Gazeta Pielęgniarek – wzór pisma o odszkodowanie.

2 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych
Gazeta Pielęgniarek – wzór pisma o odszkodowanie.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – wzór pisma do dyrektora podmiotu leczniczego o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Na dzień 13 września 2023 roku przypada data wydania miesięcznika branżowego dla pielęgniarek i położnych – pielegniarki.info.pl.

Miesięcznik – wydanie papierowe – jest kolportowany do wszystkich szpitali w Polsce. Ponad to wydawnictwo jest dostępne w formie elektronicznej elektronicznej w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

Wydanie wrześniowe gazety zawiera wiele praktycznych informacji dla personelu pielęgniarskiego. Część tematów wydania 9/2023 zaprezentowaliśmy w artykule redakcyjnym pt. Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek – tematy najbliższego wydania.

Na kolejnych stronach kolejnego wydania gazety zamieściliśmy na życzenie czytelników – pielegniarki.info.pl – wzór pisma do dyrekcji podmiotu leczniczego w sprawie:

1. podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do wysokości wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek wykonujących taką samą pracę,

2. wypłatę odszkodowania.

Pismo dotyczy roszczeń za okres 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2023.

Pismo należy złożyć w biurze podawczym podmiotu leczniczego, od którego domagamy się roszczeń z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Na kopii poniższego pisma musimy uzyskać potwierdzenie przyjęcia oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru korespondencji. W przypadku odmowy przyjęcia pisma wysyłamy je pocztą za potwierdzeniem odbioru, wypełniając na poczcie żółty druczek.

Dlaczego piszemy do pracodawcy poniższy wniosek? Sądy Pracy orzekające w sprawach pracowniczych zwracają uwagę na fakt czy pracownik podejmował próbę mediacji z pracodawcą. Nie ma prawnego wymogu aby pielęgniarka występowała z poniższym wnioskiem do pracodawcy. Natomiast jest to dobrze widziane przez Sądy Pracy. Dlatego piszemy poniższe pismo, uzyskujemy potwierdzenie jego odbioru i zachowujemy, aby stanowił załącznik do pozwu sądowego o odszkodowanie.

Więcej praktycznych informacji w sprawie przedmiotowego pisma do dyrekcji np. szpitala oraz sam wzór pisma zamieszczamy na stronie 5 wydania wrześniowego.

Także na stronie 5 zamieściliśmy artykuł pt. NRPiP dziwacznie pojmuje pojęcie „zniwelować”. Marszałek sejmu skierował do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pismo z zapytaniem o uwagi do projektu ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego, który został skierowany przez OZZPiP do sejmu.

Izba pismem z dnia 25 lipca 2023 roku podpisanym przez wiceprezesa NIPiP dr n. med. Andrzeja Tytuła pozytywnie oceniła propozycje zmian w ustawie zgodnie z projektem związku pip. Pan doktor był uprzejmy napisać:

„Proponowane zmiany przyczynią się do zniwelowania różnic w wynagrodzeniach za wykonywanie pracy o podobnych obowiązkach i odpowiedzialności zawodowej”.

Dlaczego pan doktor mija się z prawdą? Dlaczego wprowadza ewidentnie sejm w błąd? Według słownika języka polskiego słowo „zniwelować” oznacza – zlikwidować różnicę! Czytelników zainteresowanych szerszą informacja w powyższej sprawie zapraszamy do lektury gazety – pielegniarki.info.pl

Powyższe zagadnienia to tylko część poruszonych tematów we wrześniowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Informujemy także o wydaniu elektronicznym Gazety Pielęgniarek, które jest dostępne w Sklepie Pielęgniarek i Położnych. Za cenę 9,99 (za jedno wydanie) można otrzymać na skrzynkę pocztową wydanie elektroniczne poprzednich wydań Gazety.

Natomiast dostęp do wydania elektronicznego Gazety nr 9/2023 zostanie uaktywniony w dniu 14 września 2023 roku.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 57

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Komentarze
×
Aktualności

Prezes izby pielęgniarek o spotkaniu z ministrem zdrowia.