Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy 6 cechuje wyższa staranność oraz kultura osobista.

4 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy 6 cechuje wyższa staranność oraz kultura osobista.

Pielęgniarka pielęgniarkom w sądzie…

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje fragment uzasadnienia do wyroku sądu, w sprawie, która dotyczy pozwu pielęgniarek o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

W uzasadnieniu wyroku sądu napisano między innymi:

Nie kwestionując wysokich kwalifikacji reprezentowanych przez stronę skarżących pielęgniarek, związanych także z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, nie można pomijać faktu, że uzyskiwane w toku kształcenia w określonym standardzie kompetencje formalne stanowią kryterium, które jest prawnie relewantne w kontekście polityki płacowej pracodawcy, uwzględniając fakt, że kwalifikacje te są na danym stanowisku wymagane.

Sąd zwrócił uwagę na wiarygodne zeznania świadków w tym zakresie.

Świadek Kierownika Działu Kadr, w swych zeznaniach wskazała na zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń wśród grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w pozwanej placówce, (…) oraz obowiązujących zasad związanych z zróżnicowaniem poziomu wynagrodzeń; obowiązywania u pracodawcy zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pracowników w zależności od potrzeb pracodawcy; wiedzy pracodawcy na temat kształcenia pielęgniarek i związanych z tym jego rzeczywistych potrzeb .

Świadek Zastępcy Dyrektora ds. kształcenia na Kierunku Pielęgniarstwo, Instytut (…) o Zdrowiu, wskazała na okoliczności dotyczące efektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, efektów kształcenia kadry pielęgniarskiej posiadającej średnie wykształcenie; uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zależnych od poziomu wykształcenia; możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki. Świadek pełniąca funkcję Przewodniczącej, w swych zeznaniach wskazała na okoliczności dotyczące efektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, efektów kształcenia kadry pielęgniarskiej posiadającej średnie wykształcenie; uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zależnych od poziomu wykształcenia; możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki; treści zakresu obowiązków właściwych dla pielęgniarki z wykształceniem średnim, z tytułem licencjat lub magister.

Zobacz także:

Zdaniem Sądu wyżej wymienieni świadkowie z racji piastowanych stanowisk posiadali wiedzę dotycząca efektów kształcenia pielęgniarek, co pozwoliło ocenić czy w rzeczywistości w pozwanej placówce pielęgniarki świadczą tę samą pracę o tej samej jakości oraz pozwoliło na pełniejszą wiedzę dotycząca kwalifikacji pracowników oraz obsady stanowisk przez osoby posiadające dany poziom wykształcenia. Zeznania te, w ocenie Sądu jednoznacznie wskazują na różną jakość pracy pracowników o różnych kwalifikacjach. Nie można więc pracy ich uznawać za pracę o jednakowej jakości, jak to niezasadnie uznaje strona skarżących pielęgniarek.

Dokonując ustaleń w zakresie charakteru wykonywanych obowiązków, rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy, zakresu odpowiedzialności na stanowiska pielęgniarki, Sąd dopuścił dowód z zeznań pielęgniarek oraz zeznań dyrektora pozwanego szpitala.

Zeznania w/w pracownic Sąd ocenił krytycznie w zakresie w jakim zeznają one, że wszystkie zatrudnione pielęgniarki wykonywały pracę o jednakowej wartości. Pozostaje to bowiem w sprzeczności z zeznaniami ich przełożonej, które zasługują w pełni na wiarę.

Bezpośrednia przełożona tych pielęgniarek, w swych zeznaniach odniosła się do okoliczność związanych z zakresem obowiązków składających pozew pielęgniarek i innych pracowników zatrudnionych u pozwanego na równorzędnych stanowiskach, zasad dotyczących odpowiedzialności, jakości, wysiłku i ilości pracy świadczonej przez pielęgniarki specjalistki i starsze pielęgniarki. Obserwująca ich pracę na co dzień i przez to mogąca wypowiedzieć się w tej materii miarodajnie, potwierdziła, że posiadanie specjalizacji wiąże się z wyższymi kompetencjami, wpływa na świadomość wykonywanej przez pielęgniarki pracy, na wyższą jakość świadczonych przez nie usług. Pielęgniarki które mają wyższe wykształcenie i specjalizację mogę prowadzić też edukację pacjentów. Jednocześnie od takich pracownic wymaga się większej staranności, kultury osobistej, podejścia do pacjenta, wykonywania procedur a ponadto osoby te ocenia się według surowszych kryteriów. Posiadanie wyższego wykształcenia, ukończenie specjalizacji wpływa na zakres obowiązków i uprawnień, gdyż osoba taka może wykonywać czynności, których nie może wykonać pielęgniarka która specjalizacji nie posiada.

Ponadto zauważyć należy, że specjalizacja i inne formy kształcenia pielęgniarek niewątpliwie wpływają na jakości i efektywność świadczonej przez pielęgniarki pracy oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji, a w konsekwencji na prawidłowe wykonywanie zleceń lekarskich i wypełnianie funkcji terapeutycznych. Przyczyniają się do większej samodzielność zawodowej oraz zwiększają indywidualną odpowiedzialność za proces pielęgnowania i opieki nad pacjentem. Pielęgniarka która ma większy zakres obowiązków ma też większy zakres odpowiedzialności. Pielęgniarka legitymująca się ukończeniem specjalizacji ponosi zatem większą odpowiedzialność za stan pacjenta, za proces leczenia i pielęgnowania.

Zatem poziom wykształcenia uzasadnia zróżnicowanie wynagrodzenia pracownika. O usprawiedliwionej dyferencjacji w zakresie wysokości wynagrodzenia ze względu na cechę relewantną możemy mówić więc, gdy określeni pracownicy w związku z posiadaniem określonych kwalifikacji niejednakowo wypełniają takie same obowiązki.

Do sprawy powrócimy w kolejnych artykułach wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

źródło: uzasadnienie do orzeczenia sądu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.6 / 5. Ilość głosów: 218

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8167 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Najmodniejsze kolory – wkrocz modnie w nowy sezon!

3 min czytania
Moda zmienia się jak w kalejdoskopie, a każdy sezon przynosi nowe trendy. W naszej firmie trzymamy rękę na pulsie i obserwujemy z…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ wskazało winnego braku realizacji obietnicy wyborczej względem pielęgniarek z grupy 5 i 6.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia wskazało winnego braku realizacji obietnic wyborczych wobec środowiska pielęgniarek Ministerstwo zdrowia ustami wiceministra pana Marka Kos oznajmiło, że „zwłoki nie…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Kolejne pielęgniarki zdały pozytywnie egzamin specjalizacyjny.

2 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących…
Komentarze
×
Aktualności

Miłe słowa pacjentów kierowane do pielęgniarek i położnych.