Gratyfikacja emerytalna dla pielęgniarek z izb.

2 min czytania
Aktualności
Gratyfikacja emerytalna dla pielęgniarek z izb.

Pomoc dla pielęgniarek emerytek

Na przykładzie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przedstawiamy informacje o należącej się jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w wysokości 500 zł dla pielęgniarek uzyskujących prawa emerytalne.

Decyzję o wypłacie gratyfikacji emerytalnej podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w drodze uchwały.

Zasady przyznawania gratyfikacji emerytalnej

 1. Gratyfikacje emerytalną mogą otrzymać Członkowie Izby, którzy:
  a) są wpisani do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez ORPiP w Katowicach;
  b) opłacali regularnie składki członkowskie przez okres co najmniej 3 lat poprzedzających datę uzyskania prawa do emerytury;
  c) złożyli wniosek w określonym Regulaminem terminie wraz z dokumentami, o których mowa poniżej.
 2. Prawo do gratyfikacji emerytalnej Członek Izby uzyskuje po przejściu na emeryturę.
 3. Członkowie Izby ubiegający się o gratyfikacje emerytalną składają wnioski o jej przyznanie w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o uzyskaniu prawa do emerytury. Po upływie terminu wskazanego w § 5 ust. 4 gratyfikacja emerytalna nie przysługuje. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Do wniosku o przyznanie gratyfikacji emerytalnej musi być dołączona decyzja o uzyskaniu prawa do emerytury (kopia) oraz zaświadczenie z zakładu pracy o opłacaniu składek członkowskich.
 5. Pod pojęciem decyzji o uzyskaniu prawa do emerytury należy rozumieć decyzję organu rentowego (ZUS) o przyznaniu prawa do emerytury, z której wynika, że nastąpiło rozwiązanie wszystkich umów o pracę oraz rozpoczęcie wypłacania świadczeń emerytalnych. Decyzją o uzyskaniu prawa do emerytury nie jest decyzja o naliczeniu lub przeliczeniu wysokości emerytury.
 6. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, może jednorazowo wezwać Członka Izby składającego wniosek do uzupełnienia braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 7. Uprawnioną do odbioru gratyfikacji emerytalnej jest wyłącznie Członek Izby, którego dotyczy wniosek.
 8. Odbiór gratyfikacji emerytalnej następuje na konto osobiste Członka Izby składającego wniosek.
 9. Gratyfikacja emerytalna wypłacana jest jednorazowo w związku z przejściem na emeryturę. Członek Izby może skorzystać z gratyfikacji emerytalnej tylko raz.

Wzór wniosku o gratyfikację emerytalną

źródło: izbapiel.katowice.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

592 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - znakomita większość będzie zarabiać 12 tys. PLN.