Kogo reprezentuje pielęgniarka Ptok.

6 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Kogo reprezentuje pielęgniarka Ptok.

Działalność związku pielęgniarek i położnych

Pani Krystyna Ptok pełni wiele zaszczytnych funkcji. Jako przewodniczącej związku pielęgniarek, zapewne leżą jej na sercu, sprawy środowiska pielęgniarskiego. To oczywiste.

Jednak są pewne uwarunkowania, które może wpływają, że jej działalność nie do końca jest niezależna. Bowiem musi także brać pod uwagę zdanie innych organizacji zrzeszających pracowników ochrony zdrowia.

Zobacz także: Związek pielęgniarek, zawarł konsensus. Z kim? Z innymi grupami zawodowymi… Czytaj więcej w artykule pt. Związek pielęgniarek skrzywdził absolwentki LM i SM.

Dlaczego?

Otóż pani Ptok jest przewodniczącą branży ochrony zdrowia Forum Związków Zawodowych.

W tej strukturze działa wiele związkowych organizacji, natomiast w powyższej branży ochrony zdrowia, są zrzeszone:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

We władzach Forum zasiadają:

Longina Kaczmarska – I Wiceprzewodnicząca OZZPiP

Zdzisław Bujas – II Wiceprzewodniczący OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Halina Peplińska – Skarbnik Zarządu Krajowego OZZPiP

Iwona Borchulska – Rzecznik Prasowy OZZPiP

Elżbieta Butkiewicz  –Członek Prezydium OZZPiP

Agnieszka Olchin – Członek Prezydium OZZPiP

Krystyna Dębkowska – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Grażyna Gaj – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bogusława Kornowicz – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Bernarda Machniak –  Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

Mariola Semik – Członek Zarządu Krajowego OZZPiP

I jeszcze najważniejsze. W Formu jest zrzeszony OZZPiP. Czy pielęgniarki i położne mają świadomość, że związek pielęgniarek jest częścią centrali związkowej? Ciekawe jaki jest podział składki członkowskiej ściąganej przez związek pielęgniarek. Ile pozostaje w związku a ile oddawane jest do centrali, zrzeszającej pracowników wielu zawodów. 

Czy pielęgniarki i położne, najliczniejsza grupa zawodowa ochrony zdrowia, nie powinna być reprezentowana przez NIEZALEŻNY organizacyjnie podmiot.

Pod wczorajszym artykułem pt. Nowy podział pielęgniarek i położnych wkrótce, pojawił się komentarz “Pani Ptok widzę bardziej dba o podniesienie współczynników innym grupom niż stricte pielęgniarkom“.

Proszę o wnikliwe wczytanie się w treść wystąpienia pani Ptok, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w dniu 20 maja 2021 roku, które zostało zwołane w sprawie pierwszego czytania pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok:

Dziękuję za udzielenie głosu. Panie przewodniczący, chciałabym zwrócić uwagę, że pani Maria Ochman miała udzielony głos na osiem minut. Jesteśmy w Sejmie Rzeczypospolitej, jesteśmy obywatelami tego państwa i prosimy o niewyróżnianie i nie deprecjonowanie nas. Osiem minut wypowiedzi miała pani Maria Ochman. Po raz kolejny będzie zabierała głos, żeby podsumować nas wszystkich. I taki dialog właśnie trwał w zespole trójstronnym. Była strona, która mogła wypowiadać się dwadzieścia minut. Były strony, którym głos odbierano.

Zakończenie głosowania za jedeń dzień! Zagłosuj w poniższej ankiecie na Facebooku. Twoja opinia też się liczy. Oddano do 19 czerwca 6 200 głosów. Zamieszczono 185 komentarzy. Za oddane głosy dziękujemy…

Chcę powiedzieć, że reprezentuję tutaj, na tym posiedzeniu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego jestem przewodniczącą, ale również jestem przewodniczącą branży ochrony zdrowia Forum Związków Zawodowych i to forum w tym gremium poprosiło ekspertów… Byli to przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów medycznych. I my daliśmy negatywne stanowisko i zdanie odrębne do przedmiotowego projektu.

Czekaliśmy na nowelizację tej ustawy dwa lata. Bardzo się cieszę, że do tej sytuacji doszło. Niemniej jednak głos środowiska medycznego w tym zespole nie był wysłuchiwany na przestrzeni całego roku. Bo nowelizacja ustawy rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. A w ogóle o wiele wcześniej dawaliśmy projekty podziału pracowników. Nie zgadzamy się z takim podziałem pracowników, bo jest on krzywdzący. Negatywnie oceniamy tę propozycję Ministerstwa Zdrowia, dlatego że jest dyskryminująca, krzywdząca. Przyjęte w ustawie podziały pracowników i poziomy współczynników pracy cechuje błędna metodologia – nieodzwierciedlająca w sposób właściwy najniższych poziomów wynagradzania w grupach pracowniczych. Nie uwzględnia również tak istotnej przy wykonywaniu zawodów odpowiedzialności, doświadczenia i wiedzy, jaką posiadamy. Uwagi nasze są nieuwzględnione. Minister zdrowia chwalił się prowadzonym dialogiem. Powiem, że ten dialog jest pozorowany i narzucana jest dyktatura biurokratyczna. Żaden z wniosków, które składaliśmy jako organizacje związkowe zrzeszające najliczniejszą grupę zawodów medycznych, i niemedycznych również, nie był uwzględniony. Jedyny, który uwzględniono, to było uzgodnienie pełnej kwoty średniej krajowej od 1 lipca i zniesienie okresu przejściowego. Tych dokumentów mamy całe mnóstwo. Spotykaliśmy się wszyscy jako zawody medyczne.

Mamy problem w Polsce, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. Taka polityka prowadzona przez państwo – ja się odniosę do swojej grupy zawodowej – powoduje ogromną zapaść i deficyt kadrowy w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Minister zdrowia wczoraj wrzucił poprawkę. Zgłaszaliśmy ją jako związek zawodowy. Przez dwa lata pielęgniarki były dyskryminowane w ustawie, dlatego że uwzględniało się pielęgniarkom wyłącznie wyższe magisterskie wykształcenie. Ale pan minister zapomniał o tym, że w tej chwili, sytuując licencjata na 0,81… Wnioskowałam o to, żeby od razu w innych grupach zrobić przesunięcie. Nie było zgody, nie wolno było ruszać niczego. Dochodzi do sytuacji, że w tej chwili licencjatka, czyli pielęgniarka kończąca studia pielęgniarskie, wchodząc do systemu, będzie zarabiała 3000 zł. Te same 3000 zł będzie zarabiała pielęgniarka specjalistka, która w systemie jest sześć lat i uczyła się na specjalizacji dwuletniej i zdawała egzamin państwowy.

Szanowni posłowie, jeśli chodzi o nasze stanowisko, nowelizacja przygotowana przez ministra zdrowia zmieniająca zasady wynagradzania medyków nie licuje z polityką rządu RP. Lekceważy stan polskiej ochrony zdrowia, w tym stan polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Mogę powiedzieć, że idziemy prostą ścieżką do zniszczenia tego pięknego zawodu. Jedna pielęgniarka mniej na oddziale to o 7% wyższa śmiertelność pacjentów na oddziale. Te prace, które trwały w zespole, były od początku oparte na błędnych założeniach. Zemści się marginalizowanie i lekceważenie problemów zgłaszanych przez nasze organizacje na spotkaniach z ministrem zdrowia. To są wszystko chaotyczne, niemerytoryczne działania, które doprowadzą do upadku wielu zawodów medycznych. W tej chwili jesteśmy nad przepaścią, jeśli chodzi o grupę zawodową pielęgniarek. Minister pozostaje głuchy na nasze argumenty, że określenie minimalnego wynagrodzenia nie może być oparte jedynie na wykształceniu i powinno być oparte na czynnikach, o którym mówiłam wcześniej. Niedobory personelu medycznego są ogromne.

Obecnie państwo mówią o tym, że do systemu wpłynie 3,5 mld złotych na wzrost tych wynagrodzeń. Ja chcę powiedzieć, że jest to brak gwarancji tych środków dla pracodawców. Z tej strony mogę państwu powiedzieć, że na pewno pracownicy ochrony zdrowia, którzy posiadając wykształcenie medyczne, będą zrównani w tej ustawie z osobami, które takich kwalifikacji nie posiadają, będą szli do sądów pracy i domagali się swoich wynagrodzeń w sądach pracy. Następnie nasi dyrektorzy i pracodawcy, którzy też kierują słowa krytyki, będą skarżyć Skarb Państwa. Powinna być pilna zmiana w grupach zawodowych, podniesienie wartości współczynników pracy, wykreślenie w ustawie zapisów wymagane na stanowisku pracy. Powinien być zapis, który nakłada na pracodawców obowiązek podniesienia wynagrodzenia pracownika w sytuacji podwyższenia kwalifikacji zawodowych…

Jeszcze szybko skończę, panie przewodniczący, minutka. Zabezpieczenie pracodawców, finansowanie i również uznanie pielęgniarkom innego wykształcenia medycznego, takiego jak wykształcenie, które zdobywały na innych studiach, które zaliczane są w ochronie zdrowia innym pracownikom. Dziękuję bardzo.

źródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7612 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze