Pielęgniarka – dyrektor o wachlarzu kar dla niezaszczepionych pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościSzczepienia pielęgniarek
Pielęgniarka – dyrektor o wachlarzu kar dla niezaszczepionych pielęgniarek.

Obowiązkowe szczepienia pielęgniarek – stanowisko przewodniczącej zakładowej organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Wasze radio – waszeradiofm.pl – zwróciło się o wypowiedź do pani Iwony Mruk, przewodniczącej Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Dyrektor szpitala o wachlarzu kar dla pielęgniarek

Wasze radio – waszeradiofm.pl – informuje, że w wągrowieckim szpitalu, zdaniem dyrektora ZOZ w Wągrowcu, Przemysława Burego, szczepionkę przyjęło 99% pracowników. Jest jednak kilka osób w pionie administracyjnym i kadrze medycznej, które nie przedłożyły jeszcze oświadczeń o ukończeniu szczepienia. Zarząd szpitala oczekuje na nie do końca lutego. W razie niedopełnienia obowiązku pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje.

źródło: waszeradiofm.pl

Obowiązkowe szczepienia pielęgniarek – komunikat dyrektora szpitala

Poniżej publikujemy treść komunikatu wydanego przez dyrektora szpitala w Wągrowcu w sprawie obowiązkowych szczepień pielęgniarek i położnych. Poniższy komunikat został ogłoszony na stronie internetowej szpitala.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 340), obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego.

Wobec powyższego pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zobowiązani są poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r. (tj. zakończyć cykl szczepień zgodnie ze schematem lub przyjąć preparat jednodawkowy). Obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 dotyczy również ozdrowieńców – należy się zaszczepić po 30 dniach od ustąpienia choroby. Szczepienia nie są obowiązkowe dla osób z przeciwwskazaniami, ze względu na stan zdrowia (co potwierdza odpowiednie zaświadczenie lekarskie).

Na podstawie art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w § 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zgodnie zaś z art. 221 § 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, udostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.

Mając na względzie fakt, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (tj. m.in. podmiotach wykonujących działalność leczniczą), pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku.

Niezłożenie przez pracownika takiego oświadczenia albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

W powyższej sytuacji pracodawcy (jako stronie stosunku pracy) przysługują uprawnienia określone przepisami Kodeksu pracy. W zależności od indywidualnie występujących okoliczności faktycznych w danej jednostce organizacyjnej zakładu pracy, pracodawca może podejmować wynikające z przepisów prawa działania, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy z niezaszczepionym pracownikiem.

dr Przemysław Bury, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu

źródło: szpitalwagrowiec.pl

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Apel redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Zwracamy się z prośbą do pielęgniarek i położnych o przekazywanie informacji do redakcji wydawnictwa pielegniarki.info.pl w zakresie obowiązkowych szczepień. Szczególnie prosimy o informację w zakresie konsekwencji służbowych wyciąganych względem niezaszczepionych pielęgniarek. Informacje prosimy przesyłać na adres: [email protected] Zapewniamy pełną anonimowość. Przekazane informacje opublikujemy na portalu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 30

Bądź pierwszym, który oceni wpis

628 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki dla pielęgniarek – głos zabiera autorka dyskryminującej siatki płac.

3 min czytania
O wynagrodzeniach pielęgniarek wypowiada się autorka dyskryminującej siatki płac W kolejnym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozkminiamy wypowiedzi pani posłanki…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka: od dźwigania pacjentów "siadają stawy i kręgosłupy".

1 min czytania
Pielęgniarka o warunkach w jakich musi wykonywać zawód Siadają stawy, kręgosłupy, a pomocy dalej nie widzimy z żadnej strony. Pani Prezes na…
Aktualności

Pielęgniarka o pracy pielęgniarek: non stop jesteśmy na lekach przeciwbólowych.

1 min czytania
Pielęgniarka o skutkach podnoszenia pacjentów Pielęgniarka Wioletta: W odniesieniu do wszystkich wypowiedzi, które już padły, chciałam na przykładach oprzeć, jak wygląda nasza…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarki i Położnej on-line

Gazeta Pielęgniarek – rekompensata za utracone zarobki.