Kary finansowe (5-20%) dla pielęgniarek, w tym za skargę pacjenta.

1 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek
Kary finansowe (5-20%) dla pielęgniarek, w tym za skargę pacjenta.

Kary umowne dla pielęgniarek na umowach cywilnoprawnych

Jeden z podmiotów leczniczych opublikował na stronie internetowej postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny – pielęgniarki/pielęgniarzy. W materiałach konkursowych opublikowanych w dniu 18 października 2022 roku zawarto projekt umowy kontraktowej na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich.

Przedmiotowa umowa zawiera dział dotyczący tzw. kar umownych. Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych poniżej publikuje fragment projektu umowy, dotyczący poruszonego zagadnienia.

1. Strony umowy zgodnie ustalają, że Udzielający zamówienia ma prawo, tytułem kary umownej, do:

a) za każde nie zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z winy Przyjmującego zamówienie – obniżenia wysokości wynagrodzenia o 10% wynagrodzenia miesięcznego należnego za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie,

b) za każde opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nieprawidłowym zabezpieczeniu wykonania usługi z winy Przyjmującego zamówienie – obniżenia wysokości wynagrodzenia o 5% wynagrodzenia miesięcznego należnego za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie,

c) za każdą uzasadnioną skargę pacjenta, członka rodziny lub opiekuna, której podstawę stanowi rażąco zawinione działanie lub zaniechanie Przyjmującego zamówienie – obniżenia wysokości wynagrodzenia o 5% wynagrodzenia miesięcznego należnego za miesiąc, w którym wpłynęła skarga,

d) w przypadku niepodjęcia wykonywania czynności, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami określonymi w umowie – naliczenia kary w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni.

e) w przypadku niepodjęcia wykonywania czynności w okresie wypowiedzenia – naliczenia kary w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc wykonywania świadczeń za każdy okres w którym nie były realizowane świadczenia.

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wpłaty na rachunek Udzielającego zamówienia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d, e w terminie 14 dni od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty kary umownej.

źródło: strona internetowa podmiotu leczniczego

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 11

Bądź pierwszym, który oceni wpis

334 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki i opiekunowie medyczni mają te same problemy zdrowotne.

2 min czytania
Choroby zawodowe pielęgniarek i położnych Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe to choroby, które bardzo często występują u pielęgniarek. Wiąże się to z zakresem obowiązków, które…
AktualnościOferty pracy

Szpital zatrudni pielęgniarki na oddziałach. Do 10,5 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w klinikach/oddziałach/POZ. Forma pracy: Pełny etat…
Aktualności

60-lecie szkoły pielęgniarskiej.

2 min czytania
W 1995 r. zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym Posiedzenie Sejmu w dniu 1 grudnia 2022 roku Poseł Beata Strzałka: Panie Marszałku!…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Ministerstwo zdrowia zmniejszy dysproporcje płacowe.