Związek pielęgniarek oświadcza.

5 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek oświadcza.

Oświadczenie OZZPiP: dość manipulacji medialnych na temat naszego związku

OŚWIADCZENIE
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Wobec pojawiających się materiałów medialnych, które wypaczają obraz działalności naszej organizacji i dotychczasowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, stanowczo oświadczamy, że pojawiające się zmanipulowane informacje na portalu pielęgniarek i położnych są próbą zdegradowania roli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz jawną prowokacją mającą na celu osłabienie protestu zaplanowanego na 11 września 2021 r. i wpisują się w negatywną narrację Ministerstwa Zdrowia wobec naszego Związku.

Przypominamy i podkreślamy:

  1. Nasz Związek nigdy nie był twórcą siatki płac do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
  2. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował rządowych projektów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
  3. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował obecnego kształtu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
  4. Nasz Związek nigdy nie zaakceptował aktualnego podziału grup zawodowych i wielokrotnie wnosił o ich zmianę. 
  5. Ministerstwo Zdrowia nigdy nie wyjaśniło, w jaki sposób ustaliło współczynniki pracy pielęgniarek i położnych w swoich projektach. 
  6. Organizacjami, które OD POCZĄTKU AKCEPTOWAŁY WSZYSTKIE projekty rządowe dot. najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia są: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i organizacje pracodawców. 

Publikowanie lub powielanie nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd, bądź przywoływanie faktów, które obecnie nie mają miejsca w ramach rozmów przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ze stroną rządową, spotka się z reakcją i spowoduje podjęcie zdecydowanych kroków prawnych.

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy do dokumentów źródłowych, które publikujemy na stronie internetowej Związku.

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

25 sierpnia 2021 roku 

Oświadczenie wydawnictwa pielegniarki.info.pl: podejmiemy zdecydowane kroki prawne 

Oświadczenie redakcji 
Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca ogólnopolskiego związku pielęgniarek i położnych rozdaje ciosy na prawo i lewo. W dniu 9 lipca 2021 roku, w piśmie do ministra zdrowia, zarzuciła pracownikom ministerstwa zdrowia:

– obrzydliwą manipulację,

– niedokładnie czytanie korespondencji lub czytanie bez zrozumienia, 

– jawne kłamstwo.

Przewodnicząca zażądała sprostowania. Ministerstwo zdrowia nie dokonało sprostowania, natomiast stwierdziło, że:

W okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy toczył się przepisany prawem proces legislacyjny, w którym na etapie prac resortowych uczestniczyły aktywnie związki zawodowe, w tym w szczególności Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. W tym też okresie OZZPiP przedstawiał – wskazaną w stanowisku resortu – propozycję ustalenia najniższego wynagrodzenia w grupach zawodowych  obejmujących pielęgniarki i położne na poziome 2, 1,75 oraz 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (załączone stanowisko OZZPiP wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca 2017 r.).

Z uwagi na fakt, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok 2020, wg komunikatu Prezesa GUS, wynosiło 5 167 zł 47 gr obecnie różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia zasadniczego obliczaną jako iloczyn 5 167 zł 47 gr i współczynnika pracy równego 2 oraz kwotą wynagrodzenia zasadniczego obliczanego jako iloczyn 5 167 zł 47 i współczynnika pracy równego 1,5 wynosi po zaokrągleniu do pełnych zł, jak wskazano w stanowisku MZ, 2 583 zł. Ten fakt został stwierdzony w stanowisku MZ.

Nie podejmowano przy tym oceny ówczesnego stanowiska OZZPiP i nie wskazywano, że stanowisko OZZPiP – podobnie jak sama ustawa – w okresie ostatnich lat nie ulegało zmianie. Wręcz przeciwnie w stanowisku MZ wskazano, że w 2021 r. zgodnie z ustaleniami z partnerami społecznymi reprezentowanymi w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia podwyższając wszystkie współczynniki pracy określone w załączniku do ustawy w znacznie większym stopniu podwyższono te z nich które były niższe od współczynnika pracy 1,05. Dzięki takiemu działaniu zmniejszono różnicę pomiędzy grupą 7 i grupą 9, która wynosi obecnie 1705 zł (w przypadku braku zmian odzwierciedlonych w nowelizacji ustawy z dnia 28 maja 2021 r., na którą zgody nie wyrażało OZZPiP różnica ta wynosiłaby 2118 zł 66 gr.).

Odnosząc się do informacji dotyczących projektu obywatelskiego należy wskazać, że MZ nigdy nie twierdziło, że projekt ten był sygnowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wskazano natomiast, że projekt ten w zakresie zawartych w nim propozycji wysokości współczynników pracy był zgodny ze wskazaną propozycją OZZPiP. Należy zauważyć, że OZZPiP nie był przeciwny zapisom zawartym w projekcie obywatelskim o czym świadczyć wydaje się pisemne wezwanie do zapoznawania się z projektem i jego ewentualne poparcie. Stanowisko OZZPiP w sprawie projektu obywatelskiego zawarte jest w piśmie OZZPiP z dnia 28 listopada 2016 r. wskazuje, że „Strona społeczna rozpoczyna obecnie akcję zbierania podpisów poparcia ze strony pracowników dla tego projektu, zatem proszę o zapoznanie się z jego treścią i o ewentualne poparcie projektu ustawy. Liczba zebranych podpisów będzie dodatkowym argumentem w trakcie negocjacji z Rządem RP.”. 

Tyle jeśli chodzi o stanowisko ministerstwa zdrowia. 

W powyższej sytuacji przewodnicząca związku pielęgniarek powinna przedstawić kolejne argumenty na rzecz zarzutów stawianych w piśmie z dnia 9 lipca 2021 roku lub przeprosić pracowników ministerstwa zdrowia. 

Obecnie przewodnicząca związku stawia zarzuty w kierunku Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. W oświadczeniu mowa o: 

– zmanipulowanych informacjach,

– próbie zdegradowania roli związku,

– negatywnej narracji wobec związku.

Oświadczamy, że publikowanie nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd, wobec wydawnictwa pielegniarki.info.pl spotka się z reakcją i spowoduje podjęcie zdecydowanych kroków prawnych.

Mariusz Mielcarek 
Redaktor Naczelny 
pielegniarki.info.pl 

Redakcja pielęgniarki.info.pl nadal oczekuje merytorycznej odpowiedzi na poniższe pismo z dnia 13 września 2017 roku.

Pani
Krystyna Ptok
Przewodnicząca Zarządu
Krajowego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych poparł obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, autorstwa Porozumienia Zawodów Medycznych, który deprecjonuje zawód pielęgniarki i położnej względem innych zawodów medycznych.

Projekt ten dzieli pielęgniarki i położne na trzy grupy:

1. pielęgniarka i położna,

2. pielęgniarka i położna ze specjalizacją,

3. pielęgniarka i położna z tytułem magistra ze specjalizacją.

Proszę o merytoryczne przesłanki, którymi kierował się Związek,

popierając przedmiotowy projekt ustawy.

Natomiast w odpowiedzi z dnia 26 września 2017 roku, na powyższe pismo, pani przewodnicząca  poinformowała, że “nie mam upoważnienia Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do wyjaśnienia i komentowania Pana stanowiska”.

Mama nadzieję, że teraz uzyska pani przewodnicząca zgodę od zarządu do udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie redakcji pielegniarki.info.pl 

Wyjaśnienia należą się przede wszystkim środowisku zawodowemu pielęgniarek i położnych. 

Z poważaniem
 (-)
Mariusz Mielcarek
Redaktor naczelny
pielegniarki.info.pl 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 62

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7455 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki- pielęgniarki już składają wypowiedzenia.

1 min czytania
Pielęgniarski punkt widzenia Na fanpage’u na Facebooku Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy poniższy post z komentarzem pielęgniarki dotyczącym wypłaty według nowej…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze