Opiekun medyczny będzie absolwentem dwu semestralnej medycznej szkoły policealnej lub cztero semestralnej dla osób z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym.

2 min czytania
Aktualności

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH                                                 Warszawa 09 maja 2008 r.
 

 

Stanowisko w sprawie wszczęcia działań zmierzających do rozpoczęcia kształcenia pomocniczego personelu pielęgniarskiego.

W odpowiedzi na wniosek XXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w sprawie wszczęcia działań zmierzających do rozpoczęcia kształcenia pomocniczego personelu pielęgniarskiego, Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Potrzeby rynku pracy związane z opieką nad osobami chorymi zwiększają się ze względu na reformę szpitalnictwa, część placówek istniejących przekształcisię w zakłady opieki długoterminowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale rehabilitacyjne i inne, które będą świadczyły usługi na rzecz osób chorych, co będzie wymagało odpowiedniej liczby fachowych pracowników ochrony zdrowia. Ponadto wprowadzenie społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest kolejnym unormowaniem prawnym, które rozszerzy rynek świadczeń zdrowotnych o usługi pielęgnacyjne oraz opiekuńczo-higieniczne.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez zachowanie odpowiedniej jakości świadczonych usług opiekuńczo pielęgnacyjnych, jak również biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz negatywnie wpływające na ochronę zdrowia w Polsce zjawisko migracji, w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie – opiekun medyczny. Zawód ten powstał z inicjatywy Ministra Zdrowia, i został wpisany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz.860).
Kształcenie w tym zawodzie odbywa się w dwóch wariantach, dla absolwentów liceów w trybie stacjonarnym są to dwa semestry prowadzone w medycznych szkołach policealnych, natomiast kształcenie prowadzone w systemie zaocznym lub wieczorowym w formie cztero semestralnej, przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe, bądź zasadnicze. Kształcenia absolwentów szkół podstawowych ma na celu aktywizacje osób bezrobotnych.
Zadaniem opiekuna jest pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, pomoc w utrzymaniu aktywności społecznej i pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zróżnicowanym wieku i różnych fazach choroby. Opiekun współpracuje z pielęgniarką pod kątem wykonywania prostych czynności higienicznych, co w rezultacie ma za zadanie odciążyć kadrę pielęgniarską. Włączenie do ochrony zdrowia personelu pomocniczego wpłynie pozytywnie na jakość oraz efektywność świadczonych usług pielęgniarskich. Opiekun Medyczny może pracować w stacjonarnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej a w szczególności w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, w podstawowej opiece zdrowotnej, w szpitalach opieki długoterminowej.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7911 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Związek pielęgniarek za brakiem wyrównania zaległości finansowych wobec pielęgniarek.

4 min czytania
Przewodnicząca zakładowej organizacji pielęgniarek pisze na forum internetowym szpitala W artykule pt. Związek pielęgniarek podpisał porozumienie, przedstawiliśmy informację w zakresie zawartego porozumienia…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki- wyniki egzaminów specjalizacyjnych w 5 dziedzinach pielęgniarstwa.

2 min czytania
Sesja jesienna egzaminów pielęgniarek i położnych 19 września ruszyła jesienna sesja egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Przed osobami przystępującymi do sprawdzianów wiedzy…
Aktualności

Pielęgniarki mogą nabyć dodatkowe umiejętności.

2 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego zwraca się do pielęgniarek w sprawie nabycia nowych umiejętności Do sprawy odniósł się w dniu 23 września…
Komentarze