MZ – pielęgniarka zoperuje pacjenta.

2 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowa
MZ – pielęgniarka zoperuje pacjenta.

Pielęgniarka – chirurgiczna asysta lekarza

Ministerstwo zdrowia w dniu 16 lipca 2021 roku, na stronie legislacja.gov.pl ogłosiło projekt rozporządzenia. Dotyczy on “specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia”. Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia dotyczy stworzenia możliwości uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, przez pielęgniarki.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że powyższe umożliwi podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które poprzez nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, asystowaliby lekarzom przy operacjach.

Nowa specjalizacja pielęgniarek – wymogi kwalifikacyjne

Jakie przewidziano wymogi kwalifikacyjne dla pielęgniarek, które będą zainteresowane uzyskaniem tytułu specjalisty w nowej dziedzinie? W projekcie rozporządzenia zapisano, że wymogiem będzie ukończenie studiów I stopnia. A także uzyskanie tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie pielęgniarstwa.

Ministerstwo podkreśla, że nowe kształcenie prowadzone w trybie szkolenia specjalizacyjnego zapewni pełny nadzór nad jakością kształcenia oraz kompetencjami przyszłych specjalistów. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone byłoby w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pielęgniarki z nowymi kompetencjami

W uzasadnieniu do rozporządzenia odniesiono się bardzo lakonicznie w kwestii kompetencji zawodowych specjalisty w dziedzinie asysty chirurgicznej lekarza. Zapisano bowiem, że asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz. Asystent lekarza mógłby asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych.

Resort zdrowia argumentuje powyższe odciążeniem chirurga, w szczególności chirurga ogólnego.

Tytuł specjalisty dla pielęgniarki za dorobek naukowy

Ustawodawca podkreśla, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, minister właściwy do spraw zdrowia może na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym uznać dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Szacuje się, iż w 2022 r. około 30 osób wystąpi o uznanie dorobku.

Natomiast od 2023 r. już tylko nieliczne osoby będą zwracały się z wnioskiem o uznanie dorobku. Tak więc zakłada się, iż w latach 2023 – 2028 ok. 15 osób rocznie będzie ubiegało się o uznanie dorobku. Osoby z uznanym dorobkiem naukowym, będą mogły przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, bez odbywania szkolenia.

Ministerstwo szacuje, że od 2024 roku około 100 osób rocznie uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza. To ma się przełożyć na zwiększenie “dostępności do lekarzy chirurgów”.

Ministerstwo zdrowia deprecjonuje płacowo pielęgniarki, jednocześnie zwiększa zakres ich kompetencji

Trudno doszukać się konsekwencji w działaniu ministra zdrowia wobec zawodu pielęgniarki. Z jednej strony minister zrównuje płace zasadnicze pielęgniarek z opiekunami medycznymi oraz sekretarkami. A z drugiej rozszerza zakres ich kompetencji czyli uprawnień i obowiązków.

Można z dużą dozą pewności przewidzieć, że pielęgniarka z tytułem w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, dowie się od pracodawcy, że jej tytuł nie jest wymagany na jej stanowisku pracy. Jednocześnie będzie wykonywać zadanie w zakresie… chirurgicznej asysty lekarza.

źródło: uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Czytaj więcej w przedmiotowej sprawie: Opinia biegłego: pielęgniarka w roli asysty.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 57

Bądź pierwszym, który oceni wpis

336 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Na każdym oddziale chirurgii powinna być taka pielęgniarka.

3 min czytania
Rola pielęgniarek stomijnych Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw onkologii w dniu 15 listopada 2022 roku. Poseł Jerzy Hardie-Douglas (KO): (…) Zacząłem…
AktualnościPraktyka zawodowa

Polska pielęgniarka z najważniejszą w USA nagrodą za prace pielęgniarki.

2 min czytania
Prestiżowa nagroda dla pielęgniarki Zuzanny Cepowskiej pracującej w CSK UM Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt poinformować, że pielęgniarki z Polski otrzymały najważniejszą w…
Aktualności

Jakim człowiekiem powinna być pielęgniarka oddziałowa?

1 min czytania
Cechy osobowości pielęgniarki oddziałowej Zadaliśmy pytanie użytkownikom Portalu, jakie powinny być określone wymogi w zakresie wykształcenia i kwalifikacji pielęgniarki oddziałowej? Wśród najczęściej…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.