Opracowania i komentarze redakcyjne

Staż pracy w zawodzie a możliwość przystąpienia do kształcenia podyplomowego.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

"Gwarantowana minimalną wysokość wynagrodzenia".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Uroczysty strój pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarstwo.

Nadzór w pielęgniarstwie to fikcja?

Pielęgniarstwo praktyka zawodowa.

Zasady wynagradzania - przykład szpitala powiatowego.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

"Judaszowe siostry".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Opłaty za świadczenia pielęgniarskie.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

Instytucja indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej w zoz to ograniczenie swobody działalności gospodarczej.

Pielegniarstwo - indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych.

Sprawa skrócenia czasu trwania studiów pomostowych.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

Dyżur pielęgniarki i położnej "pod telefonem".

Pielęgniarstwo - prawo pracy.

700 zł podwyżki dla pielęgniarek po studiach, dla absolwentów liceum medycznego lub studium zero podwyżki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wymagania kwalifikacyjne od pielęgniarek i położnych wykonujących szczepienia ochronne.

Pielęgniarstwo - szczepienia ochronne.

Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

Czy według ustawy podwyżkowej z 2006 pracodawca jest zobowiązany podwyższyć wynagrodzenie podstawowe w 2009 roku i latach następnych?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.