Dyrektor szpitala nakłonił pielęgniarki do określonych działań…

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Dyrektor szpitala nakłonił pielęgniarki do określonych działań…

Zarzut niegospodarności w wielkich rozmiarach dla dyrektora szpitala

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w toku prowadzonego śledztwa przedstawił Dyrektorowi jednego ze szpitali powiatowych południowej małopolski zarzut popełnienia w latach 2015-2019 przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach w kwocie 4.825.490 zł poprzez wypłacenie tej kwoty osobom świadczącym usługi medyczne w tym Szpitalu na podstawie umów cywilnoprawnych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w oparciu o wystawione przez nich za namową Dyrektora fikcyjne faktury i rachunki, którymi następnie posłużył się do dokonywania wypłat na rzecz tych osób, tj. popełnienia przestępstw z art. 296 § 1 i 3 k.k. , art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k.

Powyższe kwoty pochodziły z zysku Szpitala, a mechanizm ich wypłacania zmierzał do ominięcia oczywistego prawnego zakazu wypłacania nagród innym osobom niż pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Dyrektor Szpitala wprowadził „nieformalny” system przyznawania nagród dla personelu medycznego zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, który polegał na tym, że osobiście lub za pośrednictwem innych osób, bez żadnych wewnętrznych procedur lub jasnych transparentnych kryteriów merytorycznych, przekazywał osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne informację o „przyznaniu nagrody”. Następnie według udzielonych wskazówek, a także zgodnie z ustalonymi nieformalnymi regułami, które stały się po pewnym czasie powszechną wiedzą, wskazany pracownik po otrzymaniu takiej informacji był nakłaniany do wystawiania fikcyjnej faktury VAT lub fikcyjnego rachunku za wykonanie „innych czynności lub usług medycznych” lub podobnie opisanego świadczenia medycznego zgodnego z treścią zawartej umowy ze Szpitalem. Fikcyjnych, bo w rzeczywistości osoby te nie wykonywały żadnych dodatkowych usług lub czynności medycznych, poza pracą świadczoną w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, za którą uprzednio otrzymały umowne wynagrodzenie. Zdarzały się też przypadki, że pracownicy po otrzymaniu takiej informacji i zachęty, w przekonaniu o możliwości uzyskania takiej „nagrody lub premii”, wprost wypisywali w treści faktury lub rachunku tytuł „nagroda lub premia”.

W okresie od 2015 roku do 2019 roku wypłacono w ten sposób kwoty w wysokości 4.825.490 zł. T

Dyrektorowi szpitala oprócz zarzutu wyrządzenia szkody w mieniu Szpitala w wysokości 4.825.490.00 zł, przedstawiono również zarzuty wydania poleceń poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci 575 sztuk faktur VAT oraz rachunków tj. o przest. z art. 18 § 1 k.k.  w zw. z art. 271 § 1 k.k.

Na mieniu Dyrektora Szpitala dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

źródło: gov.pl – 31 lipca 2023 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 36

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

240 pielęgniarek chce ukończyć ten kurs kwalifikacyjny.