MZ odpowiada na wystąpienie redakcji Portalu w sprawie terminu wejścia w życie uzgodnień Polski z KE w zakresie skrócenia kształcenia na studiach pomostowych. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie w lutym 2010 roku. Efektem skrócenia studiów pomostowych będzie możliwość skorzystania z dofinansowanych studiów nie przez 24 tys. pielęgniarek lecz 30 tysięcy. 3 KOMENTARZE.

4 min czytania
AktualnościStudia pomostowe będą jeszcze krótsze!

                                            

                                              Pan
                                              Mariusz Mielcarek
                                              Redaktor Naczelny
                                             „Portalu Gazeta

                                              Pielęgniarki i  Położnej”

 

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 24 listopada br., przekazuję poniżej informację dotyczącą kształcenia pielęgniarek i położnych na tzw. studiach pomostowych.

Ministerstwo Zdrowia dokonało oceny warunków realizacji studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Stwierdzono, że szczególnie dla absolwentów liceów medycznych sa one niewspółmiernie długie w stosunku do posiadanej przez te grupę pielęgniarek wiedzy, umiejetności i doświadczenia zawodowego.
Obecnie obowiązuje kształcenie w liczbie 1633 godzin dla osób, które rozpoczęły kształcenie po 1980 r. i 3000 godz. dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed 1980 r.
Przyjęta liczba godzin kształcenia uzupełniającego powodowała w tej grupie zawodowej liczne komentarze, negatywne oceny i krytykę. Minister Zdrowia także dostrzegał problem   w tym zakresie.
W związku z powyższym podjęte zostały przez urząd działania zmierzające do wyjaśnienia liczby godzin kształcenia uzupełniającego dla absolwentów liceów medycznych. Skierowaliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o skrócenie czasu kształcenia.
Procedura w tej sprawie wymagała licznych uzgodnień z Komisją Europejską.
Po zaakceptowaniu przytaczanych przez Polskę argumentów sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, składający się z przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich, a następnie na posiedzenia Grupy Koordynatorów ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych.
W trakcie rozpatrywania sprawy przez te gremia Niemcy, Austria, Wielka Brytania i Włochy zgłosiły wątpliwości  do zasadności proponowanego rozwiązania.
W związku z tym Komisja Europejska zaleciła tryb rozmów dwustronnych.
Strona polska wywiązała się z tego zadania. Komisja Europejska wysoko oceniła sposób prowadzenia rozmów dwustronnych oraz wartość merytoryczną informacji i wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
Kolejnym etapem postępowania było zarządzenie przez Komisję procedury pisemnej i zobowiązanie wszystkich Państw Członkowskich do przedstawienia stanowisk w tej sprawie. Następnie doszło do ostatecznego podsumowania uzgodnień i przyjęcia polskiej propozycji.
Informacja o pomyślnym efekcie rozmów została przekazana przez Komisję Europejską do Ministerstwa Zdrowia w  dniu 19 listopada 2009 r.
Uzyskany rezultat to skrócenie kształcenia pomostowego do 1150 godzin w ciągu dwóch semestrów.
W związku z dofinansowywaniem studiów pomostowych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skrócenie czasu kształcenia absolwentów liceów medycznych pozwoli na objęcie dofinansowaniem większej grupy pielęgniarek. Ze wstępnych analiz wynika, że może to być ok. 6000 osób.
Ponadto informuję, że zostały podjęte działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110, poz. 1170).
Wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia planowane jest w lutym 2010 r.
Jednocześnie informuję, że przedmiotowe  negocjacje nie dotyczyły pielęgniarek i położnych, będących absolwentkami dwuletnich, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych. Należy zauważyć, że te grupy zawodowe, w odróżnieniu od licealistek, zostały uwzględnione w dyrektywie 2005/36/WE i uzyskały możliwość uznania ich kwalifikacji za zasadzie praw nabytych (art. 33 i art. 43). Studia pomostowe, w tym przypadku, stanowią wartość dodaną w postaci możliwości uzyskania tytułu licencjata.

                                                          Z poważaniem

                                                        /- /Piotr Olechno

Ps.
W załączeniu przekazuję szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych negocjacji, przekazane przez Panią Beatę Cholewkę, Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Powyższy dokument w pliku PDF

Zobacz także:

24 listopada 2009 roku – Jakby to było pięknie gdyby ani jedna polska pielęgniarka i położna nie rozpoczęła w 2009 roku studiów pomostowych. 25 KOMENTARZY.


 

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w sprawie skróconych studiów pomostowych dla pielęgniarek redagowane przez Portal? Dołącz do 5 tysięcy osób otrzymujących Internetowy Serwis Informacyjny dla Pielęgniarek i Położnych – zobacz jakie informacje będziemy Tobie przesyłać . . . DOŁĄCZ DO OSÓB DOBRZE POINFORMOWANYCH!

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze