Pielęgniarki: dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych.

3 min czytania
AktualnościDodatkiWsparcie dla pielęgniarek
Pielęgniarki: dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych.

Senat uchwalił ustawę, która zostanie skierowana do sejmu. Ustawa przewiduje między innymi następujące rozwiązania. Po pierwsze, przyznanie pielęgniarkom dodatku do wynagrodzenia. Wysokość dodatku ma wynosić 100% wynagrodzenia zasadniczego danej pielęgniarki. Po drugie, dla pielęgniarek przewidziano dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – dodatek specjalny do wynagrodzenia

– Senat w dniu 13 maja 2020 roku uchwalił projekt ustawy o wsparciu dla systemu ochrony zdrowia. 

– Wsparcie będzie dotyczyło podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego. 

–  Wprowadzono nowe rozwiązanie – dodatek do wynagrodzenia – ma wynosić 100% wynagrodzenia zasadniczego.

W ustawie zapisano "dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych".

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina o powyższej ustawie na posiedzeniu senatu w dniu 13 maja 2020 roku powiedział między innymi:

(…) W związku z tym ustawa przewiduje następujące rozwiązania. Po pierwsze, przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla osób, które wykonując zawód medyczny, mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem zakażenia lub stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wysokość dodatku do wynagrodzenia ma wynosić 100% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto osobom tym będzie przysługiwał dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego. (…)

Natomiast w uzasadnieniu do uchwały senatu w związku z przedmiotową ustawą zapisano:

W celu ograniczenia negatywnych skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 dla służby zdrowia oraz zminimalizowania zagrożenia spowodowanego przez wirus rekomenduje się wprowadzenie niżej wymienionych form wsparcia systemu opieki zdrowotnej.

1. Wprowadzenie na okres 90 dni od dodatku do wynagrodzenia. Dodatek do wynagrodzenia (w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego) przysługiwałaby osobom, które
wykonując zawód medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub takich, w których świadczenia takie są udzielane w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych mają bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym
tym wirusem. Dodatek przysługiwałaby niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.

2. Wprowadzenie dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
Dodatek, w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego, przysługiwałby osobom, które wykonując zawód medyczny – niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia – w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub takich, w których świadczenia takie są udzielane w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych mają bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem.

Poniżej publikuję pełne brzmienie art. 2 i 3 interesującej nas ustawy:

Art. 2. 1. Osobie wykonującej zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567),
bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w podmiocie leczniczym, który wykonuje
działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub,
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne
wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – mającej bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARSCoV-2, w tym uczestniczącej w ich transporcie, przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 3. 1. Osobie wykonującej zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1, za pracę
w godzinach nadliczbowych od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r., oprócz dodatku, o którym
mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, 1043 i 1495), przysługuje dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 50%
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Zobacz całą treść ustawy: Senat: wsparcie dla pielęgniarek.

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Jaka jest liczba zarażonych pielęgniarek, lekarzy, ratowników i innych pracowników.

Ubezpieczenie pielęgniarek. Ciąg dalszy skandalu.

Pielęgniarki: szpitale nie wiedzą jak obliczyć rekompensaty.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7269 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 50 godzin miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Dzisiaj na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych prezentujemy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ w Warszawie. Pracodawca informuje, że…
Aktualności

Ile dla pielęgniarki za zmierzenie ciśnienia?

1 min czytania
Wycena pracy pielęgniarki Świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarki i położne powinny zostać wycenione w sposób prawidłowy. Niejednokrotnie ministerstwo zdrowia zapowiadało realną wycenę…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka zarobi mniej niż niemedyk.

3 min czytania
Protestujący medycy pogrążają płacowo pielęgniarki Pani Krystyna Ptok – przewodnicząca związku pielęgniarek, w jednym z ostatnich wywiadów wyraża pogląd, że jest zmęczona…
Komentarze