Gazeta pielęgniarek – zaskakujące spłaszczenie płac lekarzy i pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-lineNowa siatka płac
Gazeta pielęgniarek – zaskakujące spłaszczenie płac lekarzy i pielęgniarek.

Patologiczne spłaszczenie płac

W czerwcowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przytaczamy wybrane uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projektu datowanego na 1 kwietnia 2022 roku.

Pod zgłoszonymi uwagami do nowej siatki płac przytaczamy stanowisko ministerstwa zdrowia.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Negatywnie oceniamy przede wszystkim wysokość tzw. współczynnika pracy dla lekarzy ze specjalizacją, który ma wynieść od lipca 2022 – 1,45. Wskazujemy, że dla lekarzy, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnej, przewidzianej ustawą, będzie to czwarty rok z rzędu obniżenia ich wynagrodzenia względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. (1,58 w roku 2018).

Trudno też nie zauważyć skrajnego spłaszczenia wynagrodzeń, najprawdopodobniej niespotykanego w żadnym innym kraju (np. stosunek minimalnej płacy lekarza ze specjalizacją do minimalnej płacy pielęgniarki ze specjalizacją wg przedstawionego projektu ma wynieść 1,12:1!, podczas gdy na świecie dominują relacje jak 2:1 lub więcej).

Musimy również zwrócić uwagę, że przedstawiona przez MZ propozycja nie uwzględnia obiecanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „geściku” dobrej woli wobec lekarzy, czyli wskaźnika 1,5, o którym była mowa w czasie spotkania w MZ w dniu 20 grudnia 2021, zamiast 1,45 ustalonego przez ministra ze związkami zawodowymi nie reprezentującymi lekarzy.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Nie uwzględnia się. Zmiany zaproponowane w nowelizacji ograniczone zostały do zakresu zapisów stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Uwagi zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wykraczają poza zakres uzgodnień poczynionych ze stroną społeczną Trójstronnego Zespołu.

Kryterium stanowiska pracy czy kwalifikacji pracownika?

Naczelna Izba Lekarska

Przewidziany w projekcie obowiązek przypisania pracowników do danej kategorii zaszeregowania rodzi obawy, że pracodawcy mogą dążyć do przesuwania pracowników niebędących lekarzami do niższych kategorii zaszeregowania, obniżając wymagania dla danego stanowiska pracy.

Zaszeregowanie do danej kategorii wynagradzania w przypadku zawodów medycznych powinno opierać się na kryterium kwalifikacji posiadanych przez pracownika, a nie wymaganych na danym stanowisku przez pracodawcę. Uzasadnieniem tego postulatu jest fakt, że pracownicy medyczni
mają obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy fachowej, podnoszenia kompetencji – powinno zatem towarzyszyć temu zwiększenie
wynagrodzeń tych pracowników.

Poznaj pozostałe stanowiska ministerstwa zdrowia, czytając czerwcowe wydanie Gazety.

Tematy czerwcowego wydania Gazety Pielęgniarek

Poniżej sygnalizujemy pozostałe tematy bieżącego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

Dzień Pielęgniarek dniem hipokryzji

Po raz kolejny musimy wysłuchiwać, że zawód pielęgniarki i położnej to “misja” i “powołanie”. Głoszenie takich stwierdzeń odbieramy jako wpisywanie się w nurt przyzwolenia dla lekceważenia ponad dwustutysięcznej rzeszy osób wykonujących te zawody w Polsce!

Karmienie pacjenta, kto ma uprawienia?

Kwestia zakresu obowiązków, która jest nieuregulowana, została potraktowana całkowicie po macoszemu. I znowu mamy patologię, bo jak możemy dopuścić do tego, że pani sprzątająca w zakresie obowiązków ma na przykład karmienie pacjenta. A jeżeli pacjentowi coś się przydarzy, to kto weźmie za to odpowiedzialność?

Sejm uchwalił nową siatkę wynagrodzeń

W dniu 26 maja 2022 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Obecnie ustawa jest skierowana do senatu, który na posiedzeniu w dniach 8-10 czerwca, wniesie poprawki. Publikujemy ustawę w brzmieniu uchwalonym przez sejm wraz z siatką płac.

Kurs kwalifikacyjny w siatce płac pielęgniarek

Przytaczamy wybrane uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, datowanego na 1 kwietnia 2022 roku. Pod zgłoszonymi uwagami przytaczamy stanowisko ministerstwa zdrowia.

Pielęgniarka po magisterium lub LM, ze specjalizacją

Posłanka na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia: “Cały czas mówimy też o tym, że przecież pielęgniarki i specjalizacje pielęgniarskie… Proszę państwa, czy po średnim, czy po studiach są te same specjalizacje. To co to są za specjalizacje? Dają te same uprawnienia – i jakie uprawnienia?”

Czytaj więcej w bezpłatnym e-wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, klikając w poniższy link.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 41

Bądź pierwszym, który oceni wpis

365 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest osoba bez kwalifikacji.

2 min czytania
Kompetencje zawodowe pielęgniarek a kariera pozioma w pielęgniarstwie 2 lipca na Facebook’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy post dotyczący artykułu pt….
AktualnościOferty pracy

Pielęgniarki - oferta pracy z wynagrodzeniem z nowej siatki płac.

1 min czytania
Nowa siatka płac pielęgniarek Poniżej publikujemy pierwszą ofertę pracy, która spełnia wymogi nowej siatki płac pielęgniarek i położnych. Oferta zawiera widełki zarobków,…
Komentarze
×
Nowa siatka płac

Podział pielęgniarek na 6 grup. Głos rozsądku?