Pielęgniarki – czy należy ograniczyć dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy na kontraktach?

3 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowa
Pielęgniarki – czy należy ograniczyć dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy na kontraktach?

Czas pracy pielęgniarek. Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos

W poniżej cytowanej korespondencji ani raz nie pada słowo pielęgniarka. Jednak poprzez analogię poruszane zagadnienie dotyczy także personelu pielęgniarskiego. Czy należałoby ograniczyć formalnie maksymalny czas pracy pielęgniarek?

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 25 maja 2023 roku napisał:

Wyniki kontroli wskazują, że nie zapewniono tam należytego bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, jak i lekarzy, przez dopuszczenie do pełnienia nieprzerwanie dyżurów lekarzy na zatrudnieniu cywilnoprawnym. 

W konsekwencji, m. in.:

  • czterech lekarzy świadczyło pracę ponad dwie doby bez przerw na odpoczynek (trzech lekarzy pełniło dyżury przez 52 godziny i jeden lekarz przez 66 godzin),
  • jeden lekarz pracował bez przerwy 73 godziny (od godz. 8:00 w 16 kwietnia 2022 r. do godz. 9:00 19 kwietnia), pełniąc obowiązki Kierownika Oddziału…

Rzecznik zauważa, że :

W ocenie NIK, przedstawionym w Informacji o wynikach kontroli P/22/047 „Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia”, to, że lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych nie dotyczą gwarantowane w Kodeksie pracy i w ustawie o działalności leczniczej minimalne normy odpoczynku pracowników nie oznacza, że ich możliwości psychofizyczne są większe niż lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy o czasie pracy powinny mieć zastosowanie do wszystkich form zatrudnienia.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

Stanowisko ministerstwa zdrowia zostało przedstawione w piśmie z dnia 4 lipca 2023 roku.

Czy należy ograniczyć dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy pielęgniarek wykonujących praktykę zawodową na umowach cywilnoprawnych?

Podsekretarz Stanu w ministerstwie zdrowia pan Piotr Bromber podkreślił, między innymi:

Zawód lekarza należy do grupy zawodów zaufania publicznego, co powoduje, iż osoby go wykonujące zobowiązane są do szczególnej dbałości o prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych. Lekarz niezależnie od podstawy świadczenia pracy zawierając umowę z podmiotem leczniczym powinien mieć przede wszystkim na względzie późniejszą możliwość faktycznej realizacji postanowień umowy, na której zawarcie wyraża zgodę, zgodnie z przewidzianymi prawem zasadami wykonywania zawodu oraz deontologii zawodowej.

Kodeks Etyki Lekarskiej, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy lekarz, wskazuje – jako nadrzędną zasadę wykonywania zawodu – dobro chorego.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber

Określa przy tym, że z przestrzegania tej zasady nie zwalniają lekarza wymagania administracyjne, naciski społeczne czy też mechanizmy rynkowe.

Również kierownik podmiotu leczniczego, który decyduje się na zawarcie z lekarzem umowy, na podstawie której wykonywana będzie praca, powinien w taki sposób kształtować postanowienia tej umowy, aby z jednej strony zapewnić prawidłowe funkcjonowanie podmiotu leczniczego (np. ciągłość dostępu do świadczeń), z drugiej zaś – umożliwić lekarzowi takie wykonywanie pracy, aby zapewnione było bezpieczeństwo pacjentów, jak i osób świadczących pracę.

Kierownik szpitala jest bowiem zgodnie z ustawą o działalności leczniczej odpowiedzialny za właściwe całościowe zarządzanie podległą mu placówką, w tym za takie kształtowanie stosunków prawnych łączących szpital z lekarzami, które pozwoli zabezpieczyć przede wszystkim dobro pacjenta (przepracowany lekarz bez wątpienia nie daje rękojmi zapewnienia należytej opieki nad pacjentami).

Wynikające z ustawy o działalności leczniczej maksymalne dobowe i tygodniowe normy czasu pracy, wymagane okresy odpoczynku oraz zasady pełnienia dyżurów medycznych odnoszą się wyłącznie do pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących czas pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

źródło: bip.brpo.gov.pl

Jaki jest zdanie użytkowników portalu pielegniarki.info.pl w powyższym zagadnieniu w kontekście wykonywania zawodu pielęgniarki. Czy należy ograniczyć dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy pielęgniarek wykonujących praktykę zawodową na umowach cywilnoprawnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 12

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze
×
Aktualności

Badania profilaktyczne - dlaczego są tak ważne dla naszego zdrowia?