Aktualności

Szukasz stabilnego miejsca pracy i zarobków na europejskim poziomie? Sprawdź!

Pielęgniarki - powiedziane w sejmie: "ludzie nie będą szli do zawodu pielęgniarskiego".

O pielęgniarkach w sejmie.

Pielęgniarki - Leczene ran.

Praca dla opiekunek/opiekunów osób starszych/środowiskowych w Niemczech od 2000 EUR netto.

Praca za granicą

Pensje szpitalne: niższy personel będzie pobierał 4 tys. zł, to pielęgniarka 8 tys. a lekarz 20 tys.

O pensjach pielęgniarek w sejmie.

Praca dla pielęgniarki - 250 zł netto za dyżur.

Praca dla pielęgniarek

Praca dla pielęgniarek/pielęgniarzy w Niemczech od 2500 EUR netto.

Praca za granicą

Pielęgniarz powiedział w sejmie o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Praca - od 3 780 PLN. Asystowanie personelowi medycznemu.

Praca dla opiekuna medycznego.

Wynagrodzenia pielęgniarek: na dniówkach, zmianowych oraz oddziałowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zatrudnią pielęgniarki: pracownia RM i TK, punkt pobierania krwi, areszt śledczy.

Praca dla pielęgniarki.

Radosna tonacja promocji zawodu pielęgniarki.

Rząd promuje zawód pielęgniarki.

Szpital, ZOL, ZPO zatrudnią pielęgniarki. Sprawdź płace.

Praca dla pielęgniarki.

Pielęgniarki: wydano 158 praw wykonywania zawodu a 1500 pracujących pielęgniarek jest w wieku emerytalnym.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek.

Pielęgniarki: pomostowe pielęgniarstwo dla absolwentów pedagogiki?

Kształcenie pielęgniarek i położnych.

Zgarnij 600+ na swoją przyszłość... i to w euro!

Międzynarodowy Program Stypendialny

Pielęgniarki: Zaproponowano trzy poziomy wykonywania praktyki: ogólny, specjalistyczny, zaawansowanej praktyki.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Niedobór 82 pielęgniarek. Tylko w 2 dziedzinach pielęgniarstwa. Tylko w jednym województwie.

Praca dla pielęgniarek.

Pielęgniarki żądają 1 500 PLN do podstawy. Zobacz stanowisko dyrekcji.

1 200 PLN do podstawy

Pielęgniarki w ramach "1200" dostały do podstawy 1320 PLN. "Chcemy 1500".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Raport - pielęgniarki sygnalizują wyczerpanie fizyczne i psychiczne.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Raport: 30-50% pielęgniarek pracuje u kilku pracodawców.

Praca pielęgniarek.

Pielęgniarki to personel pomocniczy - mówi działacz izby lekarskiej.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Lekarz pielęgniarce wydał zlecenie... To początek historii.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki w sądzie: praca równej wartości a inne wynagrodzenie.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Pielęgniarki: kontrola liczby pielęgniarek w oddziale.

Normy zatrudnienia pielęgniarek.

Izba pielęgniarek: mniejsza liczba specjalizacji to lepsze wykorzystanie pracy pielęgniarek.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

Związek pielęgniarek: pielęgniarki zmianowe 1450, na jedną zmianę 1500 PLN do podstawy.

Płace pielęgniarek i położnych.

Nowa specjalizacja pielęgniarek. Dyskusja w senacie.

Szkolenia pielęgniarek.

Szpital zatrudni pielęgniarki w 9 dziedzinach pielęgniarstwa.

Praca dla pielęgniarek.

200 tys. PLN na działania promujące zawód pielęgniarki i położnej...

Praca dla pielęgniarek i pielęgniarzy w Szwajcarii.

Praca za granicą

Praca dla pielęgniarki. 4 500 - 9 000 PLN. Od listopada.

Praca dla pielęgniarek.

Pielęgniarki: Izba pielęgniarek wyda 20 tys. PLN na promocję zawodu!

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Szpital zatrudni pielęgniarki. 35 PLN/godz. Minimum 60 godz. miesięcznie.

Praca dla pielęgniarki.

Pielęgniarki: sprzeciwiamy się likwidacji tej specjalizacji.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek.

Pielęgniarki: ministerstwo zmniejszy liczbę specjalizacji oraz kursów.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - 1000 zł dodatku specjalnego za brak absencji chorobowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek.

Nowa specjalizacja pielęgniarek. Genialny czy fatalny pomysł?

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: w rejestrze 38 łóżek, na oddziale 51 pacjentów.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.

Działy aktualności