430 pielęgniarek zapisało się na kurs kwalifikacyjny. 1,5 tys. go ukończyło.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
430 pielęgniarek zapisało się na kurs kwalifikacyjny. 1,5 tys. go ukończyło.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Na podstawie informacji prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs kwalifikacyjny, któremu poświęciliśmy dzisiejszy artykuł, w latach 2016 – 2022 ukończyło ponad 1 400 pielęgniarek.

Te osoby w ciągu 6 lat ukończyły kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek – pielęgniarstwo opieki długoterminowej. Celem kształcenia tego kursu, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra zdrowia 19 sierpnia 2015 r. jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia

W toku realizacji programu przewiduje się ocenianie:

Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia).

Końcowe – zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej, albo egzaminem praktycznym.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej otrzymuje pielęgniarka, która:

1) w zakresie wiedzy posiada:

  • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa w opiece długoterminowej;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania
  • świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki długoterminowej

2) w zakresie umiejętności potrafi:

  • świadczyć samodzielnie indywidualną, ciągłą i kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi;
  • współuczestniczyć w usprawnianiu fizycznym oraz intelektualnym, readaptacji i rewalidacji osób powierzonych opiece;
  • wdrażać w praktycznym działaniu obowiązujące regulacje prawne, standardy i wytyczne;
  • prowadzić edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin i opiekunów;
  • przygotować odbiorców świadczeń do samoopieki i samopielęgnacji;
  • doradzać podopiecznym w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością i świadczyć pomoc w uzyskiwaniu oraz wykorzystywaniu specjalistycznego sprzętu medycznego i wyrobów medycznych;
  • podejmować działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości świadczonej opieki pielęgniarskie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – literatura

Poniżej przedstawiamy publikację dostępną w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, która została uwzględniona w programie kursu jako literatura obowiązkowa.

Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Jest to nowoczesny podręcznik, zgodny ze standardami kształcenia obowiązującymi na kierunku pielęgniarstwo, przygotowujący do opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Książka została napisana przez zespół specjalistów – lekarzy, pielęgniarek i psychologów – zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo opieki długoterminowej

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych przedstawiono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długotermonowej. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie20
kujawsko-pomorskie0
lubelskie30
lubuskie0
łódzkie50
małopolskie40
mazowieckie55
opolskie0
podkarpackie25
podlaskie85
pomorskie0
śląskie60
świętokrzyskie40
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie25
zachodniopomorskie0
Razem:430
(dane na dzień na dzień 10 czerwca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 4

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1103 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie: 8 000 – 12 000 zł/mies. brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Praktyka lekarza rodzinnego zatrudni pielęgniarkę praktyki / pielęgniarkę środowiskową. Do zadań należy również obsługa rejestratorska pacjentów i obsługa…
Aktualności

Izba pielęgniarek organizuje całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek.

1 min czytania
Całodzienny pobyt nad morzem dla pielęgniarek i położnych… UWAGA!!! Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w dniu 27.07.2024 r.Przyjmujemy również zapisy na…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Specjalizacje pielęgniarek - czy każda specjalizacja powinna zostać uznana na każdym oddziale?

1 min czytania
Specjalizacje a wynagrodzenia Sprawa, która cytujemy za lipcowym wydaniem Gazety Pielęgniarek i Położnych dotyczy pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Tylko 800 zatrudnionych pielęgniarek posiada tę specjalizację. 2,5 tys. chce ją odbyć.