Horrendalnie wysokie wynagrodzenia władz izby pip.

Ludzie! Nie rozumiem tego krzyku...

Wynagrodzenia w izbach pip.

Wysokość zarobków w izbach pip oburza pielęgniarki i położne. Roczne zarobki w setki tysięcy złotych...

Działalność izby pip.

Horrendalnie wysokie wynagrodzenia (np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, prawie dwieście tysięcy rocznie) w izbach pip to wrzód na polskim pielęgniarstwie!

Wynagrodzenia władz izby pielęgniarek i położnych.

Wysokość zarobków władz izby pip bulwersuje pielęgniarki i położne.

Działalność związku i izby pip.

Wysokość zarobków w izbach pip oburza pielęgniarki i położne. Roczne zarobki w setki tysięcy złotych...

Działalność izby pip.

Horrendalnie wysokie wynagrodzenia (np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, prawie dwieście tysięcy rocznie) w izbach pip to wrzód na polskim pielęgniarstwie!

Wynagrodzenia władz izby pielęgniarek i położnych.

Wysokość zarobków władz izby pip bulwersuje pielęgniarki i położne.

Działalność związku i izby pip.

Prezydent Warszawy zarabia mniej niż władze izby pip!

Działalność związku i izby pip.

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Składki członkowskie ściągane od pielęgniarki i położnej.

Apel do władz izby pip. Naprawę zacznijmy od wrzodu na polskim pielęgniarstwie!

Pielęgniarstwo 2014.

Podwyżka płac władz izby pip. Wynagrodzenia władz izby pip (rok do roku) wzrosły od 600 do 1200 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenia w izbach pip.

Pielęgniarko i położno! Na emeryturę idź z izby pip. Odprawy emerytalne 30 - 50 tysięcy złotych.

Wynagrodzenia w izbach pip.

Horrendalnie wysokie wynagrodzenia (np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, prawie dwieście tysięcy rocznie) w izbach pip to wrzód na polskim pielęgniarstwie!

Wynagrodzenia władz izby pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności