Działy aktualności

Aktualności

Wyceniają kwalifikacje pielęgniarek. Studia 5 punktów, doświadczenie 5, za każdy kursik 5.

Pielęgniarstwo 2019.

Jedna pielęgniarka to 2 opiekunki medyczne. Tak chcą liczyć normy zatrudnienia.

Normy pielęgniarek a likwidacja łóżek

Podwyżki mają objąć 1% pielęgniarek, 5% lekarzy i 90% innych pracowników. Od 1 lipca.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - opiekun medyczny pobierze badania. Rozszerzą jego kompetencje.

Pielęgniarka a opiekun medyczny.

Info dnia: MZ informuje o NAGŁYM deficycie pielęgniarek. Pielęgniarki komentują!

NAGŁY deficyt pielęgniarek.

Pielęgniarki - wiceminister w sejmie o Liceach Medycznych.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

MZ o pielęgniarkach - pojawiły się NAGLE duże deficyty kadry pielęgniarskiej.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Izba pielęgniarek o normach zatrudnienia. Pielęgniarki komentują!

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Zarobki pielęgniarek - „całkiem niezła” dezinformacja prezesa NFZ.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Sąd: Pielęgniarka powinna zweryfikować treść zlecenia lekarskiego.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki

Pielęgniarki w stosunku do lekarzy zarabiają całkiem nieźle - mówi prezes NFZ.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarkę zwolnił szpital. O ukaranie dyrektora wystąpiła... policja!

Pielęgniarki 2019.

Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Pielęgniarka - przetaczanie krwi

Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Około 2 tys. pielęgniarek ma więcej niż jedną specjalizację. MZ to krytykuje!

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka - miesięcznik branżowy - prorządowy związek pielęgniarek.

Działalność związku pielęgniarek i położnych.

Dramat! Prawda o pielęgniarkach i pielęgniarstwie. A oni? Piszą ustawę...

Pielęgniarstwo 2019.

Pismo - Od pielęgniarek wykonywanie iniekcji przejmie asystent medyczny!

Wykonywanie iniekcji.

Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - wydanie marzec 2019.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl

Od pielęgniarek wykonywanie iniekcji przejmie asystent medyczny!

Wykonywanie iniekcji.

Pielęgniarki - najpierw określenie kwalifikacji, potem nowa siatka płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

"Korzystajmy z potencjału ukraińskich pielęgniarek"!

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Ile pielęgniarka zarabia netto. Na etacie lub kontrakcie.

Dodatek wyrównawczy dla pielęgniarek

Pielęgniarki to górnicy w białych kitlach. Mają prawo zachorować!

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Troska o pielęgniarki - "zabraknie miejsca w szatniach".

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.

Związek pielęgniarek - "skończyła się zła passa pielęgniarek"?!

Działalność związku pielęgniarek.

Pielęgniarki - kwota bazowa 3900 zł, wzrośnie do 4500 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Ile zarabia pielęgniarka na kontrakcie. Fakty i mity.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Na dyżur za pielęgniarkę przyszła inna pielęgniarka. Bez wiedzy przełożonych.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

12-17 tys.pielęgniarek przejdzie na emeryturę. Do końca roku!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Pielęgniarka oddziałowa mówiła w sądzie o pielęgnowaniu.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarka nie przyszła na dyżur. Dostała karę.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek już nie "6 dni".

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Ile pielęgniarek jest równocześnie położnymi?

Pielęgniarki i położne.

Pielęgniarka - pokażą atrakcyjność tego zawodu.

Rząd promuje zawód pielęgniarki...

Pielęgniarka podała iniekcję domięśniową. Chora wpadła we wstrząs.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Specjalizacje pielęgniarek - nie zorganizują ich prywatne podmioty.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - nieprawdą jest zarzut braku działań przeciwodleżynowych.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki - komunikat zawieszony w jednym ze szpitali.

Ochrona zdrowia 2019.