodaje dyrektor szpitala. SKANDAL!!!GŁUPOTA!!!ROKU!!!DEKADY!!!

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny w razie stwierdzenia na podstawie wywiadu medycznego braku ...

... stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego informuje osobę dzwoniącą o odmowie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, z podaniem przyczyn odmowy i zaleceń odnośnie dalszego postępowania.

Dodatek za pracę na SOR. Różne interpretacje ...

Różne interpretacje tego zaganienia powodują, że jedni pracodawcy przyznają dodatek, inni nie. Sprawę mógłby "załatwić" indywidualny pozew pielegniarki do sądu.

Praca na dwóch etatach to normalka - przyznaje Iwona Szymańska, pielęgniarka z Warszawy. - Większość koleżanek tak robi. Tylko dzięki temu nie wegetujemy. W Warszawie 20 procent pracujących pielęgniarek ma od 51 do 55 lat i jest w wieku emerytalnym.

Gdy one odejdą, nie będzie miał kto ich zastąpić. Natomiast pielęgniarki, które kończą szkołę, nie pracują w zawodzie, bo nie odpowiadają im nędzne zarobki.

Zobacz materiał wideo o płacach pielęgniarek i położnych. Ile zarabia pielęgniarka w Polsce, a ile na zachodzie? Czy mamy powody do świętowania? Grozi nam, że pielęgniarki i położne, które pozostaną w Polsce utworzą ...

... "Park Jurajski"! Sytuacja jest niedobra, a perspektyw jej poprawy nie ma! Lekarze strajkują, pielęgniarki i położne nie!

Niskie płace, wielogodzinne dyżury - to codzienność pielegniarek i połoznych. Wiele z nich decyduje się na wyjazd z kraju a te, które pozostają, jednoczą siły, by walczyć o lepsze warunki.

Większości kojarzymy się głównie z robieniem zastrzyków. Nasza praca polega jednak nie tylko na tym. Pielęgniarki i położne na całym świecie obchodzą swoje święto.

To profesjonalistka, lubi swoich pacjentów, dzięki niej choruje się bezpiecznie i szybko wraca do zdrowia - tak o Bożenie Goś mówią chorzy z Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, którzy wybrali ją na Pielęgniarkę Roku.

Pielęgniarka Roku pracuje na oddziale ginekologii i ginekologii onkologicznej. Konkurs w Akademickim Centrum Klinicznym odbył się po raz dziewiąty. Pielęgniarkę Roku wybierają pacjenci, przechodzi też testy, podczas których musi wykazać się wiedzą.

Sejm znowelizował ustawę o państwowym ratownictwie medycznym.

Nowelizacji dokonano w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia br. Teraz ustawa skierowana została do podpisu przez prezydenta.

Poseł do ministra zdrowia: należy znowelizować ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia, aby zrezygnować z zapisu ....

... który uzależnia zaliczenie wcześniejszych podwyżek od uzgodnień ze stroną społeczną!

Biało czarne dla pielęgniarek, biało czerwone dla położnych... czepki. Studenci złożyli dziś ślubowanie i odebrali swoje pierwsze czepki - tyle że w wersji mini ...

... bo te tradycyjne są niewygodne i niepraktyczne. Zobacz materiał wideo: o czepkach, "siostrach", mężczyznach w pielęgniarstwie, "poświeceniu w naszym zawodzie"?!?. Posłuchaj hymnu pielęgniarskiego.

Minister zdrowia: "To nie minister zdrowia decyduje o zarobkach. Natomiast będę proponował, aby w ciągu najbliższych kilku lat był co roku wzrost płac w systemie opieki zdrowotnej i myślę, że realny, taki, który może zaaprobować rząd ...

... to jest wzrost płac co roku o 15-20% rzez najbliższe 5 lat. Dojdziemy w końcu do momentu, kiedy te płace będą w miarę do zaakceptowania. W ciągu jednego roku tych pieniędzy nie znajdziemy". Pierwsze zdanie przeczy drugiemu!!!

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierci – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 06 -09.12.2007 roku.

"Już po raz trzeci chcemy podążyć jej śladem i podyskutować o śmierci szeroko na tyle, na ile będzie to możliwe. Uważamy, że medykalizacja życia, instrumentalne, przedmiotowe podejście do człowieka, zdehumanizowało umieranie ..."

Z redakcyjnej poczty: Gdzie znaleźć podstawę prawną mówiącą o składkach na Izby pielęgniarskie? Najlepiej w zakładce - akty prawne, na głównej stronie Portalu.

Co ciekawe ministerstwo zdrowia proponuje, aby pielęgniarka lub położna z innego państwa UE, wykonująca czasowo zawód w Polsce była zwolniona z opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu PiP.

Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Proponuje, aby pielęgniarka mogła zostać położną ....po ukończeniu 18 miesięcznej szkoły wyższej. Taki "przywilej" dotyczyłby absolewntów szkół ...

... pielęgniarskich, którzy rozpoczęli studia po 1 maja 2004 roku. Samorząd zawodowy PiP protestuje - to osłabi autonomię zawodową położnych, obniży jakość opieki położniczej oraz pogłębi niedobór pielęgniarek. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie dziedzin pielęgniarstwa, w których można prowadzić kursy kwalifikacyjne i specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Zobacz jakie uwagi do projektu nowelizacji zgłosili odwiedzający Portal (uwagi i opinie zgłaszały przede wszystkim położne). Wasze uwagi przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji społecznych. Zobacz uwagi innych instytucji.

Kształcimy kadrę dla zachodnich lecznic - alarmują pielęgniarki w całej Polsce. Wiele z nich wybrało życie na emigracji, a tym samym kilkakrotnie wyższe zarobki. Medycyna świętuje nowe odkrycia, szpitalom przybywa nowoczesnego sprzętu, a pielęgniarki ....

... od lat borykają się z tymi samymi problemami. A potrzeby są ogromne. Co roku do zawodu wchodzi 6 tysięcy osób, a szacuje się, że potrzeba 10 tysięcy. Pielęgniarkom jest coraz ciężej, bo ubywa rąk do pracy.

Chore praktyki w służbie zdrowia. W funduszu zdrowia szykują się podwyżki płac. Nie ma natomiast pieniędzy dla lekarzy i pielęgniarek. Dlatego na czwartek zapowiedzieli strajk.

W strajku wezmą udział 22 największe ośrodki medyczne w województwie lubelskim. Lekarze i pielęgniarki są zbulwersowani. - Skoro minister zdrowia mówi, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nas, to nie powinno być podwyżek także w NFZ.

Pierwszy rok studiów pielęgniarskich w Sieradzu miał być za darmo. I jest. Ale tylko dla pielęgniarek ze szpitali w Sieradzu i Warcie. Reszta studentek, czyli jedna trzecia roku, musi zapłacić.

Wicemarszałek Olas obiecuje, że wniosek zostanie złożony ponownie i w ten sposób mogą się znaleźć pieniądze na zwrot pieniędzy pielęgniarkom.

Dyskusja na forum, pielęgniarka w karetce - Margolka napisała: "uwagi, że pielęgniarka to gwiazda, która celebruje zakładanie wkłucia dożylnego są mocno wkurzające!!!!

"Taka jest prawda, że często meżczyzna, ratownik nie daje rady, a kobieta pielęgniarka poradzi sobie, WIĄC MOŻE SZANUJMY SIĄ, A NIE WYLEWAJMY WIADRA POMYJ"!!!!!!!!

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej realizuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu projekt „Pielęgniarki i pielęgniarze z licencjatem” do dnia 31 marca 2008 roku. Studentom zostanie sfinansowny koszt jednego semestru.

Studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo finansowane są ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 maja ma uroczystość poświęcenia sztandaru Izby.

Jakie jest Wasze zdanie w powyższej sprawie. Czy Izba powinna mieć sztandar? Czy taka sytuacja jest zgodna z Waszymi oczekiwaniami?

andrzey napisał na forum: "Jeżeli chcecie podnieść swoje kwalifikacje omijajcie studia licencjackie one nic nie dają (sam niestety je ukończyłem tracąc czas i pieniądze). Jedynym uznawanym sposobem podniesienia kwalifikacji jest specjalizacja".

mała napisała: "Trudno zrozumieć przeciwników studiowania pielęgniarstwa. Zrozumcie jeśli chcecie być kimś, jesli chcecie aby lekarze traktowali Was jak partnerów w pracy , musicie być na odpowiednim poziomie intelektualnym".

janeczka napisała na forum: chciałabym zapytać użytkowników forum co myślą na temat, że pielęgniarki na dyżurach gdy nie zajmują się pacjentami sprzątają. Dlaczego ja mam myć sprzęt, szafy itp?

Napiszcie jak jest w waszych szpitalach. Zobacz głosy w tej sprawie na forum Portalu Pielęgniarek i Położnych.