Pielęgniarka naczelna zeznaje w sprawie zakresu obowiązków pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka naczelna zeznaje w sprawie zakresu obowiązków pielęgniarek.

Różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek a zakres obowiązków ten sam

Wczorajszym artykułem pt. Ważne – pielęgniarka LM pozwała szpital za niższą pensję niż inne pielęgniarki, redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych rozpoczęła cykl informacji w zakresie dochodzenia pielęgniarek i położnych LM oraz SM do odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Już w październiku ubiegłego roku redakcja portalu postulowała rekompensaty dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM za niższe wynagrodzenie zasadnicze wobec pielęgniarek w innych grupach siatki płac.

W sytuacji kiedy pielęgniarki i położne LM oraz SM wykonują ten sam zakres obowiązków jak pielęgniarki z wyższym wynagrodzeniem zasadniczym, mamy ewidentnie do czynienia z dyskryminacją płacową. Dyskryminacją, która sprowadza się do nierównego traktowania w zatrudnieniu. Jej efektem jest odarcie z godności zawodowej najbardziej doświadczonych pielęgniarek i położnych. Takie stanowisko redakcja portalu pielęgniarek prezentowała od 2016 roku, kiedy rozpoczęto prace nad ustawą o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych.

W jednej ze spraw, które wytoczyły pielęgniarki i położne LM oraz SM o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu sąd przesłuchał pielęgniarkę naczelną.

Pielęgniarka naczelna zeznaje w sprawie zakresu obowiązków pielęgniarek

Zdecydowanie należy uznać, że sąd słusznie postąpił zasięgając opinii pielęgniarki naczelnej w przedmiocie zakresu obowiązków podległego personelu pielęgniarskiego.

Poniżej przytaczamy fragment uzasadnienia wyroku sądu, który przyznał odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Z zeznań świadków – bezpośredniej przełożonej powódki i instrumentariuszek z wyższym wykształceniem lub specjalizacją – ale również stron (w tym dyrektora pozwanego szpitala) wyłaniał się spójny obraz pracy pielęgniarek i położnych wykonywanej na ginekologiczno-położniczym bloku operacyjnym.

Wyjątkiem pozostają zeznania świadek M. M., naczelnej pielęgniarki pozwanego. W ich treści dostrzegalne było dążenie do ukazania różnic między pracą instrumentariuszek z wykształceniem średnim i wyższym oraz ze specjalizacją i bez specjalizacji.

Świadek, z racji pełnionej funkcji o charakterze nadzorczym i administracyjnym, a także z tego powodu, że co do zasady wykonuje pracę w innej lokalizacji, niż blok operacyjny, zeznawała na wysokim poziomie ogólności, a odwoływanie się do jakiegokolwiek konkretnego zdarzenia faktycznego, ukazującego tego rodzaju różnice, przychodziło jej z nieskrywanym trudem.

W rezultacie jej zeznania ograniczały się głównie do ocen oraz hipotetycznych założeń wynikających z przypuszczeń i analizy aktów prawnych. Podkreślić przy tym trzeba, że oceny formułowane przez świadka nie stanowią relacji faktów i jako odzwierciedlenie subiektywnych zapatrywań nie podlegają wartościowaniu w kategoriach prawda/fałsz.

Nie mogą tym samym stanowić podstawy ustaleń faktycznych.

Twierdzenia świadek – pielęgniarki naczelnej – o tym, że pielęgniarka z wyższym wykształceniem ma większy zakres odpowiedzialności i uprawnień, pozostają w jaskrawej sprzeczności z formalnym zakresem odpowiedzialności załączonym do akt osobowych powódki i analizowanych akt osobowych pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją.

z wyroku sądu rejonowego

Wynika z niego, że zakres czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień przydzielony przez pracodawcę powódce i pielęgniarkom z wyższym wykształceniem i specjalizacją był jednakowy.

Nietrafne okazały się także przedstawiane przez świadek przykłady zabiegów specjalistycznych (endoskopowych i obejmujących używanie staplerów), których powódka miałaby nie móc wykonywać z racji braku odpowiednich kwalifikacji.

Tymczasem w praktyce powódka uczestniczyła w tych zabiegach w takim samym stopniu, co pozostałe instrumentariuszki zatrudnione przez pozwanego, uzbrajając staplery i stając do zabiegów endoskopowych.

Sąd Rejonowy wskazał, że wobec powyższego nie oparł ustaleń faktycznych na omawianym dowodzie, który ocenił jako niewiarygodny.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie wkrótce.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 50

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7710 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

W cztery lata tysiąc pielęgniarek zostało specjalistami w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej ma na celu przygotować pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnychw zakresie opieki…
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka z grupy 2 zarabia według OZZPiP ponad 13 tys. brutto brutto.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podaje obecną wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Pani przewodnicząca Krystyna Ptok w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniu personelu pielęgniarskiego, którą…
AktualnościOferty pracy

Kilka ofert pracy dla pielęgniarek.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek w szpitalach Przeglądy ofert pracy, jakie prezentujemy na Portalu są dla pielęgniarek i położnych źródłem informacji. Zbiór kilku ofert,…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki – prawo do oficjalnej drzemki na dyżurze.