Pielęgniarki – 5 tys. za zakażenie. 100 tys. za śmierć.

4 min czytania
AktualnościUbezpieczenie Covid-19
Pielęgniarki – 5 tys. za zakażenie. 100 tys. za śmierć.


Ubezpieczenie pielęgniarek

Zobacz także: Pielęgniarki: kto pokryje nasze straty finansowe?

W dniu 27 marca 2020 roku opublikowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych informację o zawarciu przez Ministerstwo Zdrowia umowy z PZU S.A. na mocy której PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową pielęgniarki i położne pracujące w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Informacja ta wzbudziła ogromne kontrowersje. 

Cytujemy jeden z komentarzy w przedmiotowej sprawie:

A u nas jak zwykle selekcja. To tak jakby w pozostałych szpitalach nie zgłaszali się chorzy z sars covid. Przecież my jesteśmy jeszcze bardziej narażone, już pomijam, że tam poszedł sprzęt i ochrona typu kombinezony, maski itp, a u nas maseczki się wydziela. To skandal!

Wystosowaliśmy w dniu 27 marca br. pismo do władz związkowych i izbowych w powyższej sprawie.

Sprawą zaintersował się związek pielęgniarek. Poniżej pismo związku…

 

Warszawa, dnia 30.03.2020r.

ZK-517/VII/2020

Pan
Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

dot. udzielenia wyjaśnień w sprawie zawartej przez Ministerstwo Zdrowia umowy z PZU S.A. obejmującej ochroną ubezpieczeniową personel medyczny pracujący w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w uzupełnieniu do pisma z dnia 26 marca 2020r. znak: ZK-509/VII/2020 proszę o udzielenie bardziej szczegółowych informacji w spawie warunków zwartej przez Ministerstwo Zdrowia umowy z PZU S.A. obejmującej ochronę ubezpieczeniową personel medyczny pracujący w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych.

Inicjatywa co do zasady jest słuszna jednak wygląda na to, że nie została w pełni przemyślana i dopracowana. Może udałoby się uniknąć błędów, gdyby uprzednio Ministerstwo Zdrowia skonsultowało swoje plany z naszą organizacją związkową. Nie doszłoby do rażącej sytuacji dyskryminowania pracowników medycznych w Polsce z uwagi na miejsce świadczenia pracy w walce z COVID-19, o czym niżej.

Prosimy o przekazanie Ogólnych Warunków Umów PZU S.A. dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia COVID-19 (OWU COVID-19), które mają być podstawą do naliczania i wypłaty ewentualnych odszkodowań. Nie można odnaleźć OWU COVID-19 na stronach internetowych PZU S.A., zatem kopie niniejszego pisma kierujemy bezpośrednio do ubezpieczyciela i prosimy o szybkie zwrotne ich udostępnienie.

Mamy ogromne wątpliwości jak ma w praktyce działać w/w dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Według informacji Ministerstwa Zdrowia:

1/ Ubezpieczeni pracownicy medyczni będą mogli liczyć na otrzymanie wypłaty świadczeń w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny. Jakie zatem warunki muszą być spełnione i w jaki sposób udowodnione, aby co do zasady ubezpieczyciel stwierdził w/w fakt? Czy będzie wymagane dowodzenie, że do zakażenia doszło w trakcie świadczenia pracy, czy też świadczenie będzie wypłacane w każdym przypadku zakażenia pracownika medycznego? Te same pytania dotyczą wypłat na wypadek śmierci?

2/ Suma ubezpieczenia pracowników medycznych wynosi 5.000 zł. Czy to oznacza, że w każdym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pracownikowi medycznemu będzie wypłacana kwota 5.000 zł, czy też PZU S.A. będzie każdorazowo szacował tzw. procentowy uszczerbek na zdrowiu danego pracownika medycznego wywołany zakażeniem i wypłacał ustalony przez siebie procent uszczerbku liczony jako ułamek sumy ubezpieczenia? Jeżeli ubezpieczenie będzie działać w tej drugiej wersji, to wypłaty świadczeń będą znikome i nic nie znaczące dla pracowników medycznych, a cały projekt zawarcia ubezpieczenia przez Ministerstwo Zdrowia ze spółką z dominującym udziałem Skarbu Państwa jest jedynie zabiegiem marketingowym. W ocenie OZZPiP w przypadku zakażenia COVID-19 każdy z ubezpieczonych musi otrzymać wypłatę całej sumy ubezpieczenia, a członkowie rodziny zmarłego pracownika – całą kwotę sumy ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł.

3/ Wskazano, że ubezpieczeniem są objęci tylko pracownicy medyczni, zatem czy ubezpieczenie dotyczy osób zatrudnionych we wskazanych podmiotach leczniczych tylko na podstawie umów o pracę, czy także osób zatrudnionych przy walce z COVID-19 na podstawie umów cywilno-prawnych?

4/ Wskazano, że ubezpieczeniem są objęci tylko pracownicy medyczni. Z jakiej przyczyny zatem tym ubezpieczeniem nie zostali objęci pracownicy działalności podstawowej pracujący w w/w podmiotach leczniczych (rejestratorki, opiekunki,salowe i inni). Osoby te mają również styczność z pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19?

5/ Nie akceptujemy objęcia tym dobrowolnym grupowym ubezpieczeniem tylko pracowników medycznych pracujących w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych. Ubezpieczenie to musi być rozszerzone na pracowników medycznych pracujących w SOR i Izbach Przyjęć wszystkich szpitali w Polsce oraz na pracowników medycznych pracujących w oddziałach zakaźnych we wszystkich szpitalach w Polsce, ale nie tylko. Jeżeli Ministerstwo Zdrowi nawołuje do walki z COVID-19 wszystkich pracowników medycznych w Polsce, wciela do walki studentów i personel, który nie uzyskał jeszcze nawet prawa do wykonywania zawodu, ściąga do pracy osoby przebywające już na emeryturach, nawołuje do powrotu do wykonywania zawodu osoby, które mimo wykształcenia pracy tej nie wykonywały jako OZZPiP oczekujemy rozszerzenia tego ubezpieczenia na wszystkich pracowników medycznych w Polsce oraz wszystkie osoby dodatkowo skierowane do pracy przy walce (wszystkie podmioty lecznicze, zatem nie tylko szpitale, ale także system POZ, AOS, szpitale psychiatryczne, RCKiK, medycyna pracy, DPS i inne).

6/ Brakuje nam danych w przekazanej informacji, że ubezpieczeniem w tym są decyzją Pana Ministra objęte również automatycznie wszystkie osoby skierowane do pracy w celu walki z epidemią decyzjami wojewodów lub Pana Ministra na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rozumiemy, że jest to chyba przeoczenie, a nie świadoma decyzja.

7/ Nie rozumiemy pominięcia w tym ubezpieczeniu pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wszystkich pracowników zatrudnionych przy przewozie osób zakażonych oraz przy przewozie pobieranych próbek do testów, a także obligatoryjnie wszystkich pracowników laboratoriów wykonujących badania diagnostyczne na obecność COVID-19.

Prosimy o zwrotne wyjaśnienia.

Zobacz więcej w sprawie: Pielęgniarki ubezpieczenie SARS-CoV-2

Z poważaniem
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych
Krystyna PtokZobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych.

Pielęgniarki a pandemia: "przedziwne" dysproporcje w zarobkach.

Pielęgniarki – MZ komunikat nr 2 – kwestia miejsc pracy.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8117 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę. Kontrakt 55- 65 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom opieki dla seniorów we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów oraz Centrum Alzheimera poszukuje…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka Krystyna Ptok w sejmie: 17 miliardów złotych przetransferowano.

2 min czytania
Czy ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek musi być procedowana przez Zespół Trójstronny? Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach…
Komentarze