MZ: Porada pielęgniarska 8 zł. Pielęgniarki chcą złotych 24.

4 min czytania
AktualnościPorada pielęgniarska.
MZ: Porada pielęgniarska 8 zł. Pielęgniarki chcą złotych 24.

MZ: PORADA PIELĘGNIARSKA 8 ZŁ.

PIELĘGNIARKI CHCĄ ZŁOTYCH 24 

twojezdrowie.rmf24.pl

W artykule napisano:

"Jesteśmy optymistkami. Walczymy o większe pieniądze za naszą poradę" – podkreślają przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Rozmowy dotyczyły tego, jak ma działać nowe świadczenie – porada pielęgniarska. W jej ramach to właśnie pielęgniarki przejmą część obecnych obowiązków lekarzy. Będą mogły np. przedłużyć receptę czy wystawić skierowanie na badania.

 

Czytaj więcej informacji w artykule pt.: Pielęgniarki po spotkaniu w resorcie zdrowia: Jesteśmy optymistkami. Walczymy o większe pieniądze

źródło: twojezdrowie.rmf24.pl  

Jak już pisaliśmy na portalu w świadczeniu pt:. porada pielęgniarska wyodrębniono:

poradę chirurgiczną –  więcej szczegółów zobacz tutaj – ogłoszono zakres chirurgicznej porady pielęgniarskiej.

Poniżej przedstawiamy zakres porady pielęgniarskiej – "porada kardiologiczna".

Porada kardiologiczna

Zakres świadczenia

1) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

3) ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub

4) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej, lub

5) dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Personel:

Pielęgniarka– kwalifikacje zgodne z art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

1.Porada odbywa się na zlecenie lekarza lub na podstawie ustaleń dotyczących organizacji i realizacji świadczeń przyjętych w komórce organizacyjnej świadczeniodawcy, w której  są udzielane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przypadku, gdy triage odbywa się na wcześniejszym etapie.

2. Ordynacja leków obejmująca wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających  określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

3. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza obejmujące wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji;

6) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

4. Ordynacja określonych wyrobów medycznych obejmująca wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

5. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej obejmujące wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

6. Dobór sposobu leczenia ran obejmujący wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości doboru sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

5) opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobu leczenia ran;

7) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o podjętych działaniach i wydanych zaleceniach.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazy produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94 oraz z 2018 r. poz. 909);

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11)stetoskop;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;

16) sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych;


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8304 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarki - szpital nie może ściągać pielęgniarek z wolnego.

1 min czytania
Praktyka zawodowa a umowy cywilnoprawne W jednej z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę „w zakresie pielęgniarstwa” zapisano: 1. W przypadkach…
Aktualności

Letnie przeziębienia spowodowane klimatyzacją? Mamy na to sposoby

2 min czytania
Letnie przeziębienia wywołane klimatyzacją? Zobacz jak sobie radzić. Klimatyzacja w biurach, domach i samochodach przynosi ulgę w upalne dni, ale może również…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – Sąd Apelacyjny uznał, że do upadku pacjentki doszło na skutek niewłaściwego, zawinionego zachowania pielęgniarek.

5 min czytania
Sąd Apelacyjny ocenił postępowanie pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z 2023 roku. (…) Sąd…
Komentarze