Pielęgniarka skarży szpital – co musi uprawdopodobnić przed sądem.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM
Pielęgniarka skarży szpital – co musi uprawdopodobnić przed sądem.

Procesy sądowe w sprawie o nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek

Pielęgniarka skarżąca szpital o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu musi przed sądem uprawdopodobnić, że była wynagradzana mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości. Czy to jest trudne do przedstawienia sądowi? Tak?

Zdecydowanie w przygotowaniu się do batalii sądowej bardzo pomocne będą artykuły redakcyjne zamieszczane na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. To swoistego rodzaju „mapa drogowa” zawierająca argumenty przemawiające, że szpital nierówno traktuje w zatrudnieniu część pielęgniarek.

Co musi przed sądem wykazać szpital, aby sąd oddalił pozew o odszkodowanie? Na szpitalu ciąży obowiązek „wykazania, że nierówne traktowanie – o ile wystąpiło – było spowodowane zastosowaniem obiektywnego kryterium”. Konia z rzędem temu, który jest w stanie w obecnych realiach organizacyjnych wykonywania praktyki zawodowej w szpitalach – wykazać, że jedynym kryterium horrendalnego zróżnicowania wynagrodzeń nie był poziom wykształcenia ale także „różnice co do ilości i jakości” wykonywanej pracy.

W zakładce Odszkodowania dla pielęgniarek, użytkownicy pielegniarki.info.pl znajdą kontrargumenty dla głoszonych przez pracodawców tez, że praca pielęgniarek z poszczególnych grup siatki płac jest zróżnicowana pod względem „ilości i jakości” wykonywanej pracy. Lektura tych artykułów dowodzi, że argumentacja szpitali w tym zakresie nie dość, że jest „radosną twórczością”, to jeszcze nie ma urzeczywistnienia w realiach pracy personelu pielęgniarskiego. Czasami powstaje wrażenie, że strona pracodawców traktuje sąd bardzo nonszalancko, przedstawiając infantylną argumentację.

Cytujemy zatem fragment uzasadnienia do wyroku z dnia 1 września 2023 roku.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu, stanowiąca rozwinięcie zakazu dyskryminacji, zawarta została w art.18 3c §1 Kp. Zgodnie z tym przepisem pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pojęcie wynagrodzenia obejmuje przy tym wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Ustawodawca posłużył się pojęciem pracy jednakowej i pracy o jednakowej wartości.

Zgodnie z definicją ustawową (§3 ww. artykułu), pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Pojęcie pracy jednakowej nie zostało zdefiniowane w ustawie, natomiast w orzecznictwie ( wyr. SN 18.9.2008 r., II PK 27/08) wskazuje się, że jest to praca taka sama pod względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania oraz ilości i jakości. Kryterium pomocnym przy ustalaniu czy pracownicy wykonują jednakową pracę może być zajmowane stanowisko. Niemniej jednak praca osób zatrudnionych na tym samym stanowisku nie musi być pracą jednakową, jeżeli będzie różnić się co do ilości i jakości (wyr. SN z 7.3.2012 r., II PK 161/11). Istotne znaczenie przy rozstrzyganiu w sprawach naruszenia zasady równego wynagradzania ma rozkład ciężaru dowodu.

Pracownik ma obowiązek przynajmniej uprawdopodobnić, że był wynagradzany mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę jednakowej wartości.

Pracodawcę obciąża natomiast ciężar wykazania, że nierówne traktowanie – o ile wystąpiło – było spowodowane zastosowaniem obiektywnego kryterium.

W realiach niniejszej sprawy, nie budziło wątpliwości, że wynagrodzenie pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych u pozwanego i wykonujących pracę na tym samym oddziale co skarżące pielęgniarki, znacząco się różniło. Wynagrodzenie zasadnicze tych pielęgniarek.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Ponawiamy jeszcze prośbę zespołu redakcyjnego pielegniarki.info.pl. Prosimy o ocenę powyższego artykułu poprzez gwiazdki (od 1 do 5) zamieszczone w sekcji „oceń artykuł”.

Dziękujemy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 123

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Opinie pielęgniarek o sytuacji w tym środowisku zawodowym.