Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek. MZ w senacie: propozycje były różne, np. 25–26 dni.

Urlop szkoleniowy dla pielęgniarki.

Dyrektor szpitala: połowa pielęgniarek zrobiła magisterkę.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Nowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek czeka na podpis prezydenta.

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - jest ustawa o urlopie szkoleniowym. To jakiś dramat...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

6 czerwca 2019 - Rząd o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

MZ: urlop szkoleniowy pielęgniarek zwiększy dochody firm szkoleniowych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - nowy projekt w sprawie urlopu szkoleniowego. Jeszcze gorszy!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek już nie "6 dni".

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Ten przywilej pielęgniarek dyskryminuje inne zawody...

Pielęgniarstwo 2019

Taki urlop szkoleniowy pielęgniarek jest nie do przyjęcia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek chcą zamienić na "do 6 dni".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Pytanie: co z 6 dniowym urlopem szkoleniowym pielęgniarki pracującej w więcej niż jednym miejscu pracy?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

CIEKAWE! 6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek - uwagi Rządowego Centrum Legislacji.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Związek pielęgniarek do ministra: daje pan pracodawcom bardzo prosty mechanizm indywidualnych odmów udzielania urlopu szkoleniowego!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Bardzo dobrze, że Pan uświadamia nam kto "będzie mógł" skorzystać z tych urlopów szkoleniowych!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Związek pielęgniarek: Taki 6-dniowy urlop szkoleniowy jest dla nas zaskoczeniem.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

To wirtualny(?) przywilej dla pielęgniarek - nowy 6 dniowy urlop szkoleniowy od 2019 roku.

Nowy 6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Szpitale już policzyły ile będą je kosztować nowe 6-dniowe urlopy szkoleniowe pielęgniarek.

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych od 2019.

Wirtualny(?) przywilej dla pielęgniarek - nowy 6 dniowy urlop szkoleniowy od 2019 roku - opinia pielęgniarkicyfrowe.pl

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo żartuje? "Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych wpłynie na podniesienie atrakcyjności tych zawodów". Ale nie w takiej formie!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Widzimisię dyrektora będzie decydowało o przyznaniu pielęgniarce urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Logika ministra zdrowia - urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Od 2019 roku nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek. 6 dni w roku. BCC: to dyskryminacja pozostałego personelu medycznego.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje! No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

6 dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek. Jest projekt ustawy.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni roboczych rocznie zostanie wpisany do ustawy o zawodach.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności