Gratyfikacja emerytalna dla pielęgniarek z izb.

2 min czytania
Aktualności
Gratyfikacja emerytalna dla pielęgniarek z izb.

Pomoc dla pielęgniarek emerytek

Na przykładzie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przedstawiamy informacje o należącej się jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w wysokości 500 zł dla pielęgniarek uzyskujących prawa emerytalne.

Decyzję o wypłacie gratyfikacji emerytalnej podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w drodze uchwały.

Zasady przyznawania gratyfikacji emerytalnej

 1. Gratyfikacje emerytalną mogą otrzymać Członkowie Izby, którzy:
  a) są wpisani do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez ORPiP w Katowicach;
  b) opłacali regularnie składki członkowskie przez okres co najmniej 3 lat poprzedzających datę uzyskania prawa do emerytury;
  c) złożyli wniosek w określonym Regulaminem terminie wraz z dokumentami, o których mowa poniżej.
 2. Prawo do gratyfikacji emerytalnej Członek Izby uzyskuje po przejściu na emeryturę.
 3. Członkowie Izby ubiegający się o gratyfikacje emerytalną składają wnioski o jej przyznanie w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o uzyskaniu prawa do emerytury. Po upływie terminu wskazanego w § 5 ust. 4 gratyfikacja emerytalna nie przysługuje. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Do wniosku o przyznanie gratyfikacji emerytalnej musi być dołączona decyzja o uzyskaniu prawa do emerytury (kopia) oraz zaświadczenie z zakładu pracy o opłacaniu składek członkowskich.
 5. Pod pojęciem decyzji o uzyskaniu prawa do emerytury należy rozumieć decyzję organu rentowego (ZUS) o przyznaniu prawa do emerytury, z której wynika, że nastąpiło rozwiązanie wszystkich umów o pracę oraz rozpoczęcie wypłacania świadczeń emerytalnych. Decyzją o uzyskaniu prawa do emerytury nie jest decyzja o naliczeniu lub przeliczeniu wysokości emerytury.
 6. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, może jednorazowo wezwać Członka Izby składającego wniosek do uzupełnienia braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. Uprawnioną do odbioru gratyfikacji emerytalnej jest wyłącznie Członek Izby, którego dotyczy wniosek.
 8. Odbiór gratyfikacji emerytalnej następuje na konto osobiste Członka Izby składającego wniosek.
 9. Gratyfikacja emerytalna wypłacana jest jednorazowo w związku z przejściem na emeryturę. Członek Izby może skorzystać z gratyfikacji emerytalnej tylko raz.

Wzór wniosku o gratyfikację emerytalną

źródło: izbapiel.katowice.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

472 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Komentarze
×
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - niższe zainteresowanie kursem kwalifikacyjnym niż specjalizacją.