Komunikat NFZ o terminie korekty dodatków dla pielęgniarek.

2 min czytania
AktualnościDodatki pielęgniarek
Komunikat NFZ o terminie korekty dodatków dla pielęgniarek.

Komunikat w sprawie zasad wypłaty dodatków

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

Minister Zdrowia, poleceniem z 30 listopada 2021 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania placówkom medycznym środków na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Jednorazowe świadczenie dla personelu niemedycznego.

Dodatki jednorazowe

Nowelizacja polecenia wprowadza specjalne, jednorazowe, świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi, które otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Chodzi o jednorazowe świadczenia w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Nowe regulacje weszły w życie 1 grudnia 2021 roku.

Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

– wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

– na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Świadczenie jednorazowe trafi do osób wymienionych wyżej, które na dzień zgłoszenia do otrzymania jednorazowego dodatku są zatrudnione w placówce medycznej lub w firmie wykonującej usługi na rzecz placówki medycznej, na podstawie:

– umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tą placówką,

– umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z firmą wykonującą usługi na rzecz tej placówki,

– w których — w ramach zatrudnienia — wykonywały czynności zawodowe w warunkach opisanych w punktach 1 i 2.

Kiedy będą wypłacane jednorazowe dodatki covidowe?

Oddziały Wojewódzkie NFZ otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia jednorazowego oraz informacje o wysokości łącznej kwoty niezbędnej do wypłaty tego wynagrodzenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Dodatki covidowe dla medyków na dotychczasowych zasadach

Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia nie wprowadza zmian w zasadach przyznawania i wypłacania dodatków covidowych dla personelu medycznego. Nadal aktualne są więc reguły obowiązujące od 1 listopada 2021 roku.

Dodatkowy termin na korekty informacji o dodatkach covidowych

Placówki medyczne, które do 15 listopada 2021 roku (za okres do 30 września 2021 roku) nie przekazały do NFZ korekt do informacji o:

– liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku, otrzymały dodatkowy czas na przekazanie tych danych.

Nowela polecenia Ministra Zdrowia z 30 listopada 2021 roku pozwala na sprawozdanie tych korekt w okresie od 1 do 15 grudnia 2021 roku.

Blisko 8,5 miliarda złotych na dodatki covidowe

Dotychczas NFZ przekazał placówkom medycznym niemal 8,5 miliarda złotych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z COVID-19, w tym:

  • 8,27 miliarda złotych na dodatki miesięczne dla medyków,
  • ponad 223 miliony złotych na dodatki jednorazowe dla personelu niemedycznego.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie, zarówno miesięczne jak i jednorazowe, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatków covidowych do placówek medycznych.

źródło: nfz.gov.pl – 2 grudnia 2021 r.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.3 / 5. Ilość głosów: 73

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8229 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo nigdy nie będzie zawodem prestiżowym

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z postów na temat różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek pojawiły się dwa poniższe komentarze. Pielęgniarki wskazują, że odwieczne kłótnie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Umowa o pracę, kontraktowa - do 11 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Poradnia kardiologiczna oferującą diagnostykę nieinwazyjną i konsultacje lekarskie na wysokim poziomie zarówno dorosłym, jak i dzieciom od pierwszych…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka złożyła skargę. NFZ nałożył 82 tys. kary.

8 min czytania
Pielęgniarka pisze skargę do ministra zdrowia i zawiadamia prokuraturę… NFZ nakłada karę na pogotowie… Pogotowie odwołuje się na drodze sądowej… Redakcja Ogólnopolskiego…
Komentarze
×
AktualnościSzczepienia pielęgniarekZakażone pielęgniarki

Tyle pielęgniarek się zaszczepiło. Będzie przymus?