Dobre posunięcie ministerstwa zdrowia. Od 2012 roku w szpitalach będą musiały funkcjonować "zespoły żywieniowe". W skład tego zespołu będzie wchodziła pielęgniarka, która ukończyła kurs z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

1 min czytania
Aktualności

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dodano paragraf 5a w brzmieniu, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku:

 

§ 5a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002– u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
2. Świadczeniobiorcy, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, powinni być poddani ocenie żywieniowej.
3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, prowadzący leczenie żywieniowe, jest obowiązany do formalnego powołania zespołu żywieniowego oraz stosowania zasad, o których mowa w ust. 1.
4. W skład zespołu żywieniowego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą, co najmniej: lekarz, pielęgniarka, farmaceuta i dietetyk, którzy posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obecnie pielęgniarka może odbywać kurs specjalistyczny: żywienie enteralne i parenteralne. Program szkolenia składa się z 142 godzin dydaktycznych, w tym 77 godzin zajęć praktycznych. Przedmiotowe zajęcia w ramach kursu specjalistycznego żywienie enteralne i  parenteralne odbywają się w oddziałach chorób wewnętrznych, oddziałach intensywnej opieki lub żywieniowych albo w innych oddziałach w których prowadzone jest żywienie pozajelitowe. Ponadto uczestnicy kursu odbywają praktyki zawodowe na oddziałach pediatrycznych.

 

 

Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7918 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka nie będzie musiała być członkiem izby pielęgniarskiej.

5 min czytania
Proponowane zmiany powinny objąć także izby pielęgniarek i położnych Do sejmu wpłynął w dniu 5 lipca 2023 roku projekt ustawy, która między…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w punkcie pobrań. Od 9 tys. PLN brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Resort nad morzem w Jarosławcu zatrudni dwie pielęgniarki. Zakres obowiązków: Praca w przychodni POZ, w punkcie pobrań/ Praca…
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów

9 min czytania
Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. W terapii tej wykorzystuje się promieniowanie, które nie tylko działa destrukcyjnie na komórki…
Komentarze