Pielęgniarka oddziałowa zeznała w sądzie: pielęgniarki z grupy 2 są kierowane do cięższych przypadków.

4 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka oddziałowa zeznała w sądzie: pielęgniarki z grupy 2 są kierowane do cięższych przypadków.

Ustalenia sądu w sprawie organizacji personelu pielęgniarskiego w szpitalu

W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy 6 cechuje wyższa staranność oraz kultura osobista, redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zacytowała pierwszy z fragmentów uzasadnienia do wyroku sądu w sprawie o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Pozew złożyła grupa pielęgniarek z tytułem licencjata, pielęgniarek z tytułem magistra oraz pielęgniarek z wykształceniem średnim oraz ze specjalizacją. 

Artykuł wywołał liczne komentarze (około 200) na FB. Natomiast poniżej publikujemy kolejny fragment uzasadnienia do wyroku sądu, w którym sąd przedstawia ustalenia w zakresie organizacji pracy personelu pielęgniarskiego na izbie przyjęć pozwanego szpitala. Te ustalenia miały zdecydowany wpływ na wyrok sądu.

(…) W Izbie Przyjęć zatrudnionych jest …. pielęgniarek o różnym wieku i o różnym stażu. Pielęgniarki posiadają różny zakres swoich obowiązków, wyższe kompetencje posiadają osoby z wyższym wykształceniem i specjalizacją. Spośród nich kilka pielęgniarek ukończyło specjalizację pediatryczną. Pracują w 12 godzinnym systemie pracy. Stanowiska pielęgniarek na izbie przyjęć to: starsza pielęgniarka, specjalista pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa, która układa grafiki pracy kierując się posiadanymi przez pielęgniarki uprawnieniami do szczepienia, starając się mieć na dyżurze przynajmniej jedną pielęgniarkę posiadającą kurs szczepień. 

Natomiast przy doborze pielęgniarek do trudniejszych zadań bierze pod uwagę przede wszystkim predyspozycje, wiedzę umiejętnościami danej osoby. Od tych pielęgniarek, które posiadają specjalizację oraz studia wymaga większej odpowiedzialności oraz są one kierowane do cięższych przypadków.

Zwykle na dyżurze są 3 pielęgniarki, czasami na dyżurze są 3 pielęgniarki, które nie posiadają specjalizacji. Na Izbie Przyjęć wymagane są specjalizacje ratownictwa medycznego.

Pielęgniarki pracujące na Izbie Przyjęć pracują z różnymi lekarzami. Przydzielenie pielęgniarki do danego gabinetu -lekarza odbywa się według grafiku i jest zmienne. Zlecenia lekarskie są takie same dla wszystkich pielęgniarek. Do obowiązków pielęgniarek należy wykonywanie czynności w zależności od stanu pacjenta, dokonywanie wstępnej oceny pacjenta i ich segregacja, pomiar temperatury, tętna, ciśnienia, saturacji, ocena stanu pacjenta, współuczestniczenie przy zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych, podawanie leków, płynów, dokonywanie wpisów i kompletowanie dokumentacji medycznej pacjentów, przeprowadzanie wywiadu z rodzicami, dokonywanie pomiarów u pacjentów, prowadzenie lub zawożenie pacjenta na wyznaczony mu oddział szpitala, obsługa sprzętu do dializy, pobieranie krwi. W trakcie wykonywania swych obowiązków od pielęgniarek wymagane jest przestrzeganie konkretnych procedur medycznych.

Te same zalecenia lekarskie są wydawane dla wszystkich pielęgniarek niezależnie od tego jakie mają wykształcenie.

Na Izbie Przyjęć zatrudnione są pielęgniarki, które samodzielnie wykonują czynności, np. podają leki przeciwgorączkowe. Wszystkie pielęgniarki pracują na tym samym sprzęcie i w tym samym miejscu.

Następnie sąd zauważa, że: zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym. Posiadanie specjalizacji wiąże się z wyższymi kompetencjami, wpływa na świadomość wykonywane przez pielęgniarki pracy, na wyższą jakość świadczonych przez nie usług. Pielęgniarki, które mają wyższe wykształcenie i specjalizację mogę prowadzić edukację, rozmawiają z rodzicami dzieci. Jednocześnie od takich pracownic wymaga się większej staranności, kultury osobistej, podejścia do pacjenta, wykonywania procedur.

Ponadto osoby te ocenia się według surowszych kryteriów.

Posiadanie wyższego wykształcenia, ukończenie specjalizacji wpływa na zakres obowiązków i uprawnień, gdyż osoba taka może wykonywać czynności, których nie może wykonać pielęgniarka, która specjalizacji nie posiada. Te same czynności mogą wykonywać pielęgniarki, które mają ukończony kurs i te które posiadają specjalizację. W związku z posiadaniem różnych specjalizacji wynikają różne dodatkowe uprawnienia: np. mogą intubować.

Zachowano oryginalną treść. 

źródło: uzasadnienie do orzeczenia sądu 

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Trudno jednoznacznie odnieść się do powyżej cytowanych ustaleń sądu. Są one niespójne i sprzeczne dla osób znających realia wykonywania zawodu pielęgniarki. Zapewne pielęgniarki, które odwołują się od przedmiotowego wyroku podniosą zarzut, że sąd wymienia w uzasadnieniu niektóre uprawnienia jakie posiadają różne grupy pielęgniarek nie zbadał, czy rzeczywiście w pracy zawodowej powyższe uprawnienia są wykorzystywane. Np. sąd nadmienia o „intubacji”.  Zwraca uwagę fakt, że sąd w uzasadnieniu nie wykazał, czy rzeczywiście pielęgniarki z „uprawnieniami” do intubacji wykonują ją na izbie przyjęć. 

Natomiast postawione w uzasadnieniu do wyroku stwierdzenie: „jednocześnie od takich pielęgniarek wymaga się większej staranności, kultury osobistej, podejścia do pacjenta, wykonywania procedur” jest tak enigmatyczne, że trudno z nim polemizować. Sąd powinien domagać się od pozwanego szpitala skonkretyzowania powyższego stwierdzenia. Zapewne sąd powyższe stwierdzenie oparł na zeznaniach powołanych świadków. Trudno natomiast oprzeć się wrażeniu, że zeznania świadków, które doprowadziły sąd do powyżej cytowanego stwierdzenia miały najprawdopodobniej charakter zniesławiający grupę pielęgniarek składających pozew w niniejszej sprawie. Kuriozalne jest stwierdzenie, że od skarżących pielęgniarek szpital z założenia wymaga mniejszej staranności w wykonywaniu procedur. Taki wniosek wynika ze sposobu oceny pracy personelu pielęgniarskiego przez pozwany szpital, a przyjęty przez sąd za wiarygodny.   

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.1 / 5. Ilość głosów: 88

Bądź pierwszym, który oceni wpis

555 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze