Izba pielęgniarek o przyczynie „pogorszenia stanu zdrowia pielęgniarki”.

4 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Izba pielęgniarek o przyczynie „pogorszenia stanu zdrowia pielęgniarki”.

Izba pielęgniarek sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki. Jaki jest poziom tej „pieczy”?

Szefowa izby pielęgniarek spotkała się z nową panią minister zdrowia. Uwarunkowania tego spotkania opisaliśmy w artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pt. Prezes izby pielęgniarek zagrała w lokowaniu produktu – dialog.

W informacji po spotkaniu opublikowanej na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pani Mariola Łodzińska poinformowała, między innymi:

„Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jestem po spotkaniu z nową minister zdrowia, Panią Katarzyną Sójką i chciałabym z Państwem podzielić informacjami z tego spotkania, co zostało przedstawione Pani minister zdrowia i jakie pisma zostały złożone.

Bardzo Państwu dziękuję za bardzo dużą liczbę propozycji, które powinnam poruszyć z Panią minister zdrowia, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że mamy wybory przed sobą i jednak mimo wszystko musiałam dokonać weryfikacji tych pytań, ustalić priorytety na chwilę obecną, co można by było zrobić do czasów wyborów”. (…)

Zdumiewające jest w kontekście powyższej wypowiedzi, że pani Łodzińska w pismach do pani minister zdrowia przedstawiła postulaty związane z grupa zawodową pielęgniarek, w której nie ma ani jednego słowa o normach zatrudnienia pielęgniarek.

Jeszcze bardziej zaskakujące jest, że kilka dni po spotkaniu z ministrem zdrowia prezydium izby pielęgniarek wydaje stanowisko w sprawie norm zatrudnienia!

Natomiast jak skuteczny jest poziom pieczy izby pip nad prawidłowym wykonywaniem zawodu pielęgniarki ukazuje fragment cytowanego poniżej raportu z kontroli NIK za lata 2020-2022 w zakresie funkcjonowania szpitali powiatowych.

„Większość szpitali (18 z 22) nie spełniała norm zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych (zwłaszcza pielęgniarek), określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Ponadto trzy szpitale w miejsce brakujących pielęgniarek zatrudniły opiekunów medycznych, pomimo że prawo nie przewiduje takiej możliwości;

W 17 szpitalach nie ustalano minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych lub robiono to w sposób nieprawidłowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r. w tej sprawie kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek ustalania takich norm co najmniej raz na trzy lata; pomimo obowiązku określonego w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki”.

Powyższe skłania pielęgniarki do pytania. Po co izby pip pielęgniarkom skoro nie potrafią wyegzekwować przestrzegania prawa w zakresie warunków wykonywania zawodu pielęgniarki.

Niestety pisanie przez ostatnie 30 lat pism do ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek nic nie wnosi. Pytanie: dlaczego izba pip stwierdziła, że sprawa norm zatrudnienia pielęgniarek nie jest sprawą „priorytetową na chwilę obecną, którą można by było zrobić do czasów wyborów”. Zwłaszcza, że nie wymaga zmiany prawa tylko jego wyegzekwowania!

Kolejne pytanie: ile doniesień do prokuratury złożyła izba pip w sprawie nieprzestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek przez podmioty lecznicze?

Następne pytanie: ile doniesień do prokuratury złożył związek pielęgniarek OZZPiP w sprawie nieprzestrzegania norm zatrudnienia pielęgniarek przez podmioty lecznicze?

Na koniec jeszcze jedna uwaga: do annałów polskiego pielęgniarstwa przejdzie zdanie z poniższego stanowiska izby pielęgniarek: „Nadmierne obciążenie pielęgniarki i położnej obowiązkami prowadzi do pogorszenia stanu jej zdrowia”. To zapewne temat na wiele prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo…. ale czy takie zdanie – z dużą dozą infantylizmu – powinno znaleźć się w stanowisku organizacji reprezentującej 300 tys. pielęgniarek i położnych?

Stanowisko izby pielęgniarek w sprawie norm zatrudnienia

Stanowisko nr 1
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie obowiązku stosowania przez świadczeniodawców minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz stanowczego sprzeciwu wobec stosowania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w podmiotach leczniczych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyraża sprzeciw wobec faktu nierespektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2023 poz. 870 ze zm.) w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej.

Samorząd zawodowy sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, w graniach interesu publicznego i dla ochrony stoi na stanowisku, że przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych jest niezbędne aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Stanowi również o bezpiecznym wykonywaniu zawodów pielęgniarki i położnej. Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się jednoosobowym obsadom pielęgniarskim. Takie postępowanie narusza przepisy dotyczące ergonomii i czasu pracy, zawarte w Kodeksie Pracy w art. 134 § 1 i 2 – prawo do przerwy w pracy.

Odpowiednia liczebność kadr jest jednym z kluczowych czynników, który w ogromnym stopniu wpływa na wynik procesu leczenia. Celem wprowadzenia wskaźnikowych norm zatrudnienia było zapewnienie co najmniej minimalnej liczby pielęgniarek i położnych niezbędnych do prowadzenia tego procesu.

Nieprzestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zwiększa ryzyko zdarzeń niepożądanych, w tym wydłużenie hospitalizacji, zwiększenie liczby zakażeń, upadków, powikłań, zgonów pacjentów. To pacjent jest podmiotem i najważniejszym ogniwem systemu opieki zdrowotnej.

Nadmierne obciążenie pielęgniarki i położnej obowiązkami prowadzi do pogorszenia stanu jej zdrowia.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych to bezpieczeństwo pacjentów i samych pielęgniarek i położnych. Większa liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę i położną przekłada się na wzrost emocjonalnego wyczerpania i braku satysfakcji z wykonywanej pracy.

Oczekujemy jednocześnie na pilne opracowanie i wdrożenie do realizacji norm zatrudnienia w poszczególnych zakresach świadczeń zdrowotnych dotychczas nie objętych regulacjami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychiatrycznej.

Sekretarz NRPiP
Kamila Gólcz

Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska

źródło: nipip.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 18

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek - propozycja porozumienia płacowego.