Działy aktualności

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

To wirtualny(?) przywilej dla pielęgniarek - nowy 6 dniowy urlop szkoleniowy od 2019 roku.

Nowy 6-dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Szpitale już policzyły ile będą je kosztować nowe 6-dniowe urlopy szkoleniowe pielęgniarek.

Nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych od 2019.

Wirtualny(?) przywilej dla pielęgniarek - nowy 6 dniowy urlop szkoleniowy od 2019 roku - opinia pielęgniarkicyfrowe.pl

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo żartuje? "Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych wpłynie na podniesienie atrakcyjności tych zawodów". Ale nie w takiej formie!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Widzimisię dyrektora będzie decydowało o przyznaniu pielęgniarce urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Logika ministra zdrowia - urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na szkolenia w ramach kształcenia podyplomowego!

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Od 2019 roku nowy urlop szkoleniowy pielęgniarek. 6 dni w roku. BCC: to dyskryminacja pozostałego personelu medycznego.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek nie na: kursy i specjalizacje! No to na co? Ministerstwo wyjaśnia...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Na jakie szkolenia pielęgniarce nie będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

6 dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek. Jest projekt ustawy.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Kto będzie decydował, że szkolenie pielęgniarki w ramach urlopu szkoleniowego jest zgodne "z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy".

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni roboczych rocznie zostanie wpisany do ustawy o zawodach.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

Urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2019 w wymiarze 6 dni rocznie. Czy dane "szkolenia oraz kursy naukowe" będą musiały być przydatne lub wymagane na obecnym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej? Kto będzie o tym decydował? A może panie w czekach z ministrem zdecydują, że urlop szkoleniowy należny będzie tylko na szkolenia organizowane przez izby?

Urlop szkoleniowy pielęgniarek.